Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Sedinta ordinara a Consiliului raional din 11.10.2018.
Sedinta ordinara a Consiliului raional din 11.10.2018.
25.10.2018
Text:
 

Decizia 5/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestru I al anului 2018. Informează: Direcția finanțe

Decizia 5/2 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/34 din 21 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura II pentru anul 2018 cu modificările ulterioare”. Informează: Direcția finanțe

Decizia 5/3 Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare din componenta raională a instituțiilor de învățămînt pentru anul 2018. Informează: Direcția finanțe

Decizia 5/4 Cu privire la pregătirea complexului socio-economic pentru perioada de activitate toamnă-iarnă 2018-2019. Informează: Ion Sturza, vicepreședintele raionului.

Decizia 5/5 Cu privire la activitatea Secției economie pentru perioada anului 2017 – 9 luni 2018. Informează: Sergiu Portărescu, specialist principal Secția economie.

Decizia 5/6  Cu privire la activitatea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozești pe perioada anului 2017 – 9 luni 2018. Informează: Maria Buruiană, șef al IMSP Centrul de Sănătate Grozești.

Decizia 5/7 Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei copiilor în sezonul estival. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport

Decizia 5/8 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor persoanelor care dețin funcții de demnitate publică în cadrul Consiliului raional. Informează: Sergiu Zmeu, secretar-interimar al Consiliului raional.

Decizia 5/9 Cu privire la aprobarea Dispozițiilor Președintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional. Informează: Diana Ceaicovschi, șef Serviciu financiar-contabil.

Decizia 5/10 Cu privire la instituirea Serviciului Social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate și aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență social și protecție a familiei

Decizia 5/11 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/22 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni pentru anul 2018”. Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni.

Decizia 5/12 Cu privire la participarea Consiliului raional Nisporeni în Consiliul de Administrare al Sub-Bazinului Hidrografic al Rîului Lăpușna. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului.

Decizia 5/13 Cu privire la numirea dlui Echim Ion în funcția de „manager” al Centrului de tineret Nisporeni. Informează: Ana Buhnea, specialist principal Serviciul resurse-umane.

Decizia 5/14  Cu privire la încetarea contractului individual de muncă a dnei Vera Tăbăcaru, șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nisporeni și asigurarea interimatului. Informează: Ana Buhnea, specialist principal Serviciul resurse-umane.

Decizia 5/15 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a dnei Andronachi Aurelia, acordarea indemnizației unice. Informează: Ana Buhnea, specialist principal Serviciul resurse-umane.

Decizia 5/16  Cu privire la permisiunea cumulării activității didactice a dnei Nina Sterpu, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport în LT „Mircea Eliade” Informează: Ana Buhnea, specialist principal Serviciul resurse-umane.

Decizia 5/17 Cu privire la modificarea listei beneficiarilor de locuințe sociale aprobate prin Decizia Consiliului raional nr. 3/9 din 15 iunie 2018 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale și delegarea împuternicirilor președintelui raionului”. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului

Decizia 5/18  Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului

Decizia 5/19  Cu privire la permisiunea acordării spațiilor locative în folosință (locațiune) temporară, cu titlu de excepție, condiționat. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului

Decizia 5/20  Cu privire la luarea la evidență contabilă și permisiunea transmiterii cu titlu gratuit a materialelor de construcție obținute în urma lucrărilor de demolare la obiectul „Centrul de Sport și Tineret” or. Nisporeni. Informează: Secția construcții și dezvoltarea teritoriului.

Decizia 5/21.1 Cu privire la alocarea surselor financiare. Informează: Vera Lazăr, șef Direcție finanțe.

Decizia 5/21.2 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Coguteac Victor. Informează: Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

Decizia 5/21.3 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Covali Nina. Informează: Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei. 

Decizia 5/21.4  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Postu Maria”

Decizia 5/21.5  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Văleanu Feodora”

Decizia 5/21.6  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Ciumaș Ecaterina”

Decizia 5/21.7  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Romanov Dina”

Decizia 5/21.8  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Antonov Nistor”

Decizia 5/22  „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul IV al anului 2018”.

Decizia 5/23  „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Nisporeni”.

Decizia 5/24 „Cu privire la acceptarea schimbului de teren proprietate a Consiliului raional Nisporeni cu terenul Fondului Silvic de Stat ''.

1.      

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Sedinta ordinara a Consiliului raional din 11.10.2018.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 11.12.2019
Vizitatori: 828517
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran