Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 12 decembrie 2013
Ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 12 decembrie 2013
15.12.2013
Text:
 
Joi, 12 decembrie 2013, ora 1000, a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni.

 

Ordinea de zi a şedinţeiordinare

a Consiliului raional din 12.12.2013

 

1. Cu privire la executarea bugetului pentru 9 luni a anului 2013.

(decizie nr. 7/1 )

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului, V. Lazăr, şef-adjunct,direcţie finanţe.

2. Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2014 în I lectură. (decizienr. 7/2 )

Informează:V. Lazăr,şef-adjunct direcţie finanţe.

3. Cu privire la activitatea secţIei construcţii şi dezvoltareateritoriului pentru perioada de activitate a anului 2013. (decizie nr. 7/3 )

Informează: S. Tipa, şef secţieconstrucţii şi amenajarea teritoriului.

4. Cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă a raionuluiNisporeni 2013-2020. (decizie nr. 7/4)

Informează: Gh. Verdeş, vicepreşedintele raionului.

5. Cu privire la executarea deciziei nr. 6/2 din 19.09.2013 „Cu privire lapregătirea

complexului socio-economic pentru perioada de activitate în perioada detoamnă - iarnă 2013-2014”.(decizie nr.7/5 )

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului, V. Lazăr, şef secţieeconomie.

6. Cu privire la rezultatele evaluării mecanismului intersectorial decooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime ale abuzului,neglijării,exploatării,

traficului. (decizie nr.7/6 )

Informează: I. Munteanu, vicepreşedintele raionului.

7. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului raionalpe trimestrul I a anului 2014. (decizienr. 7/7)

Informează: I. Brînzilă, secretarul Consiliului raional.

8. Cu privire la efectuarea măsurilor de pregătire şi desfăşurare arecrutării tinerilor născuţi în anul 1998. (decizienr.7/8)

Informează: Ig. Adjovschii, şeful secţiei administrativ-militară.

9. Cu privire la executarea Deciziilor anterior adoptate. (decizie nr.7/9 )

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului.

10. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/4 din 25.07.2003„Cu privire la darea în locaţiune a birourilor de serviciu DepartamentuluiTehnologii Informaţionale”. (decizie nr.7/10 )

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului.

11. Cu privire la aprobarea acordului de instituire a parteneriatului decolaborare cu r. Dubăsari. (decizie nr. 7/11)

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului.

12. Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului dealocare a mijloacelor  financiare dinFondul de rezervă al Consiliului raional. (decizienr. 7/12 )

Informează: M. Batîru, contabil-şef.

13. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare cu Consiliul JudeţeanTimiş.

(decizie nr. 7/13 )

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului.

 14. Cu privire la măsurile dereparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pe anul 2014. (decizie nr.7/14).

Informează: S. Tipa, şef secţieconstrucţii şi amenajarea teritoriului.

15. Cu privire la modificarea statutului instituţiilor de învăţămînt primarşi secundar – general din r. Nisporeni începînd cu 01 ianuarie 2014. (decizie nr.7/15)

Informează: N. Sterpu, şef direcţie învăţămînt tineret şi sport.

16. Cuprivire la aprobarea plăţilor (taxelor) pentru emiterea certificatelor deurbanism, autorizaţiilor de construire (desfiinţare). (decizie nr.7/16 )

Informează: M. Batîru, contabil-şef, Iu. Lavciuc, arhitect-şef.

17.Cu privire la aprobarea graficului concediilor de odihnă anuale pentru anul 2014, a conducătorilordesemnaţi de Consiliul raional. (decizienr.7/17 )

Informează:L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

18.Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale aparatuluipreşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional. (decizie nr. 7/18)

Informează:L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

19.Cu privire la stabilirea parcursului – limită anual pentru autoturismele deserviciu din gestiunea Consiliului raional. (decizienr. 7/19)

Informează:L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

20.Cu privire la numirea în funcţie a şefului Direcţie Finanţe. (decizie nr.7/20 )

Informează:L. Butnaru, şef serviciu resurse umane.

21. Cu privire la aprobarea organigramei,statelor de personal  şi ConsiliuluiAdministrativ al  IMSP Centrul deSănătate  Nisporeni. (decizie nr.7/21)

Informează:V. Tăbăcaru, director IMSP CS Nisporeni.

22. Cu privire la modificarea RegulamentuluiIMSP Centrul de Sănătate Grozeşti. (decizienr. 7/22)

Informează: E. Rotaru, director IMSP CS Grozeşti.

23. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ainstituţiei  medico-sanitare publice –Centrul de Sănătate Grozeşti. (decizienr.7/23)

Informează: E. Rotaru, director IMSP CS Grozeşti.

24. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ainstituţiei  medico-sanitare publice –Centrul de Sănătate Mileşti. (decizie nr.7/24)

Informează: N. Rotaru, director IMSP CS Mileşti.

25.1 Cuprivire la alocarea surselor financiare. (decizie nr.7/25.1)

Informează:V. Lazăr,şef-adjunct direcţie finanţe.

25.2 Cu privire la  alocarea surselor financiare primărieiBoldureşti pentru achitarea îndemnizaţiei tutelare minorului Butnaru Dumitru. (decizie nr.7/25.2)

Informează:V. Lazăr,şef-adjunct direcţie finanţe.

25.3 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare alocate prin decizia 5/16 din06.12.2012 (decizie nr. 7/25.3)

 Informează: V. Lazăr,şef-adjunct direcţie finanţe.

25.4 Cu privire la acoperirea diferenţei dintre chieltuielile anuale planificate şi cele reale la mijloace speciale la şcoala de muzică şi dearte plastice pentru anul 2013. (decizienr. 7/25.4)

Informează:V. Lazăr,şef-adjunct direcţie finanţe.

25.5 Cu privire la redirecţionarea surselor financiare aprobateinstituţiilor de învăţămînt a Direcţiei Învăţămînt,Tineret şi Sport. (decizie nr.7/25.5)

Informează:V. Lazăr,şef-adjunct direcţie finanţe.

25.6 „Cu privire la modificarea deciziei nr. 5/ 25 din 06 decembrie 2012” Cu privire la aprobareabugetului Consiliului raional Nisporeni în lectura a doua pentru anul 2013” (decizie nr.7/25.6)

Informează:V. Lazăr, şef-adjunctdirecţie finanţe.

25.7 Cu privire la rectificarea bugetului raionalla capitolul mijloace speciale

pentru anul 2013 şi alocarea surselor financiare  din soldul de mijloace speciale. (decizienr.7/25.7)

Informează: M. Batîru, contabil-şef.

25.8 Cu privirela stabilirea indemnizaţiei consilierilor raionali. (decizie nr.7/25.8).

Informează: V.Lazăr, şef- adjunct Direcţia finanţe.

25.9 Cu privirela alocarea surselor financiare pentru studiul de fezabilitate. (decizienr.7/25.9).

Informează: V.Lazăr, şef- adjunct Direcţia finanţe.

25.10 Cu privirela acordarea facilităţilor tinerilor specialişti. (decizie nr. 7/25.10)

Informează: V.Lazăr, şef- adjunct Direcţia finanţe.

26. Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2014 în a II-a lectură.(decizienr. 7/26 )

Informează:V. Lazăr,şef-adjunct direcţie finanţe.

27. Cu privire la decontareautilajului şi aparatelor medicale a IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni

Informează:V. Tăbăcaru, director IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni. (decizienr. 7/27).

28. Cu privire la aprobarea organigramei şistatelor de personal a instituţiei medico-sanitare publice – Centrul de Sănătate Selişte. (decizie nr.7/28).

Informează: M.Drăgan, director IMSP CS Selişte

29. Cu privire la aprobareaorganigramei şi statelor de personal a instituţiei medico-sanitare publiceCentru de Sănătate Boldureşti. (decizie nr.7/29).

Informează: O.Musteaţă, director IMSP CS Boldureşti.

30. Cu privire la iniţierea  proiectului de parteneriat public-privatprivind serviciul de furnizare a agentului termic pentru instituţiile publice araionului Nisporeni. (decizie nr.7/30).

Informează: V. Bîtca, preşedintele raionului, V. Lazăr, şef secţieeconomie.

 

 SecretarulConsiliului raional                                                                                  Ivan Brînzilă

Decizie 7.1

Decizie 7.2

Decizie 7.3

Decizie 7.4

Decizie 7.5

Decizie 7.6

Decizie 7.7

Decizie 7.8

Decizie 7.9

Decizie 7.10

Decizie 7.11

Decizie 7.12

Decizie 7.13

Decizie 7.14

Decizie 7.15

Decizie 7.16

Decizie 7.17

Decizie 7.18

Decizie 7.19

Decizie 7.20

Decizie 7.21

Decizie 7.22

Decizie 7.23

Decizie 7.24

Decizie 7.25

Decizie 7.26

Decizie 7.27.1

Decizie 7.27.2

Decizie 7.27.3

Decizie 7.27.4

Decizie 7.27.5

Decizie 7.27.6

Decizie 7.27.7

Decizie 7.27.8

Decizie 7.27.9

Decizie 7.27.10

Decizie 7.28

Decizie 7.29

Decizie 7.30

Decizie 7.31

Decizie 7.32

Decizie 7.33

Decizie 7.34

Decizie 7.35

Decizie 7.36

Decizie 7.37


 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 12 decembrie 2013
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 21.02.2020
Vizitatori: 874412
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran