Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 19 septembrie 2013
Ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 19 septembrie 2013
21.10.2013
Text:
 

Joi, 19 septembrie 2013, ora 10.00 a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni.

.
.

Ordinea de zi a şedinţei Consiliuluiraional

din 19 septembrie 2013

 

1.Cu privire la executarea bugetului pentru semestru I al anului 2013.

Informează:V. Lazăr, şef-adjunct al Direcţiei finanţe.

2.Cu privire la pregătirea complexului socio-economic pentru perioada de  activitate toamnă-iarnă 2013-2014.

Informează:V. Bîtca, preşedintele raionului (Vitalie Lazăr).

3.Cu privire la numirea în funcţie de director al instituţiei medico-sanitarepublice Centrul de Sănătate Nisporeni.

Informează:L. Butnaru, şef resurse umane.

4.Cu privire la numirea  în funcţie dedirector al Instituţiei medico-sanitare publice Spitalul raional Nisporeni.

Informează: L. Butnaru, şef resurseumane.

5.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/23 din 06. 12. 2012“Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale aparatuluipreşedintelui, direcţiilor şi subdiviziunilor subordinate Consiliului raional.

Informează:L. Butnaru, şef resurse umane.

6.Cu privire la executarea deciziei privind activitatea Serviciului de asistenţăpsihopedagogică.

Informează:N. Sterpu, şef Direcţie Învăţămînt Tineret şi Sport.

7.Cu privire la odihna copiilor în sezonul estival 2013.

Informează:N. Sterpu, şef Direcţie Învăţămînt Tineret şi Sport.

8.Cu privire la starea criminalităţii în raionul Nisporeni.

Informează:I. Balcan, şef al Inspectoratului de poliţie.

9.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional pentrutrimestrul IV al anului 2013.

Informează:I. Brînzilă, secretarul Consiliului raional.

10.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Direcţiei agricultură,industrie prelucrătoare, relaţii funciare şi cadastru.

Informează:G. Florea, şef Direcţie  agricultură,industrie prelucrătoare, relaţii funciare şi cadastru.

11.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/2 a Consiliului raional din 23 iulie2013.

Informează:A. Vrînceanu, şef serviciu Integrare Europeană şi Investiţii.

12.Cu privire la aprobarea serviciilor cu plată prestate de arhitectul-şef.

Informează:M. Batîru, şef serviciu administrativ-financiar.

13.Cu privire la efectuarea măsurilor de pregătire şi desfăşurare a încorporăriiîn serviciul militar în termen din toamna anului 2013 în rîndurile ForţelorArmate ale

R.Moldova.

Informează:I. Adjovschii, şef secţieadministrativ-militară Nisporeni.

14. Cu privire lainventarierea bunurilor imobile aflate în gestiunea Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport a Consiliuluiraional Nisporeni.

Informează:N. Sterpu, şef Direcţie Învăţămînt Tineret şi Sport.

15.Cu privire la aprobarea componentei de lucru a Consiliului Administrativ alIMSP C.S. Selişte.

Informează:M. Drăgan, director IMSP CS Selişte.

16.Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale IMSP CSSelişte.

Informează:M. Drăgan, director IMSP CS Selişte.

17.Cu privire la aprobarea Regulamentului Biroului Comun de Informaţii şi Serviciidin cadrul Consiliului raional Nisporeni.

Informează:V. Lazăr, şef secţie economie.

18Cu privire la aprobarea organigramei IMSP CS Nisporeni şi statelor de personalale IMSP CS Nisporeni.

Informează:V. Tăbăcaru, director interimar IMSP CS Nisporeni.

19Cu privire la schimbarea destinaţiei terenului.

Informează:V. Canuda, şef serviciu relaţii funciare şi cadastru.

20Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale IMSP CSBoldureşti.

Informează:O. Musteaţă, director IMSP SC Boldureşti.

21Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului Administrativ al IMSP CSBoldureşti.

Informează:O. Musteaţă, director IMSP SC Boldureşti.

22Cu privire la aprobarea trecerii clădirii vechi a IMSP CS Boldureşti de labilanţul IMSP CS Nisporeni la bilanţul Primăriei Boldureşti.

Informează:V. Tăbăcaru, director interimar IMSP CS Nisporeni.

23Cu privire la înfiinţarea Instituţiei Publice Incubatorul de Afaceri Nisporeni.

Informează:Gh. Verdeş, vicepreşedintele raionului.

24Cu privire la  darea în locaţiune  în incinta Consiliului raional din stradaIoan Vodă nr. 2 aunui spaţiu pentru instalarea automatului comercial de băuturi calde.

Informează:I. Brînzilă, secretarul Consiliului raional.

25.1Cu privire la alocarea surselor financiare pentru plata îndemnizaţiei copiilorrămaşi fără ocrotire părintească, primăriei Cioreşti.

Informează:X. Axente, şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

25.2Cu privire la acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta degaze naturale.

Informează:V. Lazăr, şef-adjunct al Direcţiei finanţe.

25.3Cu privire la alocarea surselor financiare primăriea Nisporeni.

Informează:V. Lazăr, şef-adjunct al Direcţiei finanţe.

25.4Cu privire la aprobarea Statutului Incubatorului de Afaceri şi contribuţiei la Proiect.

Informează:Gh. Verdeş, vicepreşedintele raionului.

25.5Cu privire la redirecţionarea mijloacelor financiare aprobate.

Informează:V. Lazăr, şef-adjunct al Direcţiei finanţe.

25.6Cu privire la restabilirea soldurilor instituţiilor de învăţămînt primar şisecundar general în rezultatul activităţii pentru anul 2012.

Informează:V.Lazăr, şef-adjunct al Direcţiei finanţe.

25.7Cu privire la redirecţionarea surselor financiare pentru procurarea unui automobilServiciului Asistenţă Psihopedagogică.

Informează:N. Sterpu, şef Direcţie Învăţămînt Tineret şi Sport.

25.8Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Iurceni în urmacalamităţilor naturale.

Informează:V.Lazăr, şef-adjunct al Direcţie finanţe.

25.9Cu privire la alocarea surselor financiare pentru amenajarea panourilorîntrărilor în raion şi instalarea indicatoarelor rutiere.

Informează:Informează:V. Lazăr, şef-adjunct al Direcţie finanţe.

 

Secretarul Consiliului raional Nisporeni                                  I. Brînzilă

Decizie 6.1

Decizie 6.2

Decizie 6.3

Decizie 6.4

Decizie 6.5

Decizie 6.6

Decizie 6.7

Decizie 6.8

Decizie 6.9

Decizie 6.10

Decizie 6.11

Decizie 6.12

Decizie 6.13

Decizie 6.14

Decizie 6.15

Decizie 6.16

Decizie 6.17

Decizie 6.18

Decizie 6.19

Decizie 6.20

Decizie 6.21

Decizie 6.22

Decizie 6.23

Decizie 6.24

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Ședința ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 19 septembrie 2013
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 21.02.2020
Vizitatori: 874442
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran