Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante / Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:
24.06.2019 Accesări: 484
Text:
 

Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:

1. Auditor intern, functie vacanta
2. Secția economie - specialist principal în problemele elaborării programelor strategice de dezvoltare teritorială
3.
Sef Serviciu Juridic, funcție temporar vacantă

La concurs pot participa persoanele:
• caredeţ in cetăţenia Republicii Moldova;
• posedă limba de stat;
• care nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• cu studii superioare;
• care auactivat cel puţin un an în domeniul administraţiei publice;
•cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;
•cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:
a)formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e)certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;
f) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe 13.07.2019,ora 16.00
or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202
Telefon de contact: 0264 2 -23-81

 

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Prima / Posturi Vacante / Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.02.2020
Vizitatori: 876264
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran