Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
06.11.2017 Accesări: 391
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 06.11.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamina în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. 

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 06.11.2017- 12.11.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

06.11.17

Ora 08 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Şedință de lucru

Luni 06.11.17

ora 1500

 Centrul Metodic

1.Cu privire la desfășurarea seminarului ”Familia-mediu fundamental de protecție și dezvoltare a copilului. Protecția copilului în școală” .

2.Cu privire la acțiunile întreprinse pentru desfășurarea seminarului republican la matematică.

Andronache M. Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

 

 

Angajații DÎTS Nisporeni

3.

Masa rotundă/dezbateri

Luni

06.11.17

IP LT ”M. Eliade”

Nisporeni

Parteneriate educaționale:

”Familia-mediu fundamental de protecție și dezvoltare a copilului. Protecția copilului în școală”.

Andronache M.

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă,

 

 

4.

Seminar cu lucrătorii sociali

MSMPSF       

06.11.17-07.11.17

Ora 9°°

Sala mică de ședințe

Profilaxia diabetului zaharat.

X. Axente       

șef DASPF

Lucrătorii sociali

5.

Deplasare în teritoriu          

 

Luni-vineri

06.11.17-10.11.17

Boldurești

Seliște

Bălănești

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

Șefi servicii sociale

Beneficiari

6.

Masa rotundă

Marți 07.11.17

Ora 0900

Grădinița ”Povestea” Nisporeni

”Parteneriate pentru incluziune”.

Lupea P.

Specialist coordobator, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

 

7.

Activitatea Centrului de Excelență

Miercuri

08.11.17

IP LT ”Boris  Cazacu”, Nisporeni

Ședința I – Limba franceză.

Marian R.

Specialist DÎTS

 

Elevi

8.

Ședință de lucru organizată de AO

Miercuri 08.11.17

ora  0930

Grădinița ”Povestea”

Nisporeni

Parteneriate pentru fiecare copil.

Lupea P. Specialist coordobator, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

 Părinții copiilor cu dezabilități

9.

Ședința comisiei copilului aflat în dificultate       

Miercuri

08.11.17

Ora 14³°

Sala mică de ședințe

Examinarea dosarelor.           

X. Axente

șef DASPF

Specialiștii DASPF

Membrii comisiei

10.

Deschiderea Oficiului de Sănătate Bărboieni

Joi

09.11.17

Ora 1300

 

 

 

Preşedintele raionului

Ghenadie Verdeș

11.

Activitatea SAP

 

Joi

 09.11.17

 

Grădinița de copii, Iurceni

Seminar  regional metodico-practic: ”Asistența logopedică în tulburările de pronunție”, cu cadrele didactice din IET: Iurceni, Bolțun, Cristești, Bursuc, Șișcani.

2.Evaluarea/reevaluarea complexă a copiilor din instituțiile educaționale în vederea asigurării condițiilor optime de reintegrare în mediul educațional general.

3.Monitorizarea implementării curriculei modificate sau  adaptate în instituțiile școlare.

Bolun M.

Logoped, SAP Nisporeni

Specialiștii SAP

 

12.

Adunare

1.Gimn. Marinici - 06.11.2017

2. Gimn. Călimănești, Grădinița Călimănești 07.11.17

3.Gimn. Bolțun,  Grădinița Bolțun - 08.11.17

4. Gimn. Cristești, Grădinița Cristești - 09.11.17

5.Gimn. Iurceni, Grădinița Iurceni - 10.11.17

 

 

Adunări generale cu părinții.

Sterpu N. Şef DȊTS Nisporeni

 

13.

Întruniri

Pe parcusul săptămânii

 

Organizarea întîlnirilor cu părinții în instituțiile școlare: ”Implementarea de programe de responsabilizare a familiei, colaborare cu APL, instituțiile de învățământ privind accesul tuturor elevilor la educație de calitate”.

Sterpu N. Şef DȊTS Nisporeni

Directorii de instituții

 

14.

Parteneriat și relații comunitare

 

Pe parcursul săptămânii

 

1. Continuarea lucrărilor  Proiectului de renovare  a IP Gimnaziul ”Al. cel Bun”, Vărzărești, Proiect finanțat de Banca Mondială, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii  Moldova.

2.Finalizarea Proiectului ”Incluziunea copiilor cu dezabilități în școlile generale”, finanțat de Guvernul Japoniei prin Fondul Monetar și Banca Mondială, în instituțiile: IP Gimnaziul ”Gr. Vieru”, Iurceni, IP Gimnaziul ”V. Bulicanu”, Boldurești, IP Gimnaziul Seliște.

Sterpu N. Şef DȊTS Nisporeni

Directorul instituției

 

 

15.

Rapoarte, informații

 

Pe parcursul săptămânii           

 

DÎTS Nisporeni și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova:

1. Raportul de închiriere a manualelor, anul 2017-2018.

2. Nota informativă cu privire la activitățile de comemorare a 25 de ani de la trecerea în neființă a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici.

Crăciun N Andronache M.

Lungu V. Specialisti DȊTS Nisporeni

 

 

 

 

Șef  Secție Administrație Publică                                      Amarfii Ecaterina  
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 07.12.2018
Vizitatori: 636994
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran