Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
11.12.2017 Accesări: 322
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 11.12.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamina în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. 

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raionalNisporeni pentru perioada 11.12.2017- 17.12.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

11.12.17

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Şedință de lucru

           

             

 

Luni, 11.12.17

Ora 1500

Centrul Metodic

Cu privire la activitatea instituțiilor educaționale în perioada rece a anului.

Bejan B.

Şef secţie administrativ-auxiliară

Lupea P.

Specialist coordonator, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

Angajații DÎTS Nisporeni

3.

Repartizare încălțăminte de către organizația, CERI

Marți

12.12.17

Ora 0900

Sala mare de ședințe

Repartizarea încălțămintei pentru copii.

X. Axente, șef DASPF

Părinți

copii

4.

Întrunire cu agenții economici și reprezentanții mediilor de afaceri

Marți

12.12.17

Ora 1000

Sala mică de ședințe

Darea de seamă a Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor.

Căpăstru Gheorghe,

Șef Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor.

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș,

Agenții economici, reprezentanții mediilor de afaceri.

5.

Seminar

 

Marți

12.12.17

Ora 1000

Primăria s. Vărzărești

”Particularitățile înființării plantațiilor de prune și formarea coroanei la pomii fructiferi de prună”.

Gr. Florea

Șef Direcția Agricultură, relații funciare și cadastru,

AO Nis-Agroinform

Agenții economici din pomicultură și persoane cointeresate

6.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul “ Construcția apartamentelor sociale”

Marți

12.12.17

Ora 1100

Com. Vărzărești

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

S. Tipa,
Șef secție CDT

Antreprenorul general; Responsabil de la UIP; Responsabil tehnic;

Autor de proiect.

7.

Seminar  cu participarea bibliotecarilor Bibliotecilor  Publice din raion

Miercuri

13.12.17

Ora 0900

Biblioteca Publică Raională

Instruiri metodice privind îndeplinirea dării de seamă.

Ion Țugulea

Vicepreșdinte al raionului

A. Andronachi Șef Secția Cultură și turism

E. Tîmbur

Director Biblioteca Publică Raională

 

8.

Conferință

Miercuri

13.12.17

 

Chișinău,

Hotel Radisson Blu Leogrand

Conferința finală a proiectului

" Familie puternică pentru fiecare copil".

 

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș,

Șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Xenia Axente,

Șef DÎTS Nisporeni,

Nina Sterpu

Șef Direcția Finanțe Nisporeni

Vera Lazăr

9.

Seminar raional cu participarea directorilor, directorilor artistici și conducătorii colectivelor artistice „Model”

Miercuri

13.12.17

Ora 0900

Centrul de Cultură și Tineret "Luceafărul"

Instruiri metodice privind îndeplinirea Cercetării statistice anuale, (forma nr. 7- c) și a dării de seamă.

Ion Țugulea

Vicepreșdinte

A. Andronachi Șef Secția Cultură

 

 

10.

Activități de instruire a membrilor echipelor multidisciplinare din teritoriu în cadrul Campaniei Naționale de Sensibilizare "Violența în familie prin ochii copiilor"

Joi

14.12.17

Ora 1000

Sala mare de ședințe

Ședințe de informare privind asigurarea eficientă a protecției victimilor violenței în familie.

 

Primari

Asistenți sociali comunitari, Șefii Centrelor de Sănătate, Poliție,

Direcția Asistență Socila și Protecție a Familiei,

DÎTS Nisporeni

11.

Seminar de instruire pentru antreprenori

Joi -Vineri,

14-15.12.17 1000-1500

Sala de conferințe al Incubatorului de Afaceri din Nisporeni

Legislația muncii.

Managerul Incubatorului de Afaceri (V. Lazar)

Agenți economici

12.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul „Modernizarea și construcția Centrului de tineret și sport din or. Nisporeni”

Vineri

15.12.17

Ora 1000

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

S.Tipa

Șef secție CDT

 

Antreprenorul general; Responsabil de la ADR; Autor de proiect; Manager de proiect de la CR.

13.

Vizite de lucru

Pe parcursul saptămânii, la necessitate.

 

r. Nisporeni

Monitorizarea procesului de implimentare a PPP pe biomasă.

Ox. Mînăscurtă, șef secție Economie;

S. Portarescu,

sp. principal secția Economie.

 

14.

Elaborarea documentației privind procedura de achiziție „Reparația clădirii administrative CR Nisporeni, str.Suveranității 2, or.Nisporeni și Înstiințarea ofertanților despre rezultatele procedurii

Pe parcursul săptămânii

 

 

M. Mitrofan

Specialist în problemele achizițiilor publice

 

15.

Acordarea ajutorului practic și consultațiilor telefonice administratorilor de buget din cadrul raionului

Pe parcursul săptămânii

 

Administrarea executării corecte a bugetelor locale de ambele nivele.

V.Lazar.

Șef Direcția de Finanțe

L.Ciubotaru

Șef Centru de Sănătate Publică

L.Obadă

Contabil-șef Direcția Finanțe

Conducătorii și contabilii șefi ai ordonatorilor de credite

16.

Pregătirea materialelor pentru aprobarea bugetelor locale pentru anul 2018

Pe parcursul săptămânii

 

Aprobarea bugetelor locale în termenii prevăzuți de legislația învigoare.

Colaboratorii Direcției Finanțe

Administratoriiprincipali de buget

17.

Monitorizarea introducerii in sistemul informational a modificarilor la bugetele locale de nivelul I și II

Pe parcursul săptămânii

 

 

Colaboratorii Direcției Finanțe

Administratoriiprincipali de buget

18.

Monitorizarea moficărilor în cadastru funciar după categorii, în localitățile raionului

Zilnic

Consiliul raional

birou

 

Gr. Florea

Șef Direcția Agricultură, relații funciare și cadastru

V. Canuda

 

 

19.

Perfectarea actelor de plantare a plantațiilor multianuale

Zilnic

Consiliul raional

birou

 

Gr. Florea

Șef Direcția Agricultură, relații funciare și cadastru

V. Canuda

 

20.

Acumularea informației anuale privind șeptelul de animale, productivitate, comercializarea și producerea, livrarea la carne, colectarea nutrețurilor

Zilnic

Consiliul raional

birou

 

Gr. Florea

Șef Direcția Agricultură, relații funciare și cadastru

V. Canuda

 

21.

Monitorizarea semănatului a culturilor agricole e prima grupă și a aratului de toamnă

Zilnic

Consiliul raional

birou

 

Gr. Florea

Șef Direcția Agricultură, relații funciare și cadastru

T.Lupei

 

 

Şef  Secţie Administraţie publică                                Amarfii Ecaterina

 


 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 17.10.2018
Vizitatori: 616645
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran