Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
29.01.2018 Accesări: 321
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 29.01.2018, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. Acţiunile săptămînale ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 29.01.2018- 04.02.2018.

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

29.01.18

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Şedință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni

Luni

29.01.18

ora 1500

Centrul Metodic

Cu privire la organizarea Olimpiadelor raionale la disciplinele de studii.

Maria Andronache, Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

3.

Deplasare în teritoriu

29.01.18-02.02.18

Bălăurești

Zberoaia

Marinici

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

Șefi servicii sociale

Beneficiari

4.

Ședința extraordinară a comisiei pentru Situații

 excepționale

Marți

30.01.18

Ora 0900

Sala mică de ședințe

Cu privire la sectoarele de drum blocate sau greu accesibile.

Natalia Goropceanu,

Specialist în problemele protecției civile și serviciul de alternativă

Preşedintele raionului, Ghenadie Verdeș,

Membrii comisiei, primarii localităților din raion

5.

Ședință de lucru cu primarii localităților din raion

Marți

30.01.18

Ora 1000

Sala mică de ședințe

1. Cu privire la modificările legislației în vigoare.

2. Cu privire la reparația și întreținerea drumurilor locale în intravilanul localităților.

3. Cu privire la marcarea Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală.

Secţia Administraţie publică

Preşedintele raionului, Ghenadie Verdeș,

primarii localităților din raion,

șefii secțiilor și direcțiilor CR, persoanele responsabile de informare

6.

Activitatea Centrului de Excelență

Marți

30.01.18

 ora 1400

IP LT ”M. Eliade”, Nisporeni

Ședința la matematică cu elevii claselor a X-XII și elevii claselor VII-IX.

Nina Crăciun,

Specialist  principal, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

7.

Ședința Consiliului de Administrație nr. 5

Marți

 30.01.18

ora 1400

Centrul Metodic

1. Cu privire la organizarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studii, etapa raională, anul de studii  2017-2018.

2. Asigurarea condițiilor pentru prestarea  serviciilor educaționale de calitate în instituțiile preșcolare.

3. Aprobarea Regulamentului  Consiliului Raional al Elevilor.

4. Prezentarea programelor de remediere urmare inspecției frontale din instituțiile preșcolare Cristești și Zberoaia.

5. Raport de autoevaluare al Centrului de Creație al Copiilor, Nisporeni.

Maria Andronache,

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

Parascovia Lupea,

Specialist coordonator, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

 

8.

Activitatea SAP

Marți

30.01.18

 

 

 

 

or. Chișinău

 

1. Seminar metodic Programul Portage.

2. Acordarea asistenței psihopedagogice cadrelor didactice, elevilor, părinților.

3. Monitorizarea activității copiilor cu CES din clasele absolvente pentru formarea bazei de date.

4. Reevaluarea  dezvoltării copilului cu  cerințe educaționale speciale în instituțiile educaționale: Gimnaziile Șișcani Bălăurești, Zberoaia, Bărboieni, LT ”Prometeu”, Grozești.

Colaboratorii SAP

9.

Participarea la Expoziţia naţională, aediţia a XVII-a FABRICAT ÎN MOLDOVA -2018

31 ianuarie -

4 februarie

C.I. E "MOLDEXPO" S.A

În cadrul expoziţiei, îşi vor expune produsele, serviciile şi ofertele 17 agenţi economici din raion. Se vor desfăşura un amplu program de afaceri ce cuprinde mese rotunde, prezentări de companii şi produse, seminare, conferinţe, forumuri internaţionale în domeniul comercial-economic.

Oxana Mînăscurtă,

șef Secția Economie

V. Talpiș,

Specialist

Secția Economie

Agenți Economici

10.

Consultări publice

Joi

01.02.18

LT ”Boris Cazacu”, Nisporeni

Consultări publice privind  debirocratizarea sistemului de raportare în învățământul general.

Nina Sterpu,

șef DÎTS

11.

Ședință de lucru.

Joi

01.02.18

Ora 1000

Sala mică de ședințe

Ședință de lucru cu privire la monitorizarea și implimentarea  Parteneriatului Public Privat în domeniul livrării energiei termice pe bază de biomasă.

S. Portarescu, Specialist

Secția Economie

Membrii grupului de lucru; Managerii instituțiilor publice; Partenerii Privați.

12.

Ședință de lucru, CCF Moldova

Vineri

02.02.18

Ora 09º°

Sala mică de ședințe

Situația copiilor din centru de plsament.

Xenia Axente, șef DASPF

Specialiștii DASPF

13.

Şedinţa comisiei raionale de monitorizare şi evaluare a Strategiei de dezvoltare a raionului

Vineri

02.02.18  

Ora 1000

Sala mică de ședințe

Cu privire la raealizările planului strategic de acţiuni pentru anul 2017.

Oxana Mînăscurtă,

șef Secția Economie

Veronica  Talpiș,

Specialist principal

Secția Economie

Membrii comisiei

14.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul ”Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni

Vineri

02.02.18  

Ora 1000

Or. Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Savelie Tipa,      

Șef secție CDT

Antreprenorul general;

Responsabil de la ADR;

Autor de proiect;

Manager de proiect de la CR.

15.

Acordarea ajutorului practic și consultațiilor telefonice administratorilor de buget din cadrul raionului

Pe parcursul săptămânii

Administrarea executării corecte a bugetelor locale de ambele nivele.

V. Lazar Șef Direcția de Finanțe L.Ciubotaru Șef Centru de Sănătate Publică L.Obadă Contabil-șef Direcția Finanțe

Conducătorii și contabilii șefi ai ordonatorilor de credite

16.

Primirea și verificarea rapoartelor financiare pentru anul 2017

Pe parcursul săptămânii

 

 

V. Lazar Șef Direcția de Finanțe și colaboratorii

Direcției Finanțe

Ordonatorii de buget din gestiunea Consiliului raional și contabilii șefi ai primăriilor locale

17.

Corelarea bugetelor locale cu Legea bugetului de Stat aprobată pentru anul 2018

Pe parcursul săptămânii

 

Aducerea în concordanță cu Legea bugetului de Stat.

V. Lazar

Șef Direcția de Finanțe și colaboratorii

Direcției Finanțe

Consiliul raional,

Primăriile Vărzărești Bălănești

Iurceni  Bălăurești

18.

Pregătirea materialelor pentru ședința CR din luna februarie

Pe parcursul săptămânii

 

 

V. Lazar

Șef Direcția de Finanțe și colaboratorii

Direcției Finanțe

 

 

 

 

Şef  Secţie Administraţie publică                                                      Amarfii  Ecaterina 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 21.02.2019
Vizitatori: 666788
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran