Consiliul Raional Nisporeni Republica Moldova http://www.nisporeni.md/ 21.02.2017 ro http://www.nisporeni.md/ Copyright (c) 2017 http://www.nisporeni.md/ 21.02.2017 Vizita reprezentantului Guvernului dna Vera PETUHOV, vicedirector general Biroul Relaţii Interetnice. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2338 21.02.2017 20.02.2017 Aviz ”privind înlocuirea serviciului militar”. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2336 20.02.2017 20.02.2017 Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2337 20.02.2017 17.02.2017 Anunţ! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=293&id=2333 17.02.2017 17.02.2017 Anunt! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=293&id=2334 17.02.2017 17.02.2017 Vizita în teritoriu a dlui Oleg BABENCO, director general, Biroul Relaţii Interetnice. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2335 17.02.2017 15.02.2017 Comemorarea eroilor căzuţi pe cîmpul de luptă din Afganistan. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2331 15.02.2017 15.02.2017 Notă informativă cu privire la vizita de lucru în Estonia a delegaţiei din raionul Nisporeni împreună cu vicepreşedintele raionului, dnul Ion Tugulea. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2332 15.02.2017 14.02.2017 Şedinţa de instruire a autorităţilor publice locale din raionul Nisporeni de către Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2330 14.02.2017 13.02.2017 Anunţ! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2326 13.02.2017 13.02.2017 Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2328 13.02.2017 13.02.2017 Anunţ! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2327 13.02.2017 13.02.2017 Vizita de lucru a dnul Ghenadie Verdeş, vicepreşedintele raionului la Serviciul Protectiei civile şi situaţii excepţionale http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2329 13.02.2017 10.02.2017 Expoziţia "Food Expo Greece 2017"! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2323 10.02.2017 10.02.2017 Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 07 februarie 2017. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=201&id=2325 10.02.2017 09.02.2017 Şedinţa extraordinară a Consiliului raional din 28 decembrie 2016. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=201&id=2320 09.02.2017 09.02.2017 Şedinţa extraordinară a Comisiei pentru situaţii excepţionale din 09.02.17. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2322 09.02.2017 08.02.2017 Şedinţa ordinară a Consiliului raional din 15 decembrie 2016. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=201&id=2319 08.02.2017 06.02.2017 Ședința Comisiei de specialitate pentru probleme sociale şi culte! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2317 06.02.2017 06.02.2017 Ședința Comisiei de specialitate pentru drept, etică şi disciplină! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2318 06.02.2017 03.02.2017 Seminarul "Protecţia viţei de vie şi a prunului cu produse Bayer"! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2312 03.02.2017 03.02.2017 Şedinţa Comisiei de Specialitate pentru economie şi buget! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2314 03.02.2017 03.02.2017 Şedinţa de lucru a Inspecţiei sociale. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2315 03.02.2017 03.02.2017 Ședința Comisiei de specialitate pentru agricultură, industrie prelucrătoare și atragerea investițiilor! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2316 03.02.2017 02.02.2017 Şedinţa Ordinară a Consiliului raional din 07.02.17. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2310 02.02.2017 02.02.2017 Expoziţia Naţională "Fabricat în Moldova" ! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2311 02.02.2017 31.01.2017 Felicitarea Vicepreședintelui raionului cu ocazia Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2307 31.01.2017 30.01.2017 Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2306 30.01.2017 26.01.2017 In atentia agentilor economici http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2305 26.01.2017 24.01.2017 Interviu acordat de dnul Ion Țugulea, vicepreședintele raionului către un grup de elevi de la gimnaziul "Mihai Eminescu" din or. Nispoeni http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2302 24.01.2017 24.01.2017 Ministerul Tineretului și Sportului a dat start înscrierilor pentru Pogramul de Granturi 2017 http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2303 24.01.2017 23.01.2017 Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Coniliului raional http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2300 23.01.2017 23.01.2017 În atenția agenților economici http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2301 23.01.2017 23.01.2017 Ședința grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Nisporeni http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2304 23.01.2017 20.01.2017 Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale din 20.01.2017 http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2299 20.01.2017 20.01.2017 Anunţ! http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=293&id=2321 20.01.2017 19.01.2017 Apelul anual pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare în următoarele industrii: vitivinicolă, turism rural și vitivinicol, ușoară (textile, confecții, încălțăminte și accesorii de modă), tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), și domenii ale serviciilor creative. http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2298 19.01.2017 19.01.2017 Concurs pentru selectarea propunerilor de proiect http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2297 19.01.2017 18.01.2017 Comunicat Informativ referitor la siguranta alimentelor http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=291&id=2295 18.01.2017 18.01.2017 Vizita reprezentantului Guvernului dnul Eduard Serbenco, viceministrul justitiei http://www.nisporeni.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=2296 18.01.2017