Anunt!
17.02.2017 Accesări: 917

Anunț
 17.02.2017

 

Direcția Finanțe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în cadrul Secției contabilitate bugetară.

         La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele criterii:

1.     Deține cetațenia Republicii Moldova;

2.     Are studii superioare în domeniile economie, finanțe sau contabilitate;

3.     Experiența în munca în domeniu nu mai puțin de un an;

4.     Nu a implinit virsta de pensionare;

5.     Poseda limba româna;

6.     Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției publice;

7.     Nu are antecedente penale nestinse.

Participanții la concurs vor depune dosarul personal pînă la 08.03.2017, ora 16.00 la Direcția Finanțe la Consiliului Raional Nisporeni, or. Nisporeni,str. Ioan Voda nr.2,bir. 112, tel: 2-36-09, finantenisporeni@gmail.com.

Dosarul va conține următoarele documente, în copii și original:

1.     Formularul de participare în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs;

2.     Buletinul de identitate;

3.     Diploma de studii și certificatele de absolvirea cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

4.     Copia carnetului de muncă;

5.     Certificatul medical (formularul 086-2/e);

6.     Cazierul judiciar.
Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.