Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
26.02.2018 Accesări: 342
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 26.02.2018, au fost discutate planul de activitate pentru saptamâna în curs și măsurile realizate în săptămâna precedentă, conform anexei. Acţiunile săptămînale ale aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 26.02.2018 - 04.03.2018.

 

Nr.

d/o

Măsurile preconizate

Data, ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1

Ședința operativă

Luni

26.02.18

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Masa rotundă

 Luni

26.02.18

Ora 0900

 

IP Liceul Teoretic ”M. Eliade”, Nisporeni,  IP Liceul Teoretic ”Prometeu”, Grozești.

Cu privire la monitorizarea pilotării modelelor de Plan-cadru de învățământ.

Sterpu N. Șef DÎTS Nisporeni

3.

Ședința Colegiului Consultativ

Luni

26.02.18

Ora 1000

Sala mică de ședințe

1. Cu privire la bilanțul activității Oficiului Stării Civile Nisporeni pentru perioada anului 2017.

2. Cu privire la situația economică a raionului Nisporeni în perioada decembrie ianuarie - 2017.

Ion Bouroș,

Secretarul Colegiului Consultativ

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș,

Șeful oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat

Petru Gherasimov,

Serviciile desconcentrate și descentralizate

4.

Deschiderea ofetelor

Luni

26.02.18

Ora1000

Birou

Deschiderea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție cererea ofertelor de prețuri fără publicare Nr 01-2018 din 26 februarie 2018 privind „ Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Unitatea de Primiri Urgente a IMSP Spitalul raional Nisporeni„.

Maria Sîrbu, specialist în problemele achizițiilor publice

Grupul de lucru pentru achiziții

5.

Şedință de lucru

Luni

26.02.18

ora 1500

Centrul Metodic

Cu privire la rezultatele / organizarea lotului olimpic republican.

Andronache M.

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

Angajații DÎTS Nisporeni

6.

Deplasare în teritoriu                       

26.02.18-03.03.18

Iurceni

Cristești

Bursuc

Șișcani

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

Șefi servicii sociale

Beneficiari

7.

Formarea continuă a cadrelor didactice/manageriale

Marți

27.02.18

ora 0830

Centrul Metodic

Seminar cu manageri instituțiilor preșcolare: ”Cu privire la elaborarea Raportului ANET”, ”Regulamentul de atestare a cadrelor didactice”, ”Implementarea politicilor incluzive în IET”.

Andronache M.

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

Cadre didactice și manageriale

8.

Ședința Comisiei Punctului de dirijare pentru situații excepționale

Marți

27.02.18

Ora 0830

Punctul de dirijare

1. Cu privire la precizarea efectivului Punctului de dirijare pentru situații excepționale al raionului Nisporeni.

2. Cu privire la ordinea de înștiințare și adunare al Comisiei pentru Situații Excepționale.

3. Cu privire la Regulamentul Punctului de dirijare pentru Situații Excepționale.

Oxana Mînăscurtă,

șeful Punctului de Dirijare

Iurie Ciolan,

Șef Secție Situații Excepționale

Membrii comisiei punctului de dirijare

9.

Seminar

Marți

27.02.18

Ora 0900

Sala mare de ședințe

Seminar cu participarea responsabililor de eliberare a Notificărilor din cadrul primăriilor și a agenților economici ce desfășoară activitatea de comerț și distribuție a produselor alimentare pe teritoriul raionului.

Gheorghe Căpăstru,

Șef Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș,

Responsabilii de eliberare a notificărilor

10.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul ”Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni

Marți

27.02.18

Ora 1000

Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

S. Tipa

Șef secție CDT

Antreprenorul general;

Responsabil de la ADR;

Autor de proiect;

Manager de proiectde la CR.

11.

Pretestare în învățământul liceal

Marți

27.02.18

IP LT ”Boris Cazacu”, Nisporeni

Geografia, profil real/umanist  Limba franceză, profil real.

Lungu Al.

Șef - adjunct DÎTS Nisporeni

12.

Inspecții frontale

27.02-02.03.18

Gim.  ”Ștefan cel Mare”, Nisporeni

 

 

Lungu Al.

Șef - adjunct DÎTS Nisporeni

13.

 

Ședința comisiei pentru Situații Excepționale

Miercuri

28.02.18

Ora 0900

Sala mică de ședințe

1. Cu privire la precizarea efectivului Comisiei pentru Situații Excepționale al raionului Nisporeni.

2. Cu privire la ordinea de înștințare și adunare al Comisiei pentru Situații Excepționale.

3. Cu privire la executarea Planului de pregătire al raionului la Protecția Civilă pentru anul 2017 și măsurile de pregătire pentru anul 2018.

4. Cu privire la aprobarea planului de activitate al Comisiei pentru Situații Excepționale.

Silvia Zglavoci,

Specialist în protecția civilă

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș,

Membrii Comisiei

Șeful Secției Situații Excepționale

Iurie Ciolan

14.

Ședință de lucru cu asistenții sociali comunitari

Joi

01.03.18

Ora 0900

Sala mică de ședințe

Implementarea legislației în teritoriu.         

X. Axente, șef DASPF

Asistenții sociali comunitari

15.

Manifestare culturală:    „Mărțișor-2018”

Joi

01.03.18

Ora 1400

Centrul de Cultură și

Tineret „Luceafărul”

Concert.

Aurelia Andronachi,

Șef Secție cultură și turism

16.

 

Ședință

Joi

01.03.18

DÎTS Nisporeni

a) Evaluarea Anexei 1, SAPD,  BAC 2018.

b)  Elaborarea Raportului   ”date statistice cu privire la numărul elevilor participanți la testarea națională”, cl. a IV-a.

c) Elaborarea Raportului ”date statistice cu privire la examene de absolvire a gimnaziului”, sesiunea 2018.

d) Elaborarea listelor elevilor cu CES, ce vor participa la evaluarea finală în cl. a IV-a și examenele de absolvire în cl. a IX-a.

Lungu Al.

Șef - adjunct DÎTS Nisporeni

17.

Miting

Vineri

02.03. 18

 Ora 1000

Monumentul eroilor căzuți în luptele pentru apărarea  Integrității și Independenței Republicii Moldova

Miting de comemorare a eroilor căzuți în luptele pentru apărarea  Integrității și Independenței Republicii Moldova.

Aurelia Andronachi,

Șef Secție cultură și turism

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș,

serviciile desconcentrate și descentralizate

18.

Olimpiada  republicană la matematică

02.03-05.03.18

Oraș Chișinău

Andronache M.

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

19.

Elaborarea /remiterea Raportului de evaluare instituțională în IP Gimnaziul Marinici.

Pe parcursul săptămânii

Lungu Al.

Șef -adjunct DÎTS Nisporeni

20.

Activitatea SAP

Pe parcursul săptămânii

1. Acordarea asistenței psihopedagogice cadrelor didactice, elevilor, părinților.

2.Monitorizarea activității copiilor cu CES din clasele absolvente pentru formarea bazei de date.

Colaboratorii SAP

21.

Rapoarte

Pe parcursul săptămânii

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1. Prezentarea actelor pentru elevii cu CES ori instruire la domiciliu din clasele absolvente, IX, XII, pentru formarea bazei de date.

2. Raport cu privire la constituirea bazei de date cu referire la numărul candidaților la sesiunea de examene 2018, ciclul primar și gimnazial.

3. Constituirea bazei de date cu referire la candidații la examenul de

bacalaureat, sesiunea 2018.

DÎTS Nisporeni

 

 

 

Șef secție administratie publică                                                        Amarfii Ecaterina

           


 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.01.2019
Vizitatori: 654707
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran