Anunt!
29.11.2018 Accesări: 1

Consiliul raional Nisporeni prelungește concursul la funcția vacantă de Șef Secție cultură și turism:

La concurs pot participa persoanele:

• care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

• posedă limba de stat;

• care nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

• cu studii superioare;

• care au activat cel puţin un an în domeniul administraţiei publice;

•cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

•cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

a)formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e)certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

f) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe 07.12.2018, ora 16.00

or.Nisporeni,str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.