Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
20.05.2019 Accesări: 700
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 20.05.2019 -26.05.2019

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

20.05.19

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie pu

blică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Ședință de judecată

Luni

20.05.2019

Ora 0900

Judecătoria Ungheni

Decaderea din drepturi

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

3

Ședință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni.

 

Luni, 20.05.2019,

ora 15.00,

Centrul Metodic

 

 

Sterpu N.

 

4

Vizită de lucru în teritoriu

20.05.2019- 24.05.2019

   

s. Nisporeni,

s.Sendreni

s. Varzaresti,

 Verificarea corectitudinii utilizari ajutorului material din serviciul  “Sprijin familial”

A.Popescu

 

Asistentul social comunitar din localitate

 

5

Seminar de instruire

Marti

21.05.19

Ora 10 00

Sala mică de ședințe

Cu privire la modul de modificare și abrogare a actelor prin intermediul registrului de Stat a actelor locale.

Oficiul Teritorial Unghei al Cancelariei de Stat

Reprezentanții consiliilor locale

6

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul „Reconstrucția Blocului Chirurgical a IMPS, Spitalul Raional Nisporeni din str. Toma Ciorbă, nr. 5. Or. Nisporeni.”

Marti

21.05.2019

Ora 10.00

Or. Nisporeni str. Toma Ciorbă 5

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef  SCDT

Tipa Savelie

Antreprenorul general, Responsabil tehnic de la ADR, autor de proiect, Specialiști SCDT de  la CR

7

Seminar de instruire

Marti

21.05.19

Ora 09 30

Sala mare de ședințe

Managementul  finanțelor publice la nivelul instituțiilor din învățământ preșcolar, inclusiv bugetarea, planificarea strategică, analiza cheltuielilor și analiza valorii pentru bani.

UNICEF

Primari, contabili și manageri de grădinițe

8

Seminar cultura alunului

Marti

21.05.19

Ora 10 00

Birou vicepresedinte

Perspectiele afacerii cu alunul, avantajele piata de desfacere.

Sectia Argicultura relatii funciare si cadastru,

SRL EUROALUN

Ingeneri cadastrali, agenti economici in agricultura si persoane cointeresate

9

Organizarea și desfășurarea  testării naționale în învățământul primar:

Limba română

 

 

Marți, 21.05.2019,

instituțiile școlare

 

 

Conducătorii instituțiilor

 

10

Ședința Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate

Miercuri

22.05.19

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

 

Secretarul comsiei, Sergiu Zmeu

Membrii comisiei

11

Ședință de

supervizare

 

 Joi

23.05.2019

ora 0900

DASPF

Cu privire la

activitatea

lucrătorilor

sociali

E. Tugulea

Lucratori sociali

12

Sedinta de supervizare de grup

23.05.2019

Primaria Nisporeni

Varzaresti

Verificarea prestarii servicilor sociale din cadrul DASPF

A. Popescu

Asistentul social comunitar din localitate

Lucrator social

13

Gala Excelenței în Educație.

 Joi

23.05.2019,

 

Casa de Cultură și Tineret ”Luceafărul”

 

Sterpu N.

Andronache M.

 

14

Ședința Consiliului  metodic raional:

 

Vineri, 24.05.2019

 ora 08.30,

Centrul Metodic

 

 

Raport de activitate al Secției Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă, anul școlar 2018-2019.

Rezultatele monitorizării studierii temelor de cercetare la disciplinele școlare conform Planului-cadru, propuse de MECC în Reperele metodologice la discipline, a Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal.

M. Andronache

 

 

Directorii adjuncți din instituțiile de învățământ

 

15

Ședință de judecată

Vineri

24.05.2019

Ora 1000

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copiilor minori

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamant DASPF,

Solicitanți.

16

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul  „Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni„

Vineri

24.05.2019

ora 11.00

Or. Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru

Șef secție CDT

S. Tipa

Antreprenorul general ;

Responsabil de la ADR ;

Autor de proiect ;

Manager de proiect de la C.R.

17

Ședința Comisiei Raionale de Examene:

 

Pe parcursul săptămânii

 

Aprobarea probei de evaluare finală pentru elevii cu CES.

 

Sterpu N.

 

18

Activitatea SAP:

 

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Evaluarea  complexă a dezvoltării copilului (Gim. ”Ștefan cel Mare”, Nisporeni și  Gim. Șișcani).

2.  Reevaluarea dezvoltării copilului cu CES (Gim. ”Al. cel Bun”, Vărzărești.

3. Training de orientare școlară și profesională cu elevii absolvenți din treapta gimnazială (Gimnaziile: Șendreni, Bursuc, și LT ”M. Eliade”, Nisporeni).

4. Asistență logopedică copilului cu tulburări de limbaj din grădinițele de copii: Soltănești și ”Licurici”, Nisporeni.

5. Asistență psihologică copilului aflat în situație de risc din: Gim. Bursuc, și LT ”M. Eliade”, Nisporeni.

4. Completarea Formularului nr.5.

Specialiștii SAP

 

19

Odihna de vară a copiilor:

 

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

Realizarea regulamentară a procedurii de achiziție publice prentru procurarea biletelor în tabăra de odihnă.

Sterpu Nina

Fărîmă Victoria

 

20

Prezentarea notelor informative, materialelor către MECC al R. Moldova și alte instituții ale statului:

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

Raportul privind rezultatele testării naționale în clasa a IV-a în instituțiile de învățământ.

 

 

Colaboratorii DÎTS

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.01.2020
Vizitatori: 855258
sus
Copyright © 2020 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran