Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante / Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:
05.08.2019 Accesări: 154
Text:
 

Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:

1. Auditor intern, functie vacanta

2. Secția economie - specialist principal în problemele de antreprenoriat și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii

La concurs pot participa persoanele:

• care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

• posedă limba de stat;

• nu a împlinit vîrsta de 63 ani;

• cu studii superioare;

• care au activat cel puţin un an în domeniul administraţiei publice;

•cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

•cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

a)formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

b) copia buletinului ;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e)certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

f) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor:până pe 24.08.2019,ora 16.00

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2,biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2-23-81

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Prima / Posturi Vacante / Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 795990
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran