Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
27.01.2020 Accesări: 111
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 27.01.2020 -02.02.2020

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

27.01.20

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, se

cțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie

publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Vizită în teritoriu

Luni

27.01.2020

Ora: 0900

Boldurești

Milești

Bălănești

Monitorizarea Serviciului ”Îngrijire Socială la Domiciliu”.

Specialişti DASPF

Specialişti

DASPF

Lucrători sociali

Beneficiari

3

 Şedinţă de lucru cu angajaţii

 

Luni,

27 ianuarie,

ora 1500

 

1. Cu privire la realizarea activităţilor preconizate

2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea olimpiadei la disciplinele de studii, etapa raională  etc.

Sterpu N.

 

4

Şedinţă de lucru

Marti

28.01.2020

Ora: 1115

Judecătoria Ungheni

Stabilirea domiciliului copilului minor

Specialist DASPF, Eugenia Tulbure

Specialist

DASPF

Judecători

Reclamanți

5

„Campania de informare AIPA-2020”

Sesiuni de informare regionale

Marti

28.01.2020

Ora 1400

 

 

 

 

 

Consiliul raional Nisporeni sala mare de ședințe

 

Subvenții postinvenționale

Subvenții în avans pentru proiecte

star-up

Subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural

Proceduri de depunere  a dosarelor

Oportunități de finanțare

Vicepreședintele raionului

Victor Tulbure

Conducerea „Campaniei de informare AIPA-2020”

Reprezentant

MADRM

Intervenția Parteneriatului

MAIB

6

Serviciul de asistenţă psihopedagogică:

 

 

Marţi,

28 ianuarie

Joi,

30 ianuarie

 

 

Evaluarea dezvoltării copilului cu CES din

IP Gimnaziul Zberoaia

IP Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”,  Nisporeni

Specialiştii

SAP

 

7

Master – class  (Educaţie muzicală)

 

Miercuri,

 29 ianuarie, ora 830

 

Centrul metodic

a)Rolul demersului  educaţional eficientizat  la disciplina educaţia muzicală în formarea de competenţe.

b) Implementarea MECD.  Continuitatea ECDN în clasa a V-a . Succese şi probleme în desfăşurarea evaluării rezultatelor elevilor.

Negură E.

 

8

Şedinţă de judecată

Miercuri

29.01.2020

Ora:0930

Judecătoria Telenești

Stabilirea domiciliului copilului minor

Specialist DASPF

Eugenia Tulbure

Specialişti

DASPF

Judecător

Reclamanţi

 

9

Seminar metodologic (cadre didactice și părinți)

Metode de gestionare a tulburărilor de comportament

Miercuri,

29 ianuarie, ora 1600 ,

IP Gimn. ,,Ștefan cel Mare”

 

Drumea O.

 

10

Atelier de informare cu conducătorii instituţiilor

Joi,

30 ianuarie,

ora 830

 

Centrul metodic

1. Cu privire la procesul de debirocratizare în instituţiile de învăţământ .  Exemple de bune practice.

 

Sterpu N.

Bejan S.

 

11

Ședință de lucru

Joi

30.01.2020

Ora: 0900

DASPF

Revizuirea dosarelor ”Îngirjire socială la domiciliu”

Specialiști DASPF

Specialiști DASPF,

Lucrători sociali

12

Sedinte de consultare a rezultatelor preliminare de elaborare a Master Planului Bazinului Nirnova

Joi

30.01.2020

Ora: 0930

Sala de protocol

Consultarea rezultatele prealabile a muncii consultantilor si aprobarea structurii documentelor care se urmaresc a fi livrate. 

 

reprezentantii proiectului EUWI

 Antonella Cagnolati. 

13

Ședința Comisiei pentru repartizarea locuintelor sociale

Joi

30.01.20

Ora 15.00

Sala mica de ședințe

Examinarea cererilor.

Tatiana Drumea, șef interimar Secția Administrație Publică

Membrii comisiei

14

Forumul Tinerilor

Joi

30.01.20

Ora 15.00

Centrul de Cultură și Tineret "Luceafărul".

 

 

 

15

Vizită în teitoriu

Vineri

31.01.2020

Ora:0900

Brătuleni

Zberoaia

Bărboieni

Monitorizarea Serviciului ”Îngrijire socială la domiciliu”

Specialiști DASPF

 

Specialiști DASPF

Lucrători sociali

Beneficiari

16

Gala Laureaților

Vineri

31.01.20

Ora 11.00

Centrul de Cultură și Tineret "Luceafărul".

 

Secția Cultură

 

17

Consiliul de administraţie

 

 

Vineri,

 31 ianuarie

ora 1500

O.

1. Executarea bugetului în instituţiile şcolare, a  direcţiei de învăţământ, Casei de Creaţie a Copiilor, Şcolii de Sport pentru anul financiar 2019.

2. Cu privire la ghidarea/consilierea cadrelor didactice în I semestru  al anului de studii 2019-2020

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea lu desfăşurarea competiţiei la Baschet

Sterpu N.

Fărîmă V.

 

 

Responsabilii pe discipline

Ciobanu

 

18

Prezentarea notelor informative, rapoartelor către MECC a RM şi alte instituţii ale statului etc.

 

Până

30 ianuarie

 

 

Până la 31 ianuarie

Până la 31 ianuarie

 

 

Până la 31 ianuarie

 

Până la 26 ianuarie

 

- Prognoza necesarului de cadre pentru următorii 3 ani

- Raport privind posturile didactice vacante din instituţiile de învăţământ pentru anul de studii 2020-2021

- Raport statistic 6c-2019: Activitatea bibliotecilor

- Raport cu privire la activităţile de eficientizare şi debirocratizare întreprinse la nivelul sistemului educaţional din raion, anul de studii 2019-2020

- Informaţie cu referire la desfăşurarea „Săptămânii Memoriei”  în instituţiile educaţionale din raion

- Notă informativă cu referire la acţiunile realizate în anul 2019 din Planul Strategic de Acţiuni  raionale

Colaboratorii

DÎTS

 

Şişcanu T.

 

Crăciun N.

 

Sterpu N.

 

 

Lungu V.

 

Bejan S.

 

19

Seminar instructiv cu referire la administrarea bazei de date a candidaţilor la examenele de absolvire, sesiunea 2020

or. Chişinău

LT “N. Gogol”

 

 

Bejan S.

Vacari A.

 

20

Elaborarea și aprobarea materialelor   pentru olimpiada şcolară  la disciplinele:

Limba rusă

Limba franceză

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

 

Bejan S.

Chirpicinic A.

 

21

 Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei

 la disciplinele de studii, etapa raională

Matematica, cl. VII-XII

Limba rusă, cl. a IX-a

Limba franceză, cl. IX-XII

 

 

Sâmbătă,

01 februarie, ora 1000

 

 

 

 

 

Andronache M.

 

22

Verificarea lucrărilor de la olimpiada şcolară, etapa raională la disiplinele:

·         Limba rusă

 

Sâmbătă

01 februarie, ora 1300

 

 

 

Bejan S./

comisia de ev.

 

23

Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei

·         Biologia

·         Limba şi lieraura română

Duminică,

02 februarie,  ora 1000

 

 

Andronache M.

 

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.02.2020
Vizitatori: 876246
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran