Componenţa comisiilor consultative de specialitate
09.07.2015

Componenţa comisiilor consultative de specialitate

I.             Economie şi buget

1.           Marcuţa Vasile

2.           Drăgan Nicolae

3.           Triboi Ion

4.           Buga Vladimir

5.           Luţa Vasile

6.           Timofte Nicolae

7.           Drumea Nicolae

8.           Ţugulea Ion

9. Abajeru Valeriu

II.          Agricultură, industrie şi atragerea investiţiilor

1.           Gheorghiev Alexei

2.           Sturza Ion

3.            Verdeş Ghenadie

4.           Arteni Ion

5.           Axente Xenia

6.           Negel Dan

7.           Cărbune Iurie

8.           Diavor Ion

9.           Lupei Serghei

III.      Pentru probleme sociale și culte

1.           Tabără Mihail

2.           Buhnea Ana

3.           Jimiga Serghei

4.           Sterpu Tudor

5.           Dima Valeriu

6.           Guţu Valeriu

7.           Andriuţa Vladimir

8.           Andronachi Viorel

9.           Bîtca Vasile

IV.      Drept etică şi disciplină

1.           Tulbure Victor

2.           Buhnea Ana

3.           Sterpu Tudor

4.           Ciubuc Nicolae

5.           Tîmbur Serghei

6.           Bobeica Gheorghe

7.           Triboi Ion

8.           Drumea Serghei

9.           Ciorici Mihail

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.