Primaria: Ciutesti
20.11.2019
Localităţile din cadrul primăriei:s.Ciutesti, s.Valea Nirnovei
Primar: Țernă Sergiu
Adresa juridica: Cod 6423. r-n.Nisporeni s.Ciutesti
Telefon: ( 264)46 - 936 fax:(264)46 - 843
Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.