Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
24.09.2018 Accesări: 356
Text:
 

Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 24.09.2018 - 30.09.2018.

 

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

24.09.18

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Comisia pentru asigurarea securității circulației rutiere

Luni

24.09.18

Ora 1000

Biroul vicepreședintelui raionului

Cu privire la examinarea chestiunilor incluse în ordinea de zi a ședinței.

Sergiu Sococol,

vicepreședintele raionului

Membrii comisiei

3.

Ședință de judecată

Luni

24.09.18

ora 1430

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copilului minor.

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamanți,

Solicitanți.

4.

Şedință de lucru

Luni

24.09.18

ora 1400

Centrul Metodic

Cu privire la organizarea și desfășurarea festivității Ziua lucrătorului din învățământ;

Sterpu N.

Șef DÎTS Nisporeni

Angajații DÎTS Nisporeni

5.

Ședința Comisiei pentru Situații Excepționale

Marti

25.09.18

Ora 0830

Sala mică de ședințe

Cu privire la examinarea chestiunilor incluse în ordinea de zi a ședinței.

Silvia Postică,

Specialist protecția civilă

Ghenadie Verdeș,

Președintele raionului, președintele comisiei, membriii comisiei

6.

Vizită de lucru în teritoriu

 25.09.18- 27.09.18

   

s. Heleșteni,

s. Băcșeni,

s. Isăicani,

s. Mîrzoaia,

s. Păruceni.

 

Evaluarea potențialilor beneficiari ai serviciului social ,,Asistență personală”

E.Băetrău

Asistentul social comunitar din localitate

7.

Ședința cu directorii de instituții școlare (care au clase cu instruire simultană) Asistență metodică în elaborarea orarului în clasele cu instruire simultană.

Miercuri

26.09.18

Ora 0830

Centru Metodic

Negură E.

8.

Ședință de judecată

Joi

27.09.2018

ora 0900

Judecătoria Ungheni

Decăderea din drepturile părintești.

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamanți,

Solicitanți.

9.

Sedinta Colegiului Consultativ

Joi

27.09.18

Ora 1000

Sala mica de sedinte

Cu privire la examinarea chestiunilor incluse în ordinea de zi a ședinței.

Ion Bouros, secretarul Colegiului Consultativ

Ghenadie Verdeș,

Președintele raionului, membrii Colegiului Consultativ

10.

Ședință de judecată

Joi

27.09.2018

ora 1130

Judecătoria Ungheni

Determinarea domiciliului copilului minor.

E.Tulbure, specialist principal

Judecător,

Reclamanți,

Solicitanți.

11.

Sesiune de instruire a formatorilor locali  pentru noile discipline ale Planului cadru:ed.personală,ed.fizică,ed.pentru societate,ed.tehnologică,ed.plastică.

Joi-vineri

27.09.-28.09.2018

Or.Chișinău, IȘE.

Andronache M.

Negură E.  Ulinici-Adam A.

Tabără A. Nani G.

12.

Consiliul de Administrație

Vineri

28.09.18

 

 

1.Cu privire la organizarea transportării elevilor.Aprobarea itinerarelor școlare pentru anul de studii  2018-2019;

2.Cu privire la alimentarea copiilor/elevilor în instituțiile educaționale;

3.Aprobarea rețelei școlare;

4.Cu privire la elaborarea scenariului pentru Ziua lucrătorului din învățământ;

Bejan B.

Negură E./Lupea P.

Apostu T.

Andronache M.

13.

Sesiune de instruire  pentru  cadre didactice și asistenți medicali din 15 IET în cadrul Proiectului ”Educația parentală”

Vineri-sâmbătă

28-29.09.18

Ora 0900

Centru Metodic

Formatorii naționali

Lupea P.

14.

Ședința de lucru cu șefii direcțiilor de Învățământ

Vineri-sâmbătă

28.29.09.18

Pensiunea Holercani,rn.Dubăsari

Sterpu N.

Șef DÎTS Nisporeni

15.

Monitorizarea  procesului educațional   în instituțiile educaționale

Pe parcursul lunii

Specialiștii DÎTS

Alimentarea elevilor/copiilor  în instituţiile preşcolare şi școlare;

2. Şcolarizarea elevilor cu vârstă 7-16 ani.

16.

Parteneriat și relații comunitare

Pe parcurs

Asigurarea transportării elevilor de la/si spre Şcolile de Circumscripţie;

Colaborarea  cu Comisariatul de poliţie, CentrulMedicilor de Familie,  Centrul de medicină preventivă ,pentru şcolarizarea obligatorie a copiilor cu vîrstă de 7-16 ani.

Bejan B.

 

Directorii de instituții

 

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional.
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 20.05.2019
Vizitatori: 708388
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran