Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
01.07.2019 Accesări: 721
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 01.07.2019 -07.07.2019

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

01.07.19

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, se

cțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie

publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Sedinta de lucru

Luni

01.07.2019 Ora 1100

Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale

Consolidarea capacitatilor specialistilor din domeniul Protectiei copilului din Republica Moldova fiinantat de Caritas Viena.

Axente Xenia, Șef Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei

 

3

Ședință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni.

Luni, 01.07.2019,

ora 15.00,

Centrul Metodic

 

Sterpu N.

 

4

Cursuri de formare pentru formatorii locali , învățământul primar.

Luni-Marți,

01-02.07.2019,

orașul Chișinău

 

Negură E.

 

5

Ședință de judecată

Marti

02.07.2019

Ora 0900

Judecătoria Ungheni

Decaderea din drepturi

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

6

Sedinta Consiliului pentru protectia drepturilor copiilor

Marti

02.07.2019

Ora 1000

Sala mica de ședințe

 

 

Monitorizarea copiilor in perioada vacantei de vara

E.Tulbure, specialist principal, Șef Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei

Membrii comisiei echipei multidisciplinare.

7

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul „Reconstrucția Blocului Chirurgical a IMPS, Spitalul Raional Nisporeni din str. Toma Ciorbă, nr. 5. Or. Nisporeni.”

Marti

02.07.2019

Ora 1000

Or. Nisporeni str. Toma Ciorbă 5

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef  SCDT

Tipa Savelie

Antreprenorul general, Responsabil tehnic de la ADR, autor de proiect, Specialiști SCDT de  la CR

8

Ședința operativă de lucru pe șantierul „Construcția trotuarului pe marginea drumului L-429 cu lungimea de 1,5km în s. Vărzărești

Marti

02.07.2019

Ora 1400

s. Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef secție CDT

S. Tipa

Antreprenorul general ;

Responsabil de la ADR ;

Autor de proiect ;

Manager de proiect de la C.R.

9

Examene de absolvire, sesiunea suplimentară, GIMNAZIU:

03.07.2019

04.07.2019

05.07.2019

Ora 10.00,

LT ”M. Eliade”, Nisporeni

 

Matematica

Limba și literatura română

Istoria românilor și universală

Membrii CRE

 

10

Ședință de judecată

Joi

04.07.2019

Ora 1400

Judecătoria Ungheni

Decaderea din drepturi

E.Tulbure, specialist principal, Șef Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

11

Bacalaureat:

1.Primirea testelor candidaților care au depus cereri pentru contestații la CRE.

2.Afișarea borderourilor cu rezultatele obținute în urma examinării contestațiilor, la Centrele de bacalaureat.

04.07.2019

 

 

Președinții CRE

Președinții CB

 

12

3. Depunerea cererilor de participare în sesiunea suplimentară de către candidați la Centrele de Bacalaureat.

04-05.07.2019

 

 

Președinții CB

 

13

4. Completarea fișierelor EXCEL cu datele candidaților pentru sesiunea suplimentară.

05.07.2019

 

 

Secretari CB

 

14

Gimnaziu:

Verificarea testelor de examen și completarea borderourilor de notare pentru examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară.

04-06.07.19,

Gimnaziul ”M. Eminescu”, Nisporeni

 

 

Bejan S.

Președinții CRE

 

15

Ședință de judecată

Vineri

05.07.2019

Ora 1000

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori

E.Tulbure, specialist principal, Șef Direcția Asistență Socială și Protecția a Familiei

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

16

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul  „Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni„

Vineri

05.07.2019

ora 1100

Or. Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef secție CDT

 Tipa Savelie

Antreprenorul general ;

Responsabil de la ADR ;

Autor de proiect ;

Manager de proiect de la C.R.

17

Eliberarea Diplomelor de bacalaureat de la CTICE pentru absolvenții din sesiunea de bază.

05-06.07.2019

 

 

Șișcanu T.

 

18

5.Transmiterea fișierelor cu datele candidaților pentru sesiunea suplimentară la Direcția de învățământ și la ANCE.

06.07.2019

 

 

Președinții CB

Vacari A.

 

19

Activitatea SAP:

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

 

Analiza dosarelor copiilor referiți spre evaluare complexă.

Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES, completarea rapoartelor și transmiterea lor în IET.

Asistența psihologică copilului aflat în dificultate.

Completarea Formularului nr. 5.

Specialiștii SAP

 

20

Transportarea elevilor spre și de la tabăra de odihnă.

Conform graficului

 

 

Bejan B.

 

21

Prezentarea rapoartelor și informațiilor la DÎTS Nisporeni:

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

Prezentarea Rapoartelor   privind rezultatele examenelor de absolvie a gimnaziului, sesiunea 2019 (Anexa nr.2, Anexa nr. 4 din Regulamentul cu privire la examenele de absolvire a gimnaziului).

Președinții CSE

 

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.02.2020
Vizitatori: 876268
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran