Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința Ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 21.12.2017
Ședința Ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 21.12.2017
22.12.2017
Text:
 

Decizia 7/1 „Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale  anului 2017 ”

Decizia 7/2 „Cu privire la modificarea deciziei nr 7/39 din 15 decembrie 2016”Cu privire la aprobarea bugetului  raional Nisporeni in lectura a doua pentru anul 2017 cu modificarile ulterioare”  

Decizia 7/3 ,,Cu privire la aprobarea  organigramei şi statelor de personal al Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional.,,

Decizia 7/4 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni pentru anul 2018 în prima lectură”

Decizia 7/5 „ Cu privire la activitatea Secției Construcție și Dezvoltarea Teritoriului pe perioada anului  2017”

Decizia 7/6  “ Cu privire la activitatea Direcției Învățămînt, Tineretși Sport”

Decizia 7/7 “ Cu privire la activitatea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nisporeni”

Decizia7/8 „Cu privire la instituirea Serviciului Social de spijin pentru familiile cu copii”

Decizia 7/9  Cu privire la executarea deciziei nr.5/3 din 14.09.2017 „Cu privire la pregătirea complexului socio-economic pentru activitate în perioada de toamnă- iarnă 2017-2018.,,

Decizia 7/10 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I al anului 2018”

Decizia 7/11 „Cu privire la desemnarea împuternicirilor atribuite preşedintelui raionului”

Decizia 7/12 ,,Cu privire la organizarea şi desfăşurarea recrutării tinerilor născuţi în anul 2002,,

Decizia 7/13 „Cu privire la organizarea, desfășurarea concursului raional,, Topul raional al personalităților” și aprobarea regulamentului”

Decizia 7/14 ,,Cu privire la aprobarea Programului raional de combatere a hepatitelor virale B, Cși D pentru anii 2017-2021"

Decizia 7/15  „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni anticorupție al Consiliului raional Nisporeni pentru anii 2018-2020”

Decizia 7/16 ”Cu privire la primirea în gestiune economică a drumului public de interes raional”

Decizia 7/17 ,,Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anual pentru a.2018 salariaţilor angajaţi de Consiliul raional,,

Decizia 7/18 „Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor  financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional”

Decizia 7/19 „Cu privire la aprobarea surselor financiarealocate in anul2017 la codul ECO 222720Deplasări peste hotare”

Decizia 7/20 „Cu privire la anularea datoriilor istorice Insolvabile cu termen de prescripție expirat”

Decizia 7/21 ,,Cu privire la demisie și asigurarea interimatului funcției de șef a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de sănătate Milești,,

Decizia 7/22 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nisporeni pentru anul 2018

Decizia 7/23 „Cu privire la salarizarea personalului de conducere al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Nisporeni pentru anul 2018

Decizia 7/24 „Cu privire la permisiunea decumulare de funcții șefului IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni pentru anul 2018

Decizia 7/25 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Seliște pentru anul 2018

Decizia 7/26 „Cu privire la salarizarea personalului de conducere al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Seliște pentru anul 2018

Decizia 7/27 „Cu privire la permisiunea de cumulare de funcții șefului IMSP Centrul de Sănătate Seliște pentru anul 2018

Decizia 7/28 „Cu privire la aprobareaorganigramei și statelor de personal ale Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozești pentru anul 2018

Decizia 7/29 „Cu privire la salarizarea personalului de conducere al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozești pentru anul 2018

Decizia 7/30 „Cu privire la permisiunea de cumulare de funcții șefului IMSP Centrul de Sănătate Grozești pentru anul 2018

Decizia 7/31 „Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Administrativ a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Grozești

Decizia 7/32 „Cu privire la măsurile de  reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pe anul 2018”

Decizia 7/33.1  „Cu privire la alocarea surselor financiare Secției Situații Excepționale”

Decizia 7/33.2 „Cu privire la alocarea surselor financiare pentru achitarea indemnizației consilierilor raionali pentru participare la ședința extraordinară ”

Decizia 7/33.3 „Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Mîrza Ion”

Decizia 7/33.4  „Cu privire la acordarea ajutorului materialcet. Ulinici Constantin”

Decizia 7/33.5  „Cu privire la acordarea ajutorului materialcet. Mătăsaru Alexandra”

Decizia 7/33.6  „Cu privire la acordarea ajutorului materialcet. Enachi Valerii”

Decizia 7/34 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Nisporeni in lectura a doua pentru anul 2018”

Decizia 7/35  „Cu privire la modificarea Regulamentului de organizareși funcționare a IMSP Spitalul raional Nisporeni ”, aprobat prin  Decizia Consiliului  raional nr. 3/22 din 19.05.2017

Decizia 7/36 „Cu privire la alegerea  vicepreşedintelui  raionului ”

Decizia 7/37 „Cu privire la eliberarea din funcție”

 

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința Ordinară a Consiliului raional Nisporeni din 21.12.2017
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 09.12.2019
Vizitatori: 827772
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran