Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Clima şi Apele de suprafaţă şi apele subterane
Text:
Aşezarea geografică a raionului Nisporeni şi Populaţia
Relieful, Zăcămintele, Calcarul pentru construcţie, Solurile
Clima şi Apele de suprafaţă şi apele subterane
 

Clima

Clima raionului Nisporeni ca şi în întreaga republică este temperată-continentală. Iarna este blîndă şi scurtă, vara este călduroasă şi lungă. În medie pe un an au fost înregistrate 2195 ore cu soare. Durata strălucirii solare variază de la 43-65 ore în decembrie, până la 300-340 ore în iulie. Cantitatea medie anuală de precipitaţii oscilează între 380-550mm. Căderea precipitaţiilor se caracterizează printr-o mare instabilitate în timp.
Temperatura medie anuală a aerului pe teritoriul raionului Nisporeni este pozitivă şi oscilează între +8grade C şi +9grade C, iar la suprafaţa solului între +10 +11 grade C. Temperatura medie al lunii ianuarie în regiune este de –4 grade C. Minimal absolut al temperaturilor constituie –30 grade C în partea centrală a ţării. Perioadele reci ale anului sunt scurte.

Precipitaţiile atmosferice: cele mai mari cantităţi anuale de precipitaţii, 500-550 mm cad pe versanţii de vest a podişului Moldovei centrale. Cea mai mare cantitate de precipitaţii (55-85%) cade în perioada de vegetaţie (aprilie, noiembrie). Precipitaţiile solide sunt caracteristice în special, pentru lunile ianuarie – februarie. Prima zăpadă cade la sfârşitul lui octombrie, în decembrie stratul de zăpadă devine stabil. În partea centrală a ţării, inclusiv raionul Nisporeni zăpada se menţine 60 zile.

Raionul Nisporeni este una dintre regiunile cele mai ameninţate de grindină ale ţării. Numărul cel mai mare de zile cu grindină pe an variază de la 4 pînă la 8. Grindina aduce mari pagube economiei naţionale, de aceea în raion se duce o luptă intensă pentru combaterea ei ( cu ajutorul unor rachete speciale).

Datorită amplasării geografice a raionului Nisporeni în partea centrală a ţării putem menţiona, că acest raion dispune de bogate resurse agroclimatice, ceea ce favorizează dezvoltarea tuturor culturilor cerealiere, legumicole; viţei de vie şi a pomilor fructiferi.

Apele de suprafaţă şi apele subterane

În raionul Nisporeni există un rîu mare – Prut şi 3 rîuri mai mici: Nîrnova, Lăpuşna şi Cogîlnic. Există totodată 45 de iazuri, care ocupă o suprafaţă 1580 hectare.
Din apele subterane fac parte izvoarele, fântânile şi apele minerale (Hîncu).
Raionul primeşte o cantitate mică de precipitaţii atmosferice, iar evaporarea din cauza temperaturilor ridicate în perioada caldă a anului este mai mare. Deaceea toate bazinele acvatice au un debit mic.

Numai râurile Prut şi Cogîlnic au o lungime mai mare de 100 km fiecare. Râuleţele Nîrnova şi Lăpuşna sînt afluenţi ai Prutului. Râurile enumerate se alimentează din apele provenite de la ploi şi din topirea zăpezilor, cu predominarea celor de ploaie. Apele subterane au un rol secundar în alimentarea râurilor, mai cu seamă a râurilor mici.

Alimentarea subterană a râului Prut constituie numai 20-25 la sută. Regimul hidrologic se schimbă în timpul topirii zăpezilor, când râul se revarsă şi inundă lunca.
Rîurile mici - Nîrnova şi Lăpuşna ,afluenţii ai râului Prut şi râul Cogîlnic, se alimentează numai din precipitaţii atmosferice. Alimentarea subterană este neînsemnată
Pe teritoriul raionului Nisporeni sunt foarte puţine lacuri naturale. Ele sînt situate în lunca cursului mijlociu a rîului Prut. Aceste locuri naturale de dimensiuni mici mai poartă denumirea de Pruteţuri. Majoritatea lacurilor naturale sunt mici şi cu o suprafaţă de 0,1-0,2 km pătraţi. Ele sînt amplasate în satele Bărboieni, Grozeşti, Zberoaia, Bălăureşti care sunt situate pe malul rîului Prut.

În raionul Nisporeni au fost construite 45 iazuri, ce cuprind 580 de hectare. Bazinele acvatice menţionate au repartiţie neuniformă pe teritoriul raionului, dar ele se găsesc aproape în fiecare sat în număr de 2 sau 3 iazuri.
Apele subterane sânt principala sursă de apă potabilă şi de uz gospodăresc (90%). Toate localităţile rurale folosesc în gospodării apele subterane. Apele subterane din valea Prutului au proprietăţi de irigare satisfăcătoare, debitul lor constituie 100-180 metri cub pe oră. În localităţile rurale se exploatează şi apele subterane de adâncimi mari, care ies la suprafaţă prin izvoare sau se extrag din fântâni. În raionul Nisporeni avem câteva sute de izvoare şi 2939 de fântâni cu apă potabilă.

În unele locuri se întâlnesc ape subterane minerale cu calităţi curative şi diverse componente chimice. Pe baza unor asemenea ape a fost construit un sanatoriu pe teritoriul mănăstirii Hîncu, care în prezent e închis din motive financiare. Totuşi apele minerale, inclusiv cele cu calităţi curative, pînă în prezent se exploatează doar parţial. Valorificarea lor deplină ar putea avea o mare importanţă balneologică.

În raionul Nisporeni se extrage de la adîncimi mari apa numită burcută, care conţine o cantitate foarte mare de fosfor, ceea ce contribuie la coroziunea sistemelor de conducte ce transportă apa către consumatori. Ea este în uzul casnic. Pentru a deveni potabilă ar trebui supusă unor procese de epurare.

 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.01.2020
Vizitatori: 855266
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran