Anunt!
22.03.2019 Accesări: 493

Consiliul Raional Nisporeni  prelungeste concursul la funcția vacantă de șef a Instituției Publice Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozeşti.

Candidații pentru participarea la concurs vor depune următorul dosar:

·Formular;

·Copia buletinului; 

·Copia diplomei de studii și certificatelor de calificare;

·Capia carnetului de muncă;

·Certificat medical pentru angajarea în câmpul muncii;

·Cazier juridic.

Scopul general al funcției: Accesul populației la asistența medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate raionale,sporirea calității asistenței medicale primare.

Condiții de bază:

·deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

·studii superioare în domeniul medicinii ( nu mai puțin de 5 ani) calificativul-medic de familie,

· posedarea obligatorie a limbii de stat;

·cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;

·nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor:  până pe 10.04.2019, ora 16.00

Adresa: or.Nisporeni,str. Ioan Vodă 2, biroul nr. 202, 

Telefon de contact: 02642-23-81

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.