Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
30.10.2017 Accesări: 358
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 30.10.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în saptamîna precedentă, conform anexei.

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 30.10.2017- 05.11.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine  participă

1.

Ședința operativă

Luni

30.10.17

Ora 8 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Preşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Ședința Colegiului Consultativ

Luni

30.10.17

Ora 9 30

Sala mică de ședințe

1. Cu privire la respectarea îndeplinirii de către factorii de decizie din raionul Nisporeni a sarcinii de încorporare a tinerilor în rîndurile Armatei Naționale și Trupele de Carabinieri.

2. Cu privire la examinarea gestionării deșeurilor biologice de (animale și păsări), inclusiv de la abatoare, pe teritoriului raionului Nisporeni.

Bouroș Ion, secretarul Colegiului Consultativ

Președintele raionului Ghenadie Verdeș,

Șeful Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat Petru Gherasimov Primarul or.Nisporeni Grigore Robu,

 

3.

Ședință de lucru

Luni, 30.10.17 ora 1000

Centrul Metodic

Ședință de lucru cu directorii instituțiilor publice și șoferii autobuzelor școlare: LT ”B. Cazacu”, Nisporeni, LT ”M. Eliade”, Nisporeni, LT ”Prometeu”, Grozești, Gim. Seliște și  Gim. ”Al. cel Bun”, Vărzărești.

Sterpu N. Şef DȊTS Nisporeni

Bejan B. Şef secţie administrativ-auxiliară

Directorii instituțiilor publice și șoferii autobuzelor școlare

4.

Ședință

Luni, 30.10.17

ora 1030

Sala mică de ședințe

Cu privire la elaborarea Planului local anticorupție pentru anii 2018-2020.

Amarfii Ecaterina,  

Şef Secţie Administraţie publică

Membrii grupului de lucru

5.

Şedință de lucru

Luni, 30.10.17

ora 1500

 Centrul Metodic

Cu privire la transportarea elevilor. Starea transportului școlar.

Bejan B. Şef secţie administrativ-auxiliară

Angajații DÎTS Nisporeni

6.

Deplasare în teritoriu

30.10.17-03.11.17           

Nisporeni

Marinici

Bălăurești

Grozești

Zberoaia

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

 

Șefi servicii sociale    

Beneficiari

7.

Cursuri de instruire

Luni-Marți, 30-31.10.17 IȘN

oraș Chișinău

Instrumente utilizate în evaluarea calității procesului educațional, experiența României.

Lungu Al. Şef adjunct DȊTS Nisporeni

 

8.

Formarea continuă

Miercuri, 01.11.17

ora 0900

Centrul Metodic

Masa rotundă cu tinerii specialiști de limbă franceză în cadrul Proiectului ”Le francais est une Chance”.

Marian R. Specialist  principal, Secția Politici Educaționale și Management

Cadrele didactice/manageriale

9.

Seminar

 

Miercuri

01.11.17

Ora 1000

Sala mică de ședințe

Cu privire la Întocmirea Cadastrului funciar pentru anul 2017;

- Modificările curente în legislație și actele normative privind reglemenmtarea relațiilor funciare;

- Delimitarea terenurilor proprietate publică.

Secţia agricultură, industria prelucrătoare, relaţii funciare şi cadastru 

Specialiștii pentru reglementarea regimului proprietății funciare din localitățile raionului

10.

Ședință de lucru

Miercuri, 01.11.17

oraș Chișinău

Ședință de lucru cu șefii  Serviciilor  de Asistență Psihopedagogică.

Dumbravă L. Șef interimar SAP Nisporeni

Șefii Serviciilor  de Asistență Psihopedagogică

11.

Activitatea SAP

 

Joi, 02.11.17

 

Grădinița de copii, Bălăurești

1. Seminar  regional metodico-practic: ” Asistența logopedică în tulburările de pronunție”, cu cadrele didactice din IET: Bărboieni, Soltănești, Grozești, Zberoaia, Bălăurești, Marinici, Călimănești.

2. Evaluarea/ reevaluarea complexă a copiilor din instituțiile educaționale în vederea asigurării condițiilor optime de reintegrare în mediul educațional general.

3. Monitorizarea implementării curriculei modificate sau  adaptate în instituțiile școlare.

Bolun M. Logoped, SAP Nisporeni

Specialiștii SAP

 

12.

Adunări generale

Pe parcursul săptămânii

 

 

 

Adunări generale cu părinții în instituțiile:

1. Gimn. Soltănești, Grădinița Soltănești - luni, 30.10.2017

2. Gimn. Bărboieni, Grădinița Bărboieni – marți, 31.10.2017

3.Gimn.Bălăurești, Grădinița Bălăurești – miercuri, 01.11.2017

4. Gimn. Zberoaia, Grădinița Zberoaia - joi, 02.11.2017

5.Gimn.Șișcani, Grădinița Șișcani, Grădinița Drojdieni– vineri, 03.11.2017.

Sterpu N. Şef DȊTS Nisporeni

 

13.

Parteneriat și relații comunitare

Pe parcursul săptămânii

 

 

1. Continuarea lucrărilor  Proiectului de renovare  a IP Gimnaziul ”Al. cel Bun”, Vărzărești, Proiect finanțat de Banca Mondială, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii  Moldova.

2.Finalizarea Proiectului ”Incluziunea copiilor cu dezabilități în școlile generale”, finanțat de Guvernul Japoniei prin Fondul Monetar și Banca Mondială, în instituțiile: IP Gimnaziul ”Gr. Vieru”, Iurceni, IP Gimnaziul ”V. Bulicanu”, Boldurești, IP Gimnaziul Seliște.

Sterpu N. Şef DȊTS Nisporeni

 

14.

Rapoarte, informații pentru DÎTS Nisporeni și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Pe parcursul săptămânii

 

 

1.Raportul de închiriere a manualelor, anul 2017-2018.

2.Nota informativă cu privire la activitățile de comemorare a 25 de ani de la trecerea în neființă a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici.

3.Transmiterea Raportului de evaluare instituțilonală în IP Gimnaziul Zberoaia și IȘN.

4.Transmiterea Raportului de evaluare instituțională  în Grădinița de copii  Zberoaia și IȘN.

Crăciun N. Specialist DȊTS Nisporeni,

Andronache M. Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă,

Lungu V. Specialist principal, Secția Politici Educaționale și Management,

Lungu Al. Şef adjunct DȊTS Nisporeni

 

 

 

Șef Secție Administrație Publică                                Amarfii Ecaterina 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 07.12.2018
Vizitatori: 636985
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran