Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.
04.06.2019 Accesări: 1

Consiliul Raional Nisporeni prelungeste repetat concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico -Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.

Candidații pentru participarea la concurs vor depune următorul dosar:

•Formular;

•Copia buletinului;

•Copia diplomei de studii și certificatelor de calificare;

•Capia carnetului de muncă;

•Certificat medical pentru angajarea în câmpul muncii;

•Cazier juridic.

 

Scopul general al funcției: Accesul populației la asistența medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate raionale,sporirea calității asistenței medicale primare.

Condiții de bază:

•deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

•studii superioare în domeniul medicinii ( nu mai puțin de 5 ani) calificativul-medic de familie,

• posedarea obligatorie a limbii de stat; 

•cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

•nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe 23.06.2019, ora 16.00

Adresa: or.Nisporeni,str. Ioan Vodă 2, biroul nr. 202,

Telefon de contact: 02642-23-81

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.