Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
11.02.2019 Accesări: 587

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 11.02.2019 -17.02.2019

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

11.02.2019

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Şedință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni.

Luni, 11.02.2019,

ora 15.00,

Centrul Metodic

Bejan S.

Şef-adjunct DÎTS Nisporeni

3

Verificarea lucrărilor,   Olimpiada raională

Luni, 11.02.2019 Marți, 12.02.2019, ora 08.30,

LT ”Mircea Eliade”, Nisporeni

Istoria românilor și universală

Fizica

Geografia

Chimia

Lungu V

Crăciun N.

Lungu V.

Andronache M.

4

Vizită de lucru în teritoriu

11.02.2019- 15.02.2019

   

s.Bursuc,

s.Iurceni

s. Cristesti,

 

 Verificarea corectitudinii utilizari ajutorului material din serviciul „Suport monetar” si serviciul „ Sprijin familial”.

E.Farima

A.Popescu

Asistentul social comunitar din localitate

5

Concursul raional ”Pedagogul anului”, ediția 2019

Marți, 12.02.2019, ora  09.00, 

LT ”M. Eliade”, Nisporeni

Proba practică

Andronache M.

6

Comisia Raionala  pentru protecția persoanelor aflate în situații de dificultate

Miercuri

13.02.2019

Ora 1000

Sala mica

Oferirea suportului monetar din serviciul social „ Suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.

E.Farima

S.Cemirtan

Membrii comisiei echipei multidisciplinare.

7

Ședință de judecată

Miercuri

13.02.2019

Ora 1100

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

8

Centrul de Excelență

Miercuri, 13.02.2019,

ora 14.00,

LT ”M. Eliade”,  Nisporeni

Matematica: rezolvarea problemelor cu grad sporit de dificultate (elevii cl. VII-XII)

Crăcun N.

9

Ziua comemorării celor căzuţi în războiul din Afghanistan

Joi,

14.02.2019

Ora 10.00

Secţia Cultură şi turism

Preşedintele raionului

șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional, serviciile desconcentrate

10

Comisia Raionala  pentru protecția copilului aflat in dificultate

Vineri

15.02.2019

ora 1330

Sala mica

 Oferirea suportului monetar din serviciul social „Sprijin familial”

E.Tulbure

A.Popescu

Membrii comisiei echipei multidisciplinare.

11

Seminare instructiv-metodice:

Vineri, 15.02.2019, ora 08.30,

 

Joi, 14.02.2019, ora 08.30,

 

Centrul Metodic

Eficientizarea proiectării și realizării lecțiilor de matematică. Utilizarea materialelor didactice suplimentare în procesul de predare a disciplinei biologie.

Crăciun N.

Buliga V.

 

Andronache M.

Cozari T.

12

Prezentarea  rapoartelor și informațiilor către MECC

Vineri, 15.02.2019, 

MECC

Raport de  monitorizare referitor la implementarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal;

Bejan S.

13

Constituirea bazei de date

Pe parcursul  săptămânii

Candidații la examenul de Bacalaureat, sesiunea 2019;

Candidații la examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2019;

Numărul elevilor participanți la testarea națională din învățământul primar.

Bejan S.

Vacari A.

Managerii școlari

Negură E.

14

Activitatea SAP

Pe parcursul săptămânii, instituțiile de învățământ din raion

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea și reevaluarea complexă a dezvoltării copilului în instituțiile educaționale din raion.

Asistență psihologică copilului aflat în situație de risc.

Consiliere și asistență psihologică  copilului aflat în dificultate.

Acordarea asistenței  psihopedagogice copilului cu elemente din spectru  autist.

Asistență logopedcă copilului cu tulburări de limbaj.

Completarea Formularului nr. 5.

Specialiștii SAP

15

Prezentarea notelor informative, materialelor către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și alte instituții ale statului etc.

 

Pe pracursul săptămânii

 

Colaboratorii DÎTS

16

Competiții sportive la baschet:

zonale

Duminică, 17.02.2019, conform orarului

Lungu  V.

Managerii  școlari (gimnazii)

 

Tel +373 (264) 22058
Fax +373 (264) 22291
Adresa : MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.