Consiliul raional Nisporeni prelungeste repetat termenul de depunere a actelor la functiile vacante.
18.04.2019 Accesări: 355

Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante:
1. Auditor intern - 1 unitate
2. Sec
ția construcții și dezvoltarea a teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor de drumuri publice) - 1 unitate.
3. Sec
ția economie - specialist principal în problemele elaborării programelor strategice de dezvoltare teritorială.
La concurs pot participa persoanele:
• care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba de stat;
• care nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• cu studii superioare;
• care au activat cel puţin un an în domeniul administraţiei publice;
• cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;
• cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.
Se depun următoarele acte:
a) formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;
f) cazierul judiciar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Termen de primire a actelor: până pe 07.05.2019,ora 16.00
or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202
Telefon de contact: 0264 2 -23-81

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.