Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Posturi Vacante / Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:
Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:
14.05.2019 Accesări: 1
Text:
 

Consiliulraional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:

1. Auditor intern

2. Secția construcții și dezvoltarea a teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor de drumuri publice) - 1 unitate, funcție vacantă

3. Secția economie - specialist principal în problemele elaborării programelor strategice de dezvoltare teritorială

4. Sef Serviciu Juridic, funcție temporar vacantă

La concurs pot participa persoanele:

• caredeţ in cetăţenia Republicii Moldova;

• posedă limba de stat;

• care nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

• cu studii superioare;

• care auactivat cel puţin un an în domeniul administraţiei publice;

•cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

•cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Se depun următoarele acte:

a)formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;

e)certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

f) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termen de primire a actelor: până pe 03.06.2019,ora 16.00

or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2, biroul nr. 202

Telefon de contact: 0264 2 -23-81

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(1)
Prima / Posturi Vacante / Consiliul raional Nisporeni prelungește repetat termenul de depunere a actelor la funcțiile vacante și temporar facante:
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.02.2020
Vizitatori: 876232
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran