Anunț!
05.02.2018 Accesări: 667

Consiliul Raional Nisporeni prelungeste termenul concursului pentru următoarele funcții vacante:

1. Secția economie: Specialist principal (în problemele analiză economică şi prognozări) - 1 unitate.

2. Serviciul juridic: Șef serviciu - 1 unitate.

3. Secția construcții și dezvoltarea a teritoriului:Specialist (în problemele reţelelor de drumuri publice) - 1 unitate.

4. Aparatul președintelui: secretar al conducătorului- 1 unitate.

5. Serviciul arhivă: Specialist superior - 1 unitate.

6. Serviciul administrativ - financiar: specialist (în evidență contabilă) - 1 unitate.

 

 Termen limită de depunere a documentelor: 13.02.2018, ora 16.00

or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

 Telefon de contact: 0264 2 -23-81

 

La  concurs pot participa persoanele:

· care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

· posedă limba de stat;

· care nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

· cu studii superioare;

· care au activat cel puţin  un an în domeniul administraţiei publice;

· cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

· cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Doritorii de a participa la concurs depun următoarele acte:

a)   formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

b)   copia buletinului de identitate;

c)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)  copia carnetului de muncă;

e) certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

f)   cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.