Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Sedința ordinara a Consiliului raional din 14 decembrie 2018.
Sedința ordinara a Consiliului raional din 14 decembrie 2018.
20.12.2018
Text:
 

6/1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2018. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe

6/2. Cu privire la modificarea Decizienr. 7/34 din 21.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni in lectura a doua pentru anul 2018” cu modificările ulterioare. Informează: VeraLazăr, șef Direcție  finanțe.

6/3. Cu privire la aprobarea  organigramei şi statelor de personal al Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional. Informează:Serviciul resurse-umane

6/4. Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni pentru anul 2019 în lectura întîi. Informează: Vera Lazăr,șef Direcție finanțe.

6/5. Cu privire la activitatea Secției construcții și dezvoltarea teritoriului. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

6/6. Cu privire la activitatea IMSP Spitalul raional Nisporeni. Informează: Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul raional Nisporeni

6/7. Cu privire la conferirea titlului de„Cetățean de onoare al raionului Nisporeni” Informează: Ghenadie Verdeș,președintele raionului.

6/8. Cu privire la executarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/4 din 11.10.2018 „Cu privire la pregătirea complexului socio-economic al raionului Nisporeni pentru perioada de activitate în perioada de toamnă-iarnă 2018-2019”. Informează: Ion Sturza,vicepreședintele raionului

6/9. Cu privire la modificarea unor decizii anterior adoptate ce țin de acordarea/retragerea locuințelor sociale.Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului

6/10. Cu privire la înaintarea candidaturilor pentru includerea în componenţa Consiliului Electoral de circumscripţie nr. 23 Nisporeni. Informează: Sergiu Zmeu, secretar-interimar al Consiliului raional

6/11. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2003. Informează: Victor Prisăcaru, șef Secție administrativ-militară.

6/12. Cu privire la aprobarea graficului concediului persoanelor angajate de către Consiliului raional. Informează:Serviciul resurse-umane

6/13. Cu privire la aprobarea Dispozițiilor Președintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional. Informează: Diana Ceaicovschi, șef Serviciu financiar-contabil

6/14. Cu privire la aprobarea casării mijloacelor fixe. Informează: Diana Ceaicovschi, șef Serviciufinanciar-contabil, contabil șef.

6/15. Cu privire la aprobarea premiilor persoanelor ce dețin funcții de demnitate publică. Informează: Diana Ceaicovschi, șef Serviciul financiar-contabil, contabil-șef

6/16. Cu privire la numirea în funcție a șefului IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni. Informează: Serviciul resurse-umane

6/17. Cu privire la activitatea IMSP CSGrozesti. Informează: Sergiu Sococol, vicepreședintele raionului.

6/18. Cu privire la acordul transmiterii bunurilor proprietate publică a statului în proprietatea Consiliului raional.Informează: Nina Sterpu, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport.

6/19. Cu privire la modificarea deciziei nr.7/22 din 21.12.2017 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor depersonal al IMSP CS Nisporeni pentru anul 2018”. Informează: Vera Tăbăcaru, șefIMSP CS Nisporeni

6/20. Cu privire la aprobarea Programului măsurilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pentru anul2019. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

6/21. Cu privire la luarea la evidență și permisiunea realizării materialelor de construcție obținute în urma lucrărilor de demolare la obiectul „Reparația clădirii administrative a Consiliului raional Nisporeni str. Suveranității, 2 or. Nisporeni”. Informează: Sava Tipa,șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

6/22. Cu privire la luarea la evidență și permisiunea realizării materialelor de construcție obținute în urma lucrărilor de demolare la obiectul „Modernizarea și reconstrucția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni”. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului.

6/23.  Cu privire la transmiterea cablurilorsubterane și instalațiilor de 0,4 kw cu titlu gratuit ÎCS „RED UNION FENOSA”.Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului

6/24. Cu privire la transmitere rețelelor de iluminare electrică exterioare și drumului de acces la obiectul „Complexul locativ 124 apartamente” cu titlu gratuit. Informează: Savelie Tipa, șef Secție construcții și dezvoltarea teritoriului

6/25. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru tr. I anul 2019. Informează: Sergiu Zmeu, secretar-interimar al Consiliului raional.

6/26. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Lupei Ion. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei.

6/27. Cu privire la premierea sportivilor de performanță. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție învățămînt, tineret șisport.

6/28.  Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Buhnea Maxim. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei.

6/29.  Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2019 în lectura II-a. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

6/30. Cu privire la aprobarea Programului modificat a măsurilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2018. Informează: Sava Tipa, șef Secție construcții șidezvoltarea teritoriului.

6/31. Cu privire la numirea  dlui Zbîrnea Lilian în funcţia publică şef Secţie Cultură și Turism.

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Sedința ordinara a Consiliului raional din 14 decembrie 2018.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 11.12.2019
Vizitatori: 828512
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran