Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Preşedintele raionului Nisporeni
Text:
 

PREȘEDINTE LERAIONULUI NISPORENI

         Preşedintele reprezintă raionul în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate; asigură respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative; coordonează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional, serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului; exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului; asigură executarea deciziilor consiliului raional; contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor.

     Conform deciziei Consiliului raional 5/1 din 14 septembrie 2017,  afost ales în funcţie de preşedinte al raionului dnul Ghenadie Verdeș.

 Zi de primire acetăţenilor: Luni orele 14.00 – 19.00.

Telefon:
(+373)264-2-26-50
(+373) 264-2-20-58

Email: craional@mail.ru

 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 28.10.2019
Vizitatori: 813687
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran