Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Proiecte de decizie propuse spre consultare publica.
Proiecte de decizie propuse spre consultare publica.
29.09.2018
Text:
 

Proiect de decizie nr.5/1 Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestru I al anului 2018. Informează: Direcția finanțe   

Proiect de decizie nr. 5/2 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 7/34 din 21 decembrie 2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni în lectura II pentru anul 2018 cu modificările ulterioare. Informează:Direcția finanțe

Proiect dedecizie nr. 5/3 Cu privire la aprobarea repartizării mijloacelor financiare dincomponenta raională a instituțiilor de învățămînt pentru anul 2018. Informează:Direcțiafinanțe

Proiect de decizie nr. 5/4 Cu privire la pregătirea complexului socio-economic pentru perioada de activitate toamnă-iarnă 2018-2019. Informează: Ion Sturza, vicepreședintele raionului.

Proiect de decizie nr. 5/5 Cu privire la activitatea Secției economie pentru perioada anului 2017 – 9 luni 2018. Informează: Sergiu Portărescu, specialist principal Secția economie.

Proiect de decizie nr. 5/6 Cu privire la activitatea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozești pe perioada anului 2017 – 9 luni 2018. Informează:Maria Buruiană, șef al IMSP Centrul de Sănătate Grozești.

Proiect de decizie nr. 5/7 Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei copiilor în sezonul estival. Informează: Nina Sterpu, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport

Proiect de decizie nr. 5/8  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor persoanelor care dețin funcții de demnitate publică în cadrul Consiliului raional. Informează: Sergiu Zmeu, secretar-interimar al Consiliului raional.

Proiect de decizie nr. 5/9 Cu privire la aprobarea Dispozițiilor Președintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional. Informează:Diana Ceaicovschi, șef Serviciu financiar-contabil.

Proiect de decizie nr. 5/10  Cu privire la instituirea Serviciului Social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate și aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Informează: Xenia Axente, șef Direcție asistență social și protecție a familiei

Proiect de decizie nr. 5/11 Cu privire la modificarea Deciziei nr. 7/22 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni pentru anul 2018”.Informează: Vera Tăbăcaru, șef IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni

Proiect de decizie nr. 5/12 Cu privire la crearea și participarea în Consiliul de Administrare al Sub-Bazinului Hidrografic al Rîului Lăpușna. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului.

Proiect de decizie nr. 5/13 Cu privire la numirea dlui Echim Ion în funcția de „manager” al Centrului de tineret Nisporeni. Informează: Ana Buhnea,specialist principal Serviciul resurse-umane.

Proiect de decizie nr. 5/14 Cu privire la încetarea contractului individual de muncă a dnei Vera Tăbăcaru, șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nisporeni și asigurarea interimatului. Informează: Ana Buhnea, specialist principal Serviciul resurse-umane.

Proiect de decizie nr. 5/15 Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu a dnei Andronachi Aurelia, acordarea indemnizației unice. Informează:Ana Buhnea, specialist principal Serviciul resurse-umane.

Proiect de decizie nr. 5/16 Cu privire la permisiunea cumulării activității didactice a dnei Nina Sterpu, șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport în LT „Mircea Eliade” Informează: Ana Buhnea, specialist principal Serviciul resurse-umane.

Proiect de decizie nr. 5/17 Cu privire la modificarea listei beneficiarilor de locuințe sociale aprobate prin Decizia Consiliului raional nr. 3/9 din 15 iunie 2018 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale și delegarea împuternicirilor președintelui raionului”. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului

Proiect de decizie nr. 5/18 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale. Informează: Ghenadie Verdeș, președintele raionului

Proiect de decizie nr. 5/20 Cu privire la luarea la evidență contabilă și permisiunea transmiterii cu titlu gratuit a materialelor de construcție obținute în urma lucrărilor de demolare la obiectul „Centrul de Sport și Tineret” or. Nisporeni. Informează:Secția construcții și dezvoltarea teritoriului.

Proiect de decizie nr. 5/21.2 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Coguteac Victor. Informează:Xenia Axente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

Proiect de decizie nr. 5/21.3 Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Covali Nina. Informează: XeniaAxente, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei.

Proiect de decizie nr. 5/22 Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru tr. IV anul 2018.Informează: Sergiu Zmeu, secretar-interimar al Consiliului raional.

 

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Proiecte de decizie propuse spre consultare publica.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 09.12.2019
Vizitatori: 827773
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran