Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / În atenția agenților economici!
În atenția agenților economici!
27.06.2017 Accesări: 398
Text:
 

 

Caiet de sarcini

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

 Nr.17/01854 din “06” iulie 2017

 

“26” iunie  2017                                                                                                              or.Nisporeni                                                                                                                                                          (localitatea)

 

1.        Autoritatea contractantă :Consiliul raional Nisporeni

2.        Organizatorul procedurii de achiziţie :Consiliul raional Nisporeni

3.        Obiectul achiziţiei :Reparatia capitală a drumului L-402„Păruceni-Seliște-Vînători„ km.6+000-km.6+520„

4.        Cod CPV:(45400000-1)

Lista cu cantitățile de lucrări:

 

 crt.

Simbol norme şi Cod  resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli     

 

U.M.

Cantitate conform datelor din proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de măsură

————

incl. salariu

 

Total

—————

incl. salariu

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1. Constructia sistemului  rutier

 

 

 

 

1

TsC03F1

 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

100 m3

1,60

 

 

2

TsI50A1

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 1 km

t

280,00

 

 

3

TsD01B

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

m3

160,00

 

 

4

TsD05B

 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

100 m3

1,60

 

 

5

RpDD16B

 

Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului

m3

312,00

 

 

6

DA12B

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire

m3

374,40

 

 

7

DA12B

 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire

m3

12,00

 

 

8

TsC54B

 

Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordure)

m3

15,60

 

 

9

DE10E

 

Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm

m

520,00

 

 

10

Dl107

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic {0.4 l/m2)

t

1,87

 

 

11

DB19E

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica

m2

3 120,00

 

 

12

Dl107

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.25 l/m2)

t

0,78

 

 

13

DB16F

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica 

m2

3 120,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Constructia sistemului  rutier

           

 

 

 

 

 

Inclusiv salariu

 

 

 

 

 

2. Constructia trotuarului

 

 

 

 

14

TsE02B

 

Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu

100m2

4,70

 

 

15

TsC54B

 

Strat de fundatie din piatra sparta

m3

47,00

 

 

16

DE11A

 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm

m

470,00

 

 

17

Dl107

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

t

0,28

 

 

18

DE12C

 

Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm

m2

470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Constructia trotuarului

           

 

 

 

 

 

 

Inclusiv salariu

 

 

 

 

 

 

3. Constructia drumurilor  laterale

 

 

 

 

19

TsC54B

 

Strat de fundatie din piatra sparta

m3

14,10

 

 

20

Dl107

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

t

0,03

 

 

21

DB19E

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica

m2

56,00

 

 

22

Dl107

 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic {0.25 l/m2)

t

0,01

 

 

23

DB16F

 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica 

m2

56,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Constructia drumurilor  laterale

           

 

 

 

 

 

 

Inclusiv salariu

 

 

 

 

 

 

4. Constructia intrarilor in curti

 

 

 

 

24

TsC21B1

 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II

100 m3

0,39

 

 

25

TsC54B

 

Strat de fundatie din piatra sparta

m3

29,25

 

 

26

DI82C

 

Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala

m2

35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Constructia intrarilor in curti

           

 

 

 

 

 

 

Inclusiv salariu

 

 

 

 

 

 

Total

 lei

 

 

 

 

Asigurarea socioala si medicala

 

 

 

 

 

Cheltuielele de regie

 

 

 

 

 

Beneficiu pe deviz

 

 

 

 

 

TVA

20,00 %

 

 

 

 

Total deviz:

 

 

 

 

 

Inclusiv salariu

 

 

 

 

 

Intocmit

 

                                       (funcţia, semnătura)

Verificat

 

 

 

5.        Scopul achiziţiei :

Reparatia capitală a drumului L-402„Păruceni-Seliște-Vînători„ km.6+000-km.6+520„

6.        Informaţie financiară: ·      Sursa de finanţare:bugetul local 

7.        Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor :2 luni de la semnarea contractului

8.        Modul de prezentare a ofertelor:

·      ofertele se prezintă în  limba de stat , cu specificarea clară a parametrilor;

·      preţul lucrărilor se indică în lei MD;

·      oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

·      se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor;

·      preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

·      preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

9.        Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “____ ”_____________

10.    Oferta se prezintă pînă la data de “06”iulie 2017  , orele 11:00 pe adresa  str.Ioan voda 2,MD-6401,Republica Moldova,bir.107; 

11.    Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei; 

12.    Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. 

13.    Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor ___________________________________________________________________________; 

14.    Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

15.    Modul de întocmire a ofertelor:

·      fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;

·      Ofertele se prezintă în original;

·      Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

16.    Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:

·      Experienta similara

·      recomandari

17.    Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor.

18.    Condiţiile de contractare:

·      contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 10zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

·      modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

19.    Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

·     Oferta (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului, conform anexei);

·     Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;

· Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

·      Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

·  Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;  

·  Declaratia privind personalul de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;

·    Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

·    Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

·  Declaratia privind dotarile specifice,dotarea tehnică cu utilaj şi echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;

·      Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

·     Declaratia privind neimplicarea in practici frauduloase si de corupere(declarație confirmată prin semanătura și ștampila ofertantului).

·      Garanția bancară.

20.    Relaţii de contact: 0264-2-22-27

Conducatorul grupului de lucru_________________________  Ion Țugulea 

Executor:  Maria Mitrofan                            

Tel.:  0264-2-22-27

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ANEXA 01

 

OFERTANT

_____________________________________

(denumirea, numele, prenumele)

OFERTĂ

Către ___________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,________________________________________________________reprezentanţi ai ofertantului______________________________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele din caietul de sarcini mai sus menţionată, să executăm         ___________________________________________________________________,

(denumirea lucrării)

Cod CPV ___________-__, pentru suma de _________________________________________ lei,

(suma în litere şi în cifre)                                 

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

____________________________________________________________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexate în_______________________________________ luni calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________________

_______________________________________________________zile, respectiv pînă la data de                            

(durata în litere şi în cifre)

________________________________________________________, şi ea va rămîne obligatorie

 (ziua/luna/anul)       

pentru noi şi poate fi acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele___________________________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,                                                              

_______________________________ 

(semnătura autorizată)

 

 

 
Prima / Noutăţi / În atenția agenților economici!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 23.06.2018
Vizitatori: 571820
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran