Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința ordinara a Consiliului raional Nisporeni din 22.02.18.
Ședința ordinara a Consiliului raional Nisporeni din 22.02.18.
28.02.2018
Text:
 

Decizia 1/1 Cu privire la alegerea vicepreședintelui.

Decizia 1/2 Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2017.

Decizia 1/3 „Cu privire la modificarea deciziei nr 7/34 din 21 decembrie 2017” Cu privire la aprobarea bugetului  raional Nisporeni in lectura a doua pentru anul 2018”.

Decizia 1/4 Cu privire la restabilirea soldurilor instituţiilor de învătămînt primar, secundar general și extrașcolar în rezultatul activităţii pentru  anul 2017”.

Decizia 1/5 „Cu privire la evaluarea gradului de implementare a Strategiei de dezvoltare durabilă a raionului Nisporeni 2013-2020”.

Decizia 1/6 Cu privire la activitatea Secţiei cultură şi turism pentru anul 2017”.

Decizia 1/7 Cu privire la activitatea Instituției Medico-Sanitatre Publice Spitalul Raional Nisporeni pentru anul 2017”.

Decizia 1/8 Cu privire la aprobarea  statelor de personal şi organigrama IMSP SR Nisporeni pentru anul 2018”.

Decizia 1/9 Cu privire la aprobarea salarizării personalului deconducerea  IMSP SpitalulRaional Nisporeni pentru anul 2018”.

Decizia 1/10 Cu privire la permisiunea cumulării directorului InstituțieiMedico-Sanitare Publice Spitalul raional Nisporeni 0,25 unitate funcției vacante de Coordonator al Grupului de Audit medical”.

Decizia 1/11 Cu privire la apobarea statelor de personal si organigramei Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Nisporeni pentru anul2018”.                                       

Decizia 1/12 Cu privire la salarizarea personalului de conducere al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Nisporeni pentru anul2018" .

Decizia 1/13 Cu privire la aprobarea organigramei și statelorde personal ale Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Milești pentru anul 2018”.

Decizia 1/14 Cu privire la aprobarea componenței ConsiliuluiAdministrativ a Instituției Medico-SanitarePublice Centrul de Sănătate Milești”.

Decizia 1/15 Cu privire la salarizarea personalului de conducereal Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Milești pentru anul 2018”.

Decizia 1/16 Cu privire la permisiunea de cumulare defuncții șefului IMSP Centrul de Sănătate Milești pentru anul 2018”.

Decizia 1/17 Cu privire la avansarea în trepte de salarizare”.

Decizia 1/18 „Cu privire la conferirea gradelor de calificare”.

Decizia 1/19 „Cu privire la conferirea gradelor de calificare”.

Decizia 1/20 Cu privire la modificarea Deciziei ConsiliuluiRaional Nisporeni nr. 1/26 din 07.02.2017 ”cu privire la aprobarea Programului Raional de control a tuberculozei pentruanii 2017-2020 și a Planului de implementare”.

Decizia  1/21 „Cuprivire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul II al anului 2018”.

Decizia 1/22 Cu privire la garantarea, transmiterii porțiunilor de linie electrică aeriană – 10 kv și elementelor substației electrice ce urmează a ficonstruite Î.C.S ”RED Union Fenosa”.

Decizia 1/23 ,,Cu privire la luarea la evidența și permisiunea realizări imaterialelor de construcție apărute în urma demolării la obiectul ,,Centrul de Sport și Tineret"or.Nisporeni".

Decizia 1/24 „Cu privire la acceptarea modificării denumirii și statutului unor drumuri publice”.

Decizia 1/25 „Cu privire la modificarea deciziei nr. 6/15 din16.09.2016 și completarea Regulamentului privind modul de repartizare a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II, aprobat prin această decizie”.

Decizia 1/26 Cu privire la organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor în Forţele Armate ale Republicii Moldova în primăvara anului 2018”.

Decizia 1/27 Cu privire la instituirea Centrului  Raionalde Tineret Nisporeni- Instituție social-culturală”.

Decizia 1/28 Cu privire la acceptul acordului de parteneriat privind Dezvoltarea Centrului Raional de  Tineret Nisporeni”.

Decizia 1/29 Cu privire la actualizarea Înțelegerii de Cooperare între Consiliul Raional Nisporeni și Consiliul Județean Timiș, România”.

Decizia 1/30.1 Cu privire la alocarea surselor financiare pentru compensarea navetei unor pedagogi din  instituțiile educaționale”.

Decizia 1/30.2 „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Enachi Valerii”.

Decizia 1/30.3 „Cu privire la alocarea surselor financiare Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Nisporeni”.

Decizia 1/30.4 „Cu privire la alocarea surselor financiare Instituției Publice Gimnaziul Cristești”.

Decizia 1/30.5 „Cu privire la alocarea surselor financiare primăriilor Cristești, Iurceni, Bolțun”.

Decizia 1/30.6 „Cu privire la alocarea surselor financiare pentru elaborarea documentației necesare pentru aplicarea la programul operațional POC RO-MD2014-2020”.

Decizia 1/30.7 „Cu privire la alocarea surselor financiare pentru reparația clădirii Consiliului raional”.

Decizia 1/30.8 „Cu privire la alocarea surselor financiare Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul  de Sănătate Nisporeni”.

Decizia 1/30.9  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Cemîrtan Victor”.

Decizia 1/30.10  „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Miron Valerii”.

Decizia 1/30.11 „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Dumbravă Aglaia”.

Decizia 1/30.12 „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Ciocan Elizaveta”.

Decizia 1/30 „Cu privire la acordarea ajutorului material familiilor social-vulnerabile a  veteranilor participanțiai razboiului  din Transnistria și Afganistan și alocarea surselor financiare în acest scop”. 

Decizia 1/31 Cu privire la aprobarea Programului raional privind controlul tutunului pentru anii 2018-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia

Decizia 1/32 „Cuprivire la aprobarea Planurilor de sănătate pentru anul 2018”.

Decizia 1/33  „Cu privire la aprobarea contractului de fuziune prin absorbție de către IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni a IMSP Centrul de Sănătate Boldurești”.

 

 

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința ordinara a Consiliului raional Nisporeni din 22.02.18.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 11.12.2019
Vizitatori: 828470
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran