Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Noutăţi / Anunț!
Anunț!
04.05.2017 Accesări: 330
Text:
 

 

CONCURS DE COFINANTARE A STATIEI METEORLOGICE DESTINAT PRODUCATORILOR DE POMUSOARE 

          Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare în  Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Unitatea de implementare a Proiectului este AO ,,Centrul de Consultanță în Afaceri’’ ONG. Metoda de abordare în procesul de implementare este  principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele demagazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).   

Justificarea Proiectului  

     Una din cele mai importante limitări în  extinderea suprafețelor cu căpșunși unor specii de arbuști fructiferi, este prezența hazardurilor naturale în Republica Moldova și  lipsa prognozării acestora ( brumele, înghețurile târzii de primăvară și devreme de toamnă, înghețurile de iarnă) și prognozarea bolilor și dăunătorilor. Ca urmare producătorii au șanse să piardă toată plantația înainte de recoltare sau în perioada de rod. Doar prognozând sau știind înainte de apariție a factorului negativ a mediului, se poate de luat măsuri preventive de protecția plantației contra hazardurilor naturale. De asemenea in plantații ecologice, un factor important este prevenirea focarului de boli sau dăunători, înainte de vreme, care se poate făcut doar cu utilizarea anumitor tehnologii, care oferă informația respectivă la timpul cuvenit. De asemenea prezența factorului limitativ de apă  pentru irigare, presupune căutarea unor măsuri de economisire a apei, prin calcularea exactă, necesară plantei într-o anumită perioadă fenologică.

       În ultimii ani, în plantațiile pomicole, se plasează stații meteo, ce reprezintă un mijloc eficient de a deține informația despre condițiile meteorologie direct din câmp, care ne ajută să putem vedea pragul de infecție abolilor, precum și altor parametri importanți.

Stația meteorologice cu succes se utilizează în peste 80 de țări. este un dispozitiv universal, la care se poate conecta până la 80 senzori, în funcție de indicatorii doriți. Ele sunt fiabile, ușor de instalat și sunt ideale pentru stocarea datelor meteorologice în zone cu climat diferit.

Utilizarea stației automatizară permite de a verifica informația stocată din orice punct al lumii (având acces la Internet) și la orice oră. Datele sunt culese din teren cu ajutorul senzorilor. Semnalul de la senzori este modulat și transmis cu ajutorul unei cartele SD, prin intermediul serviciului GPRS, către rețeaua Internet.

Principalul avantaj al stației meteo este că acestea operează independent de rețea. Stația  con­sumă foarte puțină energie, și astfel poate lucra pentru o perioadă mai lungă de timp pe baterii. Bateria este combinată cu panouri solare, astfel încât bateria să aibă posibilitate de încărcare, care nu necesită schimbarea. Chiar şi în vreme nefavorabilă, sursa de energie existentă permite un an de funcționare continuă.

            Stația meteo poate controla următorii parametrii:

 1. Temperatura și umiditatea relativă a aerului;
 2. Temperatura și umiditatea solului (la diferite adâncimi);
 3. Umiditatea frunzei;
 4. Radiațiile solare;
 5. Presiunea atmosferică;
 6. Viteza și direcția vântului;
 7. Luminozitatea;
 8. Nivelul de apă;
 9. Determinări pentru sol.

Și cu ajutorul ei se pot calcula următoarele:

 1. Luminozitatea;
 2. Viteza maximă a vântului;

3 .Evapotranspirația;

4. Prognozeale bolilor.

       Stația dă posibilitate de a monitoriza zilnic starea plantației, calculele zilnice specifice solului, temperatura, suma precipitațiilor atmosferice, umiditatea, pragul infecțiilor legate de boli şi dă­unători, totul în timp real.

Abrevieri

AMIB – Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață aproducătorilor de pomușoare”

CCA- Centrul de Consultanță în Afaceri

Pomușoare – fructe ce cresc pe  arbuști fructiferi și căpșun: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, ioșta, agriș, aronia, caprifoi, afine, cătină albă, mure etc;

Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor

           În calitate de beneficiar a grantului de cofinanțare a stației meteo ,,iMetos’’ pot fi întreprinderile agricole din zonele de Centru și de Nord a Moldovei care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să reprezinte o entitate legală precum întreprinderi private (GȚ,SRL, ÎI etc…), înregistrată în zonele rurale a Republicii Moldova care deține activitate  de producere a pomușoarelor  mai mult de 2 ani;
 • Să posede cel puțin 3 ani experiență în cultivarea arbuștilor fructiferi sau căpșun;
 • Să posede cel puțin 2 ha de plantație cu  una sau mai multe culturi bacifere ( căpșun, zmeură, mur, agriș, corn, coacăză etc);
 • Să posede un specialist/agronom pentru supravegherea plantației și care deține diplomă de studii superioare in domeniul horticol, agronomic  ;
 • Să posede bilanț contabil sau declarație de venit pentru ultimii 2 ani aprobat de către Departamentul de Statistică;
 • Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat.
 • Să mențină evidentă contabilă conform standardelor naționale.

       Cerințe obligatorii  la co-finanțarea stației meteorologice

 • În plantație în care va fi instalată stația meteo trebuie să fie bine menținută, asigurată cu  sistem de irigare prin picurare ( toate speciile bacifere)  și sistem de susținere a plantelor( arbuști fructiferi);
 • În plantație trebuie să fie cultivate soiuri înalt productive, care vor corespunde condițiilor pedo-climaterice a Republicii Moldova, soiuri cerute pe piață națională sau cea internațională, omologate sau soiuri în ultimul an de testare și care urmează să fie introduse în Registrul de Stat a soiurilor de plante în 2017.
 • Terenul pe care este situat plantația, obligatoriu să fie înregistrată la Cadastru teritorial.
 • După cofinanțarea stație meteo, Beneficiarul este obligat să procure și să instaleze utilajul co-finanțat.
 • Să fie de acord ca, după co-finanțarea și instalarea stației metrologice în câmp, să fie organizate de către CCA ori partenerii Proiectului, seminare de instruire și promovare pentru  fermierii interesați în  instalarea stației asemănătoare și în gospodăriile lor.

Nu se vor cofinanța:

 •  Plantația rău menținută, în care  nu se respectă tehnologia de cultivare .
 •  Persoane fizice.
 •  Plantațiile bacifere situate pe dealuri înalte și  văi adânci.
 •  Plantații care nu corespund cerințelor obligatorii menționate mai sus.
 • Mărimea grantului. Limita Bugetului

CCA va acorda 2  granturi în valoare de 50% din costul total, dar nu mai mult de 40,000 MDL  pe Beneficiar. Bugetul total de cofinanțare constituie 80 000 MDL

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vo rprezenta următoarele documente în original și copii:

1) Copia Buletinului deidentitate a beneficiarului

2) Copia Diplomei de finisarea studiilor horticole sau  agronomice a conducătorului întreprinderii sau persoanei care  are sau va avea grijă de plantație

3) Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii (anexa 1);

4) Copia de pe certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice;-

5) Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organele competente;

6) Copia Bilanțului contabil pentru anul precedent;

7) Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (anexa2).

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare

 •  După aprobarea Cererii de finanțare de către Finanțator, CCA va semna cu beneficiarul un Contract de Co-finanțare în care vor fi stipulate condițiile de acordare a grantului. CCA își rezervă dreptul de a respinge Cererile Beneficiarilor.
 • Propunerile vor fi examinate și rezultatele vor fi anunțate până în data de 30 Februarie 2017. 

- See more at: http://www.civic.md/grants/35804-concursuri-de-co-finantare-a-statiilor-meteorologice-destinat-producatorilor-pomusoare.html#sthash.w9742Ay3.dpuf

 
Prima / Noutăţi / Anunț!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.04.2018
Vizitatori: 543070
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran