Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
21.08.2017 Accesări: 329
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 21.08.2017,au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurilerealizate în saptamîna precedenta, conform anexei. 

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporenipentru perioada 21.08.2017- 27.08.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni

21.08.17

Ora 8 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  Şef Secţie Administraţie publică

Vicepreşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Atelier

 

Luni

21.08.17

Ora 0900

Sala de Protocol Consiliul Raional Nisporeni

”Valorificarea orelor opționale în parcursul educațional”.

Lungu A.Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 

Cadre didactice

 Elevi

părinți

3.

Activitatea comisiei raionale

Luni

21.08.17

Ora 1400

Sala mică de ședințe

Cu privire la evaluarea gradului de pregătire a instituțiilor educaționale către noul an de studii. (Dispoziția nr.124 din 07.08.2017 a președintelui raionului).

Președintele comisiei 

Membrii comisiei raionale

4.

Şedință de lucru

 

Luni 21.08.17

Ora 1500

Centrul Metodic

1. Cu privire la totalurile comisiei de recepție a instituțiilor educaționale;

2. Cu privire la organizarea și desfășurarea Conferinței din august  a cadrelor didactice.

Sterpu N. Șef DÎTS Nisporeni

Angajații DÎTS Nisporeni

5.

Atelierul elevilor

Marți

22.08.17

Ora 0900

LT”B.Cazacu”

„Eficientizarea demersului didactic  în formarea competențelor la elevi și importanța dozării temelor pentru acasă”.

Dima V.  Director LT ”B.Cazacu”

 

Elevi

6.

Atelier

Marți 22.08.17

Ora 0900

 

Centrul Metodic

”Individualizarea- factor esențial în asigurarea incluziunii educaționale a copilului /elevului cu CES și a educației de calitate”.

Dumbravă L. Șef interimar,  SAP Nisporeni

Cadre didactice de sprijin, părinți

7.

Ședință

Marți 22.08.17

Ora 0900

 

Sala mică de ședințe

Achiziționarea strugurilor tehnici.

Grigore Florea șef Direcție Agricultură relații funciare și cadastru

Agenți economici

8.

Seminar

Miercuri

23.08.17

Ora 900

 

Biblioteca Publică Raională

Seminar cu bibliotecarii Bibliotecilor Publice din raion.

Ion Țugulea, Vicepreşedintele raionului        A. Andronachi șef Secție cultură și turism

Bibliotecari

9.

Conferinţa raională

 

Joi, 24.08.17

Ora 0900

 

LT ”B.Cazacu”,  Nisporeni

Genericul:„ Acces, Relevanţă, Calitate în Educaţie-Competenţe pentru prezent şi viitor”.

Sterpu N. Șef DÎTS Nisporeni,  Andronache M. Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

Cadre didactice

10.

Şedinţa Consiliului de Administraţie

 

Vineri 25.08.17

Ora 1400

Centrul Metodic

1. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei cadrelor didactice  din august 2017 cu tema: ”Acces, relevanță, calitate în educație- competențe pentru prezent și viitor”.

2. Cu privire la aprobarea Proiectului Planului Managerial DÎTS Nisporeni -2018.

3. Notă informativă „Cu privire la pregătirea instituțiilor educaţionale către noul an de studii 2017-2018”  urmare deciziei  comisiei de recepţie.

4. Nota informativă cu privire la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor şcolare la nivel de instituţie.

5. Cu privire la organizarea și desfășurarea întrunirilor metodice raionale la disciplinele de studii.

Sterpu N.Șef DÎTS Nisporeni,

 

Lungu Al. Șef adjunct DÎTS Nisporeni,

 

Bejan B. Şef secţie administrativ-auxiliară,

 

Andronache M. Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

 

 

Membrii Consiliului de Administraţie

11.

Rapoarte, informații

 

Pe parcursul săptămânii

DÎTS Nisporeni

1. Elaborarea  Raportului de activitate al DÎTS Nisporeni , 2016-2017 pentru conferința din august a cadrelor didactice.

2. Elaborarea Planului Managerial 2017-2018.

3. Elaborarea Planului Centrului Metodic 2017-2018

4. Elaborarea Planului SAP 2017-2018.

Sterpu N. Şef DȊTS Nisporeni,

Lungu A. Şef adjunct DȊTS Nisporeni,

Dumbravă L. Șef interimar,  SAP Nisporeni

 

12.

Miting consacrat „Zilei Independenței Republicii Moldova”

Duminică

27.08.17

Ora 900

Piața Ștefan cel Mare

Luări de cuvânt;

Program artistic-literar;

Depuneri de flori.

Vicepreşedintele raionului Ghenadie Verdeş             A. Andronachi șef Secție cultură și turism

 

 

 

Șef Secție Administrație Publică                                                          Amarfii Ecaterina

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 18.06.2018
Vizitatori: 568637
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran