Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Relieful, Zăcămintele, Calcarul pentru construcţie, Solurile
Text:
Aşezarea geografică a raionului Nisporeni şi Populaţia
Relieful, Zăcămintele, Calcarul pentru construcţie, Solurile
Clima şi Apele de suprafaţă şi apele subterane
 

Relieful

Caracterizarea generală a teritoriul raionului Nisporeni este o parte componentă a podişului Moldovei centrale. Relieful este variat complicat deluros, fragmentat de văi adânci şi hârtoape de 150-250 m, cu versanţi priporoşi şi abrupţi pe care se dezvoltă numeroase alunecări de teren şi ravene. Interfluviile au formă de dealuri. Şiruri de dealuri tăiate de numeroase curmături. Raionul Nisporeni este situat pe partea cea mai înaltă a podişului şi anume pe podişul codrilor, foarte faimoasă prin fragmentarea puternică de care dispune. Împrejurimile lor amintesc un relief premontan, ceea ce la determinat pe V. Docuceaev săi numească “ Elveţie Basarabeană”. În codri spre deosebire de restul teritoriului republicii, cele mai active sunt procesele de eroziune şi alunecări de teren.
În partea de vest a Codrilor este situat cel mai înalt deal din ţară - dealul Bălăneşti care se află la 17 km depărtare de or. Nisporeni. Înălţimea acestui deal este de 429,5 m şi reprezintă altitudinea maximă din Republica Moldova.

În funcţie de altitudine relieful contemporan al raionului face parte din prima treaptă-superioară ce include relieful cu altitudini mai mari de 250 m şi cuprinde podişuri, platouri si coline.

Zăcămintele

Pe teritoriul raionului sunt zăcăminte de materiale pentru contrucţie, precum calcarele, argilele, şi nisipurile; depunerile de pietriş şi prundiş, care datorită eroziunii sînt dezvelite în valea Prutului şi ale afluenţilor acestuia. De obicei aceste depozite se dispun aproape pe întreaga suprafaţă terestră, ceea ce înlesneşte exploatarea lor prin cariere deschise.

Calcarul pentru construcţie

Zăcăminte de calcare pentru construcţie se găsesc de obicei la adîncimi mici în zona de subdezvoltare a rocilor calcaroase. Calcarele care pot fi folosite pentru construcţie, formează straturi cu o grosime de 2-18 m. În raion cele mai mari cariere de calcare sînt la Şişcani şi Vărzăreşti.

Materia primă pentru producerea cărămizilor şi a ţiglei.
Aceste roci au o răspîndire largă pe teritoriul raionului Nisporeni. Datorită depozitelor însemnate de argile în Nisporeni a fost construita o fabrică pentru producerea cărămizii şi a ţiglei (în prezent staţionează).
Nisipuri, prundişuri şi pietrişuri pentru construcţie.
Aceste roci constituie depunerile aluviale ale Prutului şi afluentilor săi, care se utilizează ca materie primă pentru construcţii, producerea cărămizii şi a ţiglei.
Resursele materialelor de construcţie satisfac în linii mari necesităţile economiei raionului Nisporeni.

Solurile

În raionul Nisporeni solurile constituie principala bogăţie naturală. Circa 80% din teritoriul raionului este acoperit cu cernoziomuri. Deşi este destul de răspândită eroziunea şi pe alocuri salinizarea, predomină totuşi solurile fertile.

Stratul de sol din raion are grosimea de 1m pe o suprafaţă de un hectar, conţine în medie 240 tone de humus 15 tone azot, 19 tone fosfor, 204 tone de potasiu, precum şi o cantitate importantă de microelemente, cupru, zinc, mangan, molibden etc.
Solurile brune - acestea sânt cele mai vechi soluri care s-au format sub pădurile de stejar si fag. Au profilul slab diferenţiat, culoarea brună-deschisă, uneori roşcată. Solurile cenuşii de pădure – predomină în cea mai mare parte a raionului Nisporeni. Sau dezvoltat sub păduri de stejar, carpen şi stejar, de tei, frasin şi stejar. Se evidenţiază 3 subtipuri: cenuşii deschise, cenuşii, cenuşii închise.

La periferiile raionului sânt răspândite şi cernoziomurile levigate, care sânt mai fertile în comparaţie cu celelalte subtipuri şi ocupă teritoriile cu altitudinile absolute de 160-270m. Ele s-au format în stepele de fâneaţă cu un bogat covor de diverse ierburi, ceia ce a contribuit la acumularea unei cantităţi mari de humus în stratul acumulativ de 4-6%. Rezervele de humus în stratul de sol cu grosimea de 1m sânt de 36410 hectare. Ele au o grosime de peste 1m, culoarea aproape neagră.. Sânt mai umede decât celelalte cernoziomuri şi mai puţin dispuse spre eroziune. De pe solurile respective se obţin cele mai mari recolte de culturi agricole.

 

 
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.01.2020
Vizitatori: 855266
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran