Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
15.01.2018 Accesări: 396
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 15.01.2018, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei.

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 15.01.2018- 21.01.2018

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

15.01.18

ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Omagiu lui Mihai Eminescu

Luni 15.01.18

ora 1000

Bustul lui Mihai Eminescu

Depunere de flori.

Secția Cultură;

Secția Administrație Publică

Președintele raionului Nisporeni;

Serviciile desconcentrate

Angajații Consiliului raional

3.

Şedință de lucru cu angajații DÎTS Nisporeni

Luni 15.01.18

ora 1500

Centrul metodic

1. Cu privire la desfășurarea inspecției frontale la Școala Primară-Grădiniță, Păruceni. 2. Cu privire la organizarea inspecției frontale la Liceul Teoretic ”Boris Cazacu”, Nisporeni.

Lungu Al.

Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 

4.

Dare de seamă

Luni 15.01.18

 or.Chișinău

Darea de seamă asupra utilizării mijloacelor financiare din FLSSP în perioada anului 2017.

M. Necula, contabil șef DASPF

5.

Instruire

organizată

de MSMPS

în

parteneriat

cu Asociația

Obștească

"Parteneria

te pentru

fiecare

copil"

Marți

16.01.18

 ora 09³°

Sala mică de ședințe

Instruirea autorităților tutelare locale în scopul familiarizării acestora cu conținutul amendamentelor operate la cadrul normative pentru implementarea prevederilor Legii 140/2013 privind protecția specială a copiiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

X. Axente, șef DASPF

X. Axente, șef DASPF

6.

Ședința operativă de lucru cu privire la finalizarea gazoductului „ Șendreni- Bolțun”

Marți

16.01.18

ora 1100

Sala mică de ședințe

Conectarea satelor Bursuc , Iurceni, Cristești și Bolțun la gazoductul de presiune înaltă.

Șef secție CDT S.Tipa

Președintele raionului, Primarii localităților, Antreprenorul și administrația Nisporeni-Gaz.

7.

Ședința operativă de lucru la finalizarea lucrărilor pe șantierul “ Construcția apartamentelor sociale”

Marți

16.01.18

 ora 1400

com.

Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Șef secție CDT S.Tipa

Antreprenorul general; Responsabil de la UIP; Responsabil ethnic.

8.

Formarea continuă a cadrelor didactice

Marți, 16.01.18

Grădinița de copii ”Andrieș”, Nisporeni

Seminar cu cadrele didactice din învățământul preșcolar, disciplina ȘTIINȚE, grupa mare.

Lupea P. specialist DÎTS

 

9.

Ședința cu directorii adjuncți

Joi

18.01.18

ora 0830

Centrul Metodic

1. Raport de activitate al Secţiei Politici Educaţionale şi Management, DÎTS Nisporeni, pentru perioada primului semestru, anul şcolar 2017-2018. Rezultatele școlare ale primului semestru. 2. Succese și dificultăți în implementarea evaluării criteriale prin discriptori, în învățământul primar. 3. Atestarea cadrelor didactice –cadru motivațional pentru realizarea maximă a potențialului intelectual. 4. Elaborarea noii structuri a PEI-ului.

Lungu Al.

Șef adjunct DÎTS Nisporeni Negură E. Andronache.

 

10.

Conferinta de incheiere a proiectului Panouri solare la Incubatorul de Afaceri din Nisporeni

Joi

18.01.18

ora 1400-1600

Sala de conferinte al Incubatorului de Afaceri din Nisporeni

Rezultatele proiectului.

Managerul Incubatorului de Afaceri (V. Lazar)

Presedintele raionului Consilieri raionali Agenți economici

11.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul „Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni”

Vineri 19.01.18

 ora 1000

Or. Nisporeni

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

Șef secție CDT S.Tipa

Antreprenorul general; Responsabil de la ADR; Autor de proiect; Manager de proiect de la CR.

12.

Focus grup

Vineri 19.01.18 ora 1100-1300

Sala de conferinte al Incubatorului de Afaceri din Nisporeni

Problemele cu care se confrunta exportatorii din regiune.

Managerul Incubatorului de Afaceri (V. Lazar)

AgențI economici

13.

Deplasare
în teritoriu

15.01.18-19.01.18

Ciutești Păruceni Vînători

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

Șefi servicii sociale

Beneficiari

14.

Turneul tradițional de volei, ediția a XXIX-a, din comuna Marinici.

Duminică 21.01.18

Gimnaziul Marinici

 

Andronache M.

Specialist DÎTS

 

15.

Inspecții frontale

Pe parcursul săptămînii

 

IP Școala Primară-grădiniță Păruceni (10-16.01.2018) · IP Liceul Teoretic ”B. Cazacu”, Nisporeni (10-26.01.2018) · Centrul de Creație al Copiilor, Nisporeni (10-30.01.2018)

Negură E. Lupea P. Lungu Al. Andronache M.

Angajați DÎTS

 

16.

Activitatea SAP

Pe parcursul săptămînii

 

Reevaluarea dezvoltării copilului cu cerințe educaționale speciale în instituțiile educaționale.

Colaboratorii SAP

 

17.

Rapoarte, informații pentru DÎTS Nisporeni și Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Pe parcursul săptămînii

 

1. Oferta de participare la Concursul ”Pedagogul anului, 2018”. 2. Oferta de participare la Olimpiada școlară 2018. 3. Comanda de manuale 2018-2019. 4. Raport statistic 6C-2017. 5. Prezentarea Rapoartelor ANET.

Colaboratorii DÎTS

 

18.

Analiza corespondenței (petiții, plângeri)

Pe parcusrul săptămînii

 

Vizite în instituții cu scopul examinării petițiilor, plângerilor .

Colaboratorii DÎTS

 

19.

Monitorizarea introducerii in sistemul informațional a repartizărilor la bugetele locale aprobate de nivelul I și II

Pe parcursul săptămânii

 

Aprobarea bugetelor locale conform legislației în vigoare.

Colaboratorii Direcției Finanțe

Administratorii principali de buget

20.

Acordarea ajutorului practic și consultațiilor telefonice administratorilor de buget din cadrul raionului

Pe parcursul săptămânii

 

Administrarea executării corecte a bugetelor locale de ambele nivele.

V. Lazar Șef Direcția de Finanțe L.Ciubotaru Șef Centru de Sănătate Publică L.Obadă Contabil-șef Direcția Finanțe

Conducătorii și contabilii șefi ai ordonatorilor de credite

21.

Primirea, verificarea dărilor de seamă pentru anul 2017

Pe parcursul săptămînii

 

 

Colaboratorii Direcției Finanțe

Administratorii principali de buget

 

 

Şef Secţie Administraţie publică                                                      Amarfii  Ecaterina

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 21.02.2019
Vizitatori: 666786
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran