Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
13.11.2017 Accesări: 476
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 13.11.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în saptamîna precedenta, conform anexei. 

Acţiunile săptămînale ale

         Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 13.11.2017- 19.11.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

13.11.17

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii  serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Şedință de lucru

Luni,

13.11.17

Ora 1500

 Centrul Metodic

1.Cu privire la mersul lucrărilor de construcție în IP Gimnaziul ”Alexandru cel Bun”, Vărzărești, IP Gimnaziul ”V. Bulicanu”, Boldurești, IP Gimnaziul ”Gr. Vieru”, Iurceni, IP Gimnaziul Seliște.

Bejan B. Specialist DȊTS Nisporeni

Angajații DÎTS Nisporeni

3.

Forum Regional

Luni

13.11.17

Or. Ungheni

Perticiparea la Forumul Regional, ediția a VII, cu genericul Regiunea de Dezvoltare Centru- soluții inovative și oportunități pentru afaceri”.

Ox. Mînăscurtă, șef secția Economie;

S. Portarescu, sp. secția Economie.

4.

Concurs

Marți,

14.11.17

Ora 1400

IP LT ”M. Eliade”, Nisporeni

Organizarea concursurilor la funcția de director/director adjunct: Gimnaziul Călimănești

Gimnaziul Vânători

Grădinița-creșă ”Brândușa”, Marinici.

Sterpu N.

Şef DȊTS Nisporeni

Șișcanu T.

5.

Inspecție frontală

14-17.11.17

Gimnaziul Cristești, Grădinița de copii Cristești

Negură E.

Lupea P.

Specialist coordobator, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

6.

Deschiderea  ofertelor

Miercuri

15.11.17

Ora 1000

 

Sala mică de ședințe

Şedinţa grupului de lucru cu privire la deschiderea ofertelor depuse în cadrul LP  „Lucrări de reparație la clădirea administrativă a CR Nisporeni, str. Suveranității, nr.2, or. Nisporeni”.

M. Mitrofan,

sp. secția Economie.

Membrii

Grupului de lucru;

Ag. economici.

7.

Formarea continuă

Miercuri, 15.11.17

IP LT ”Boris  Cazacu”, Nisporeni

Seminar Republican cu profesorii de matematică: ”Rolul problemelor în studiul matematicii”.

Crăciun N.

Specialist  principal, metodist, Secția Politici Educaționaleși Management

Cadre manageriale

/didactice

8.

Activitatea SAP

Miercuri

15.11.17 

Joi

08.11.17

Grădinița ”Poienița”, Boldurești

Grădinița de copii, Iurceni

1.Seminar  regional metodico-practic: ”Asistența logopedică în tulburările de pronunție”, cu cadrele didactice din IET: Valea Trestieni, Isăicani, Băcșeni, Boldurești, Brătuleni, Cârnești.

2. Seminar practic cu cadrele didactice de sprijin.

3.Evaluarea/reevaluarea complexă a copiilor din instituțiile educaționale în vederea asigurării condițiilor optime de reintegrare în mediul educațional general.

Dumbravă L.

Șef interimar,  SAP Nisporeni

Bolun M.

Logoped, SAP Nisporeni

Specialiștii SAP

9.

Instruire

Joi

16.11.17

Or. Chișinău

Seminar de intruire cu privire la aspectele de bază a desfășurării procedurilor de achiziții publice.

M. Mitrofan, sp. secția Economie.

10.

Seminar

Joi,

16.11.17

 Ora 0900

Grădinița Bălăurești

Seminar cu managerii IET: ”Organizarea și desfășurarea Consiliului Profesoral în instituția preșcolară”.

Lupea P.  Specialist coordobator, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

11.

Seminar

16-17.11.17

oraș Chișinău

Seminar Republican referitor la cadrul normativ și metodologic de protecție a copilului față de violență în instituția de învățământ.

Andronache M. Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

12.

Conferința

16-17.11.17

oraș Chișinău

Conferința practică în domeniul educației incluzive.

L. Dumbravă   Șef interimar,  SAP Nisporeni

13.

Prelucrarea conservativă a solului

Vineri

17.11.17

Ora 1000

Consiliul Raional

(sala mică de ședințe)

Prelucrarea conservativă a solului.

Secția agricultură

 

Agenții economici,

Persoane cointeresate

14.

Adunări generale cu părinții

Pe parcursul săptămânii

 

 

1.Gimn. Bursuc, Grădinița Bursuc - luni, 13.11.17

2. Gimn.  Ciorești, Grădinița Ciorești - marți, 14.11.17

3.Gimn.Brătuleni,  Grădinița Brătuleni- miercuri, 15.11.17

4. Gimn. Boldurești, Grădinița Boldurești - joi, 16.11.17

5.ȘPG Băcșeni, Gimnaziul Isăicani- vineri, 17.11.17

Sterpu N.

Şef DȊTS Nisporeni

15.

Parteneriat și relații comunitare

Pe parcursul săptămânii

 

1. Continuarea lucrărilor  Proiectului de renovare  a IP Gimnaziul ”Al. cel Bun”, Vărzărești, Proiect finanțat de Banca Mondială, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii  Moldova.

2.Finalizarea Proiectului ”Incluziunea copiilor cu dezabilități în școlile generale”, finanțat de Guvernul Japoniei prin Fondul Monetar și Banca Mondială, în instituțiile: IP Gimnaziul ”Gr. Vieru”, Iurceni, IP Gimnaziul ”V. Bulicanu”, Boldurești, IP Gimnaziul Seliște.

Sterpu N.

Şef DȊTS Nisporeni

Directorul instituției

16.

Analiza corespondenţei (petiţii, plîngeri)

           

Pe parcursul săptămânii           

Vizite în instituţii cu scopul examinării petiţiilor, plîngerilor.

Colaboratorii DÎTS

       

            Șef Secție Administrație Publică                                    Amarfii Ecaterina

 

 
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 07.12.2018
Vizitatori: 636997
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran