Comunicat informativ! Consiliul raional Nisporeni, anunță concurs a serviciilor regulate de transport rutier pentru rutele: 1.)Călimănești-Nisporeni; Nisporeni-Călimănești, conform programului prestabilit. 2.) Nisporeni-Soltănești; Soltănești-Nisporeni, conform programului prestabilit.
26.07.2019 Accesări: 760

 Comunicat informativ!

Consiliul raional Nisporeni, anunță concurs a serviciilor regulate de transport rutier pentru rutele: 1.)Călimănești-Nisporeni; Nisporeni-Călimănești, conform programului prestabilit. 2.)Nisporeni-Soltănești; Soltănești-Nisporeni, conform programului prestabilit.

Desfășurarea concursului va avea loc la data de 26 august 2019, în sediul Consiliului raional, or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, ora:10.

            Pentru a participa  la concurs, operatorii de transport rutier vor depune la Consiliul raional Nisporeni, cu cel puțin 7 zile înainte de data desfășurării concursului o cerere de forma stabilită în anexa nr.1la Reguli de atribuire prin concurs a dreptului de deservire a rutelor regulate de călători al Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.854 din 28.07.2006

            La cerere urmează a fi anexat pachetul de documente sigilat (în plic), separat pentru fiecare pachet de curse, care va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

-  copia extrasului din Registrul operatorilor de transport rutier și lista vehiculelor rutiere notificate, sau după caz copia licenței pentru activitatea de transport rutier de persoane prin servicii regulate;

-  copia certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport;

-  copia raportului cu privire la inspecția tehnică a mijlocului de transport;

-  copia certificatului de competență profesională a conducătorului auto;

-  documente confirmative de deținere în arendă sau proprietate a bazei tehnico-materiale;

-  originalul certificatului referitor la defalcările în buget (contul curent generalizat al contribuabilului).

Cererile și pachetele de documente sigilate prezentate în conformitate cu comunicatul informativ , vor fi depuse în termen de către operatorii de transport pentru participare, pînă la data  de 19 august 2019.

La concurs nu sunt admiși operatorii de transport care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-au fost retrase autorizațiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în actele cărora au fost depistate date eronate, setul de documente este incomplet, nesigilat sau neconform prezentului comunicat.

Rugăm publicarea doar în limba română.

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.