Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 16 mai 2013
Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 16 mai 2013
23.05.2013
Text:
 
Joi, 16 mai 2013, ora 10.00, în incinta Consiliului raional a avut loc ședința ordinară.

În cadrul ședinței au fost aprobate chestiuni cu tematici diferite cum ar fi alocare surselor financiare atît primăriilor cît și cetățenilor.

SAM_2063.JPG

SAM_2062.JPG

SAM_2061.JPG

SAM_2055.JPG

SAM_2052.JPG

Ordinea de zi

a şedinţei ordinare a Consiliului raional

din 16 mai 2013                                                                                                                or. Nisporeni

1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/23 din 06.12.2012 „Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor şi subdiviziunilor subordonate Consiliului raional”.

Informează: Leonid Butnaru, şef serviciu resurse umane.

2. Cu privire la numirea în funcţia publică şef al Direcţiei Agricultură, Industrie Prelucrătoare, Relaţii Funciare şi Cadastru.

Informează: Leonid Butnaru, şef serviciu resurse umane.

3. Cu privire la activitatea Direcţiei Agricultură, Industrie Prelucrătoare, pentru anul 2012.

Informează: Grigore Florea, şef Direcţia Agricultură, Industrie Prelucrătoare, Relaţii Funciare şi Cadastru

4. Cu privire la rezultatele controlului efectuat de către Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor.

Informează: Vasile Bîtca, preşedintele raionului.

5. Cu privire la starea accidentară şi măsurile de diminuare a accidentelor rutiere în raionul Nisporeni.

Informează: Sergiu Robu, şef SPR al CPR Nisporeni.

6. Cu privire la aprobarea Dispoziţiilor Preşedintelui raionului de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Informează: Raisa Eftode, contabil-şef.

7. Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul III al anului 2013.

Informează: Ivan Brînzilă, secretarul Consiliului raional.

8. Cu privire la avansarea într-o treaptă de salarizare superioară.

Informează: Leonid Butnaru, şef serviciu resurse umane.

9. Cu privire la activitatea instituţiilor medico-sanitare publice Centrul Medicilor de Familie, Spitalul Raional şi Centrul Sănătate Publică referitor la eficienţa utilizării mijloacelor financiare alocate din bugetul raionului pentru Programele Teritoriale de sănătate în anul 2012.

Informează:V. Tăbăcaru, director IMSP CMF

                   T. Costru, director IMSP SR;

                   I. Ciubotaru, director CSP;

10. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 07. 02.2013 „Cu privire la delimitarea juridică şi fondarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice, Centrul Stomatologic raional Nisporeni.

Informează: Stanislav Cozulea, şef secţie stomatologie SR Nisporeni.

     11. Cu privire la stabilirea salariului de funcţie şi sporurilor pentru complexitatea muncii personalului de conducere al IMSP Spitalul Raional  Nisporeni.

 Informează: Tudor Costru, director IMSP SR.

12. Cu privire la reorganizarea IMSP Centrul Medicilor de Familie Nisporeni în Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Nisporeni şi aprobarea Regulamentului.

Informează: V. Tăbăcaru, director IMSP CMF

13. Cu privire la completarea Deciziei nr. 5/17 din 06 decembrie 2012 „Cu privire la numirea pe bază de concurs a directorului IMSP CS Mileşti, instituirea Consiliului administrativ al IMSP CS, instituirea comisiei de primire-predare din gestiunea economică”.

Informează: Natalia Costru, director Centrul de Sănătate Mileşti.

14. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/9 din 26.02.2009 „Cu privire la locaţiunea sediilor în clădirea Consiliului raional, str. Suveranităţii 2”.

Informează: I. Brînzilă, secretarul Consiliului raional.

15. Cu privire la demolarea fostei spălătorii a Centrului de Sănătate Boldureşti pentru construcţia unui angar.

Informează: V. Tăbăcaru, director IMSP CMF

16. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a 80 scaune de la balanţa Secţiei raionale Cultură şi Turism la balanţa primăriei Brătuleni.

Informează: Aurelia Andronache, şef secţie cultură şi turism.

17. Cu privire la reorganizarea gimnaziului Băcşeni în şcoala primară –grădiniţă Băcşeni.

Informează: Nina Sterpu, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport.

18. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor şi măsurile de asanare a lor în sezonul estival 2013.

Informează: Nina Sterpu, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport.

19. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea educaţiei incluzive în instituţiile de învăţămînt secundar general din raion şi crearea Centrelor de resurse pentru educaţie incluzivă.

Informează: Nina Sterpu, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport.

20. Cu privire la reorganizarea L. T. „Valeriu Bulicanu” în gimnaziul „V. Bulicanu”, localitatea Boldureşti.

Informează: Nina Sterpu, şef Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport.

21. Cu privire la organizarea lucrărilor de pregătire pentru efectuarea în anul 2014 a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din raionul Nisporeni.

Informează: Zinaida Prisecaru, Şef Direcţie pentru Statistică.

22. Cu privire la măsurile de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 2013.

Informează: Savelie Tipa, şef secţie construcţii şi dezvoltarea teritoriului.

23. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat, crearea şi implimentarea serviciului social „Asistenţa personală”.

Informează: Xenia Axente, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

24. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat, crearea şi implimentarea serviciului social „Echipa mobilă”.

Informează: Xenia Axente, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

25. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat, crearea şi implimentarea serviciului social „Casa Comunitară”.

Informează: Xenia Axente, şef Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

26. Cu privire la aderarea raionului Nisporeni la Convenţia Primarilor.

 Informează: Vasile Bîtca, preşedintele raionului.

      27. Cu privire la aprobarea Programului raional privind securitatea transfuzională şi autoasigurarea cu produse sanguine pentru anii 2013-2016.

      Informează: Tudor Costru, director IMSP SR Nisporeni.

      28. Cu privire la transmiterea actelor de evidenţă contabilă a Inspectoratului de  Poliţie Nisporeni.

      Informează: Ion Balcan, şef Inspectoratul de Poliţie Nisporeni.

      29. Cu privire la permisiunea dării în locaţiune a unui spaţiu în sediul Instituţie  Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional.

       Informează: Tudor Costru, director IMSP SR Nisporeni.

      30. Cu privire la completarea deciziei nr. 1/28 din 07 februarie 2013 „Cu privire la numirea pe bază de concurs a directorului IMSP CS Boldureşti.

      Informează: Oleg Musteaţă, directorul IMSP CS Boldureşti.

31.1. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Straticiuc Nina.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.2. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Coica Ala.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.3. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Prodan Efrosinia.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.4. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Ulinici Tatiana.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.5. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Gunea Ivan.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.6. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Tulbure Tatiana.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.7. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Ţernă Maria.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.8. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Prisăcaru Ion.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.9. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Ţugulea Maria.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe

     31.10. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Beschieru Ştefan.

     Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

     31.11. Cu privire la acordarea ajutorului material cet. Apostu Ion.

     Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.12. Cu privire la acceptarea acordării compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.13. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Zberoaia.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.14. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Bălăureşti.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.15. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Bărboieni.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.16. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Boldureşti.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.17. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Bolţun.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.18. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Brătuleni.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.19. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Bursuc.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.20. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Ciuteşti.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.21. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Grozeşti.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.22. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Iurceni.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.23. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Selişte.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.24. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Soltăneşti.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.25. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Vînători.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.26. Cu privire la alocarea surselor financiare primăriei Nisporeni.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.27. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru achitarea contribuţiei iniţiale în susţinerea activităţii Uniunii Consiliilor raionale.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.28. Cu privire la alocarea surselor financiare Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport..

Informează: Nina Sterpu, şef  Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport.

31.29. Cu privire la redirecţionarea surselor financiare aprobate instituţiilor de învăţămînt a Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

31.30. Cu privire la aprobarea repartizării sumelor din componenta raională destinate reparaţiilor capitale a instituţiilor educaţionale pentru anul 2013.

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

      31.31. Cu privire la acordarea ajutorului material veteranilor războiului din Afganistan şi modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/23.2 din 07.02.2013 „Cu  privire la acordarea ajutorului material veteranilor războiului din Afganistan”

Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

     31.32. Cu privire la acordarea ajutorului material veteranilor războiului din Transnistria modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/23.3 din 07.02.2013„Cu  privire la acordarea ajutorului material veteranilor războiului din Transnistria”

    Informează: Vera Lazăr, şef-adjunct Direcţia Finanţe.

    31.33. Cu privire la alocarea surselor financiare pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiilor echipelor sanitare”.

    Informează: Igor Josan, căpitan al Secţiei Situaţii Excepţionale.

    31.34. Cu privire la alocarea surselor financiare Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport.

    Informează: Nina Sterpu, şef Direcţia ÎTS.

    31.35. Cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti.

    Informează: Tudor Costru, director IMSP SR. 

    32. Cu privire la depunerea mandatului de consilier.

    Informează: Ivan Brînzilă, secretarul Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional                                                   Ivan Brînzilă

Decizie 3.1

Decizie 3.2

Decizie 3.3

Decizie 3.4

Decizie 3.5

Decizie 3.6

Decizie 3.7

Decizie 3.8

Decizie 3.9

Decizie 3.10

Decizie 3.11

Decizie 3.12

Decizie 3.13

Decizie 3.14

Decizie 3.15

Decizie 3.16

Decizie 3.17

Decizie 3.18

Decizie 3.19

Decizie 3.20

Decizie 3.21

Decizie 3.22

Decizie 3.23

Decizie 3.24

Decizie 3.25

Decizie 3.26

Decizie 3.27

Decizie 3.28.1

Decizie 3.28.2

Decizie 3.28.3

Decizie 3.28.4

Decizie 3.28.5

Decizie 3.28.6

Decizie 3.28.7

Decizie 3.28.8

Decizie 3.28.9

Decizie 3.28.10

Decizie 3.28.11

Decizie 3.28.12

Decizie 3.28.13

Decizie 3.28.14

Decizie 3.28.15

Decizie 3.28.16

Decizie 3.28.17

Decizie 3.28.18

Decizie 3.28.19

Decizie 3.28.20

Decizie 3.28.21

Decizie 3.28.22

Decizie 3.28.23

Decizie 3.28.24

Decizie 3.28.25

Decizie 3.28.26

Decizie 3.28.27

Decizie 3.28.28

Decizie 3.28.29

Decizie 3.28.30

Decizie 3.28.31

Decizie 3.28.32

Decizie 3.28.33

Decizie 3.28.34

Decizie 3.28.35

Decizie 3.28.36

Decizie 3.29

 
Prima / Autorităţile administraţiei publice locale / Consiliul raional / Acte normative / Şedinţa ordinară a Consiliului raional Nisporeni din data de 16 mai 2013
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 21.02.2020
Vizitatori: 874416
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran