Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / Planul de achiziții al Consilului raional Nisporeni, pentru anul 2019(actualizat).
Planul de achiziții al Consilului raional Nisporeni, pentru anul 2019(actualizat).
01.08.2019 Accesări: 690
Text:
 

                                                                                                                             Aprobat:

                                                  „01„august 2019

                                                                                                                                                                    ___________________

                                                                               Președintele raionului

                                                                                             Ghenadie VERDEȘ

 

Planul de achiziții al Consilului raional Nisporeni, pentru anul 2019 (actualizat)

Nr.do

Expunerea obiectului de achiziţie

 

Codul CPV

Valoarea estimată

fără TVA (lei)

Procedura de achiziție aplicabilă

Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică

1

Servicii de întreținere pe timp de iarnă drumurilor publice locale pe anul 2019

Servicii de întreținere  de rutină a drumurilor publice locale pentru anul 2019

50800000-3

565000,00 lei

 

1700000,00 lei

Cererea ofertelor de prețuri

 

Licitație publică

Trimestrul I anul 2019

 

Trimestrul II anul 2019

2

Achiziționarea produselor petroliere

09000000-3

130000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I anul 2019

3

Servicii de presă scrisă

22210000-5

25000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I anul 2019

4

Achiziționarea serviciilor de audiovizual

22210000-1

20000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I anul 2019

5

Servicii muzicale  pentru evenimente (Cel mai bun antreprenor al anului) Evenimente culturale(Festivalul prunei, 8 martie, Bîlciul Olarilor, Ziua Tineretului,Ziua Profesională a lucrătorului medical, Învățămînt,Sărbătorile de iarnă)

92312250-8

95000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I,II, III,IV anul 2019

6

Flori vii

03121200-7

36000,00 lei

Contract de mică valoare

Pe parcursul anului 2019

7

Reparația drumurilor locale

 

45233142-6

3300000,00 lei

LP, COP în funcție de segmentul de drum

Trimestrul II,III,IV anul 2019

8

Servicii informaționale (internet)

720

62000,00 lei

Dintr-o singură sursă

Dintr-o singură sursă

9

Servicii de telecomunicații

64200000-8

68000,00 lei

Dintr-o singura sursă

Trimestrul I anul 2019

 

10

Servicii de reparație a automobilelor

50112100-4

20000,00 lei

Contract de mică valoare

Pe parcursul anului 2019

11

Servicii de protocol

642

75000,00 lei

Contract de mică valoare

Pe parcursul anului 2019

12

Servicii poștale și de abonare

64110000-0

9000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I 2019

13

Procurarea pieselor de schimb pentru automobile

310

23000,00 lei

Contract de mică valoare

Pe parcursul anului 2019

14

Procurarea materialelor de uz gospodăresc

39000000-2

15000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I 2019

15

Reparația capitală a  clădirilor administrative

452

300000,00 lei

Cererea ofertelor de prețuri

Trimestrul II,III  2019

16

Contract pentru  participarea la expoziția„Fabricat în Moldova 2019„

79956000-0

23870,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I,  2019

17

Servicii de alimentare cu apă și canalizare

65110000-7

22000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I 2019

18

Servicii comunale(salubrizare)

90511000-2

25000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I 2019

19

Achiziționarea pieselor pentru calculator,toner,cartetg.

30237100-0

15000,00 lei

Contract de mică valoare

Pe parcursul anului 2019

20

Achiziționarea serviciilor tipografice ( agende, calendare)

79810000-5

60000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I, 2019

21

Servicii de întreținere a calculatoarelor

50322000-8

32000,00 lei

Contract de mică valoare

Pe parcursul anului 2019

22

Achiziționare apă potabilă

41110000-3

10000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I anul 2019

23

1. Produse alimentare(pauza de cafea) pentru ședintele ordinare și extraordinare

2. Evenimente culturale (Festivalul prunei, 8 martie, Bîlciul Olarilor, Ziua Tineretului,Ziua Profesională a lucrătorului medical, Învățămînt,Sărbătorile de iarnă)

15812000-3

16000,00 lei

 

 

16000,00 lei

 

 

Total 32000,00 lei

Contract de mică valoare

 Trimestrul I anul 2019

24

Achiziționarea serviciilor de menținere a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă

               642

6000,00 lei

Contract de mică valoare

Pe parcursul anului 2019

25

Achiziționarea suvenirelor-trofeelor

39298700-4

50000,00 lei

Contract de mică valoare

Pe parcursul anului 2019

26

Achiziționarea Serviciilor de transport a colectivelor la Festivalurile Internaționale

60130000-8

120000,00 lei

Contract de mică valoare

Pe parcursul anului 2019

27

Articole de papetărie (Rechizite de birou și consumabile în asortiment)

               391

40000,00 lei

Contract de mica valoare

Trimestrul I anul 2019

28

Serviciii spălătorie auto

98310000-9

5000,00 lei

Contract de mica valoare

Pe parcursul anului 2019

  29

Servicii alimentare cu gaze

09123000-7

300000,00 lei

Dintr-o singura sursă

Trimestrul I anul 2019

30

Servicii alimentare cu energie electrică

71314100-3

210000,00 lei

Dintr-o singură sursă

Trimestrul I anul 2019

31

Servicii telefonie mobilă

64212000-5 

15000,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I anul 2019

32

„Încercări de laborator a sudurilor țevelor de politilenă cu diametru de 110 mm și 90 mm, pozate subteran în anii 2006-2007, care nu au fost date în exploatare„ la obiectul„Gazoductul de presiune înaltă Șendreni-Bolțun cu ramificare din s.Bursuc spre satele Micleușeni și Dolna r-nul Strășeni„.

45231220-3 

97100,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I anul 2019

33

Lucrări de amenajare a monumentului eroilor din Afganistan și Transnistria

45441000-0

69150 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I anul 2019

34

Servicii de cadastru

71354300-7

10500,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I anul 2019

35

Servicii de proiectare la obiectul Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport din or.Nisporeni’’

79714000-2

20928,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I anul 2019

36

Servicii de verificare și expertiză a proiectelor

71319000-7

800000,00 lei

Contract de mică valoare

Pe parcursul anului 2019

37

Servicii de elaborare a cererii de finantare pentru proiectul„Canalizarea orasului Nisporeni, etapa II„

79314000-8

198300,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul I anul 2019

38

Gazoductul interrural Morenii-Noi-Bratuleni-Bolduresti raionul Nisporeni. ( finalizarea lucrărilor-actualizare)

45200000-9

680000,00 lei

Cererea ofertelor de prețuri

Trimestrul II anul 2019

39

Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni - Marinici, km 1-4,8          

45000000-7   

3000000,00 lei

Total 16460627,80 lei

Licitație publică

Trimestrul II anul 2019

40

Renovarea scărilor exterioare la Consiliul raional Nisporeni

45453100-8

135900,00 lei

Contract de mică valoare

Contract reziliat în baza acordului nr.3 din 24 iulie 2019

Lucrări executate în valoare de            45 872,00 lei

Trimestrul II anul 2019

41

Lucrări de reparație curentă  în incinta CR Nisporeni, str.Suveranității 2 și a apeductului

45453000-7

21783,38 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul II anul 2019

42

Servicii de corectare a documentației de proiect-construcția casangeriei pentru cantină și retele inginerești exterioare la obiectul „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport or.Nisporeni„

79714000-2

154099,00lei

Contract de mică valoare

Trimestrul II anul 2019

43

Cercetări pedologice la scară mare a solurilor

79995100-6

23926,00 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul II anul 2019

44

Materiale de construcții pentru secția Situații Excepționale

44110000-4

162000lei

Contract de mică valoare

Trimestrul II anul 2019

45

Elaborarea dosarului cadastral privind  schimbul terenului proprietate publică a UAT cu nr. Cadastral 6001303395 pe o suprafață de 6,0377 ha în proprietatea publică a statului, gestionat de către ÎS„Nisporeni- Silva„, amplasat în UAT Vărzărești, r-nul Nisporeni și invers terenului proprietate publică a statului cu nr.cadastral 6024401004 pe o suprafață de 2,00 ha, gestionat de către ÎS„Nisporeni- Silva„ în proprietate publică a UAT, amplasat în UAT Ciorești, r-nul Nisporeni

79995100-6

14049,60 lei

Contract de mică valoare

Trimestrul III anul 2019

46

Lucrări de reparație exterioară a sediului Consiliului raional nisporeni

45453100-8

250000,00lei

Contract de mică valoare

Trimestrul III anul 2019

 

 

 

A întocmit                                                                                                Sîrbu Maria         

 
Prima / Noutăţi / Planul de achiziții al Consilului raional Nisporeni, pentru anul 2019(actualizat).
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.01.2020
Vizitatori: 855239
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran