Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
25.03.2019 Accesări: 468
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului  şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 25.03.2019 -31.03.2019.

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

25.03.2019

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2

Şedinţa Comisiei privind extragerea la sorţ a locuinţelor sociale

Luni

25.03.2019

Ora 14 00

Sala mică de ședințe

Extragerea la sorţ a locuinţelor sociale

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului,

Membrii comisiei,

beneficiarii

3

Şedință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni.

Luni, 25.03.2019,

ora 15.00,

Centrul Metodic

Sterpu N.

4

Seminar de informare cu privire la procesul de implementare a Proiectelor de renovare/construcții,  a blocurilor sanitare în școli, organizat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova.

Marți, 26.03.2019

 Ora 1100-1400

Consiliul Raional Nisporeni

Managerii instituțiilor

5

Provocări noi în implementarea Legii cu privire la delimitarea proprietății publice, delimitarea bunurilor imobile pentru anii 2019-2023,cu finanțare din bugetul de stat.

Miercuri

27.03.19

Ora 1100

 

 

 

Consiliul raional Nisporeni sala mică

de ședințe

Provocări noi în implementarea Legii cu privire la delimitarea proprietății publice, delimitarea bunurilor imobile pentru anii 2019-2023,cu finanțare din bugetul de stat.

Agenți  Proprietăți Publice,

Secţia agricultură, industria prelucrătoare,

relații funciare și cadastru

Primarii, secretarii consiliilor locale și inginerii cadastrali.

6

Ședința Consiliului Consultativ nr. 3

Joi

 28.03.2019

ora 08.30

Centrul Metodic

Cu privire la implementarea curricula la disciplinele:

Biologie și chimie;

Istorie și geografie;

Calitatea implementării politicilor de incluziune în instituțiile educaționale.

Totalurile Olimpiadei raionale: concluzii și recomandări.

Promovarea copiilor romi în educație, în contextul HG nr. 734 din 09.06.2016.

Sterpu N.

Lungu A.

Lungu V.

 

Dumbravă L.

 

Andronache M.

Lungu V.

Crîșmaru  Sv.

Adam Gh.

7

Ședință de

supervizare

Joi

28.03.2019

ora 0900

DASPF

Cu privire la

activitatea

lucrătorilor

sociali.

E. Tugulea

Lucratori sociali

8

Şedinţa ordinară a Colegiului Consultativ pe raionul Nisporeni

Joi

28.03.2019

Ora 1000

Sala mare de ședințe

Chestiunile incluse în ordinea de zi.

Ion Bouroş, Secretarul Colegiului Consultativ

Membrii Colegiului

9

Şedinţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante la funcţiile de Şef Serviciu Juridic, Specialist principal în Serviciul Resurse Umane

Vineri

29.03.2019

Ora 0900

Sala mică de ședințe

Participarea la concursuri.

Serviciul Resurse –Umane

Membrii Comisiei

10

Ședință de

supervizare

Vineri 29.03.2019

ora 0900

DASPF

Cu privire la

activitatea

asistentilor sociali comunitari.

E. Farima

Asistenti sociali comunitari

11

Vizite de lucru privind monitorizarea implementării

Pe parcursul săptămânii, instituțiile de învățământ

 

 

Curricula la disciplinele de studiu;

Metodologiei evaluării criteriale prin discriptori la Educația pentru societate, Educația fizică, Educația muzicală, Educația plastică, Educația tehnologică, Dezvoltarea personală;

Modulul Educația digitală și Robotica în învățământul primar, etc.

Colaboratorii DÎTS Nisporeni

12

Olimpiada școlară la disciplinele de studiu, etapa republicană

25-27.03. 19

28-31.03.19

oraș Chișinău

Geografia

Biologia

Andronache M.

13

Vizită de lucru în teritoriu

25.03.2019- 29.03.2019

Or.Nisporeni

s. Bolduresti

s. Milesti

1.Verificarea corectitudinii utilizari ajutorului material din serviciul „Suport monetar” .

2. Verificarea legalității stabilirii și plății ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului.

E. Farima

V. Mosnoi

Asistentul social comunitar din localitate

14

Primirea  ofertelor pentru concursuri, rapoartelor  și informațiilor

Pe parcursul săptămânii

 

 

Dosarele cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea gradului didactic II.

Conducătorii instituțiilor

15

Activitatea SAP

Pe parcursul săptămânii, instituțiile de învățământ din raion

 

 

 

 

Evaluarea și reevaluarea complexă a dezvoltării copilului în instituțiile educaționale din raion.

Asistență psihologică copilului aflat în situație de risc.

Consiliere și asistență psihologică  copilului aflat în dificultate.

Acordarea asistenței  psihopedagogice copilului cu elemente din spectru  autist.

Asistență logopedcă copilului cu tulburări de limbaj.

Completarea Formularului nr. 5.

Specialiștii SAP

 

16

Prezentarea notelor informative, materialelor către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și alte instituții ale statului etc.

Pe pracursul săptămânii

 

Colaboratorii DÎTS

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.10.2019
Vizitatori: 795992
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran