Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Anunț!
10.07.2017 Accesări: 505
Text:
 

Consiliul raional Nisporeni, Aparatul președintelui raionului prelungește termenul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și temporar vacante:

I.  Funcții publice vacante:

 1. Secția construcții și dezvoltarea a teritoriului: Specialist (în problemele reţelelor de drumuri publice) - 1 unitate.

2. Secția economie: Specialist principal (în problemele analiză economică şi prognozări)- 1 unitate.

3. Secția Administrație Publică: Specialist (în problemele protecției civile și serviciul de alternativă) - 1 unitate.

4. Serviciul arhivă:Specialist superior - 1 unitate

II. Funcții publice temporar vacante:

1.Serviciul financiar contabil: Specialist (în evidență contabilă) - 1 unitate.

 Termen limită de depunere a documentelor: 14 iulie 2017, ora 16.30

Notă: Funcțiile publice vacante și temporar vacante enumerate mai sus, pot fi ocupate și prin promovare sau transfer.

or. Nisporeni, str. Ioan Vodă 2, biroul  nr. 202

 Telefon de contact:  (0264) 2 23 81

La  concurs pot participa persoanele:

· care deţin cetăţenia Republicii Moldova;

· posedă limba de stat;

· care nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

· cu studii superioare;

· care au activat cel puţin  un an an în domeniul administraţiei publice;

· cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;

· cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Doritorii de aparticipa la concurs depun următoarele acte:

a)   formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;

b)   copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)  copia carnetului de muncă;

e)  certificatul medical pentru angajarea în cîmpul muncii;

f)   cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 
Rău Satisfăcător Mediu Bun Excelent
(4)
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 07.12.2018
Vizitatori: 637016
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran