Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante / Anunț:Direcția Finanțe Nisporeni, anunță concursul repetat pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrul Secției contabilitate bugetară de specialist superior și specialist principal-temporar vacant.
Anunț:Direcția Finanțe Nisporeni, anunță concursul repetat pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrul Secției contabilitate bugetară de specialist superior și specialist principal-temporar vacant.
05.02.2020 Accesări: 35
Text:
 

Direcția Finanțe Nisporeni, anunță  concursul repetat pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrul Secției contabilitate bugetară de specialist superior și specialist principal-temporar vacant.

         La concurs pot participa persoane care întrunesc urmatoarele criterii:

1.     Deține cetațenia Republicii Moldova;

2.     Are studii superioare în domeniile economie, finanțe sau contabilitate;

3.     Experiența în munca în domeniu nu mai puțin de un an;

4.     Nu a împlinit virsta de pensionare;

5.     Poseda limba româna;

6.     Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției publice;

7.     Nu are antecedente penale nestinse.

Participanții la concurs vor depune dosarul personal pînă la 24.02.2020,  la Direcția Finanțe a Consiliului Raional Nisporeni, or. Nisporeni,str. Ioan Voda nr.2,bir. 101, tel: 2-36-09, finantenisporeni@gmail.com.

Dosarul va conține următoarele documente, în copii și original:

1.     Formularul de participare în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs;

2.     Buletinul de identitate;

3.     Diploma de studii și certificatele de absolvirea cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

4.     Copia carnetului de muncă;

5.     Certificatul medical (formularul 086-2/e);

6.     Cazierul judiciar.     

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

 

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Prima / Posturi Vacante / Anunț:Direcția Finanțe Nisporeni, anunță concursul repetat pentru ocuparea funcțiilor publice în cadrul Secției contabilitate bugetară de specialist superior și specialist principal-temporar vacant.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.02.2020
Vizitatori: 876283
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran