Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
03.07.2017 Accesări: 320
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 03.07.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în saptamîna precedenta, conform anexei. 

 

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şisubdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 03.07.2017-09.07.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine  participă

1.

Ședința operativă

Luni

03.07.17

ora 8 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

 Şef Secţie Administraţie publică

Vicepreşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Ședință de lucru

Luni

03.07.17

ora 09 00

Biroul șefului

Managementul de caz.

L. Bargan   șef serviciu asistență socială comunitară

A. Popescu

specialist principal DASPF

X. Axente șef DASPF,

L. Bargan șef serviciu asistență socială comunitară,

A. Popescu specialist principal în protecția familiilor cu copii în situații de risc

3.

Comemorarea Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfȋnt

Luni

03.07.17

ora 1000

Piața Ștefan cel Mare și Sfȋnt

Depunere de flori.

Amarfii Ecaterina,  

 Şef Secţie Administraţie publică

Vicepreşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

4.

Şedință de lucru

 

Luni

03.07.17

ora 1500

 Centrul Metodic

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunii suplimentare/repetate de examene, gimnaziu.

Sterpu N.

Șef DÎTS Nisporeni

Lungu Al.

 Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 

Angajații DÎTS Nisporeni

5.

Ședință de lucru

Marți

04.07.17

Sala mică de ședințe

Întocmirea rapoartelor de performanță.

X. Axente șef DASPF

Keystone Moldova Angajații DASPF

6.

Sesiunea suplimentară de examene- gimnaziu

 

 

Marți-joi

04.07.17-06.07.17

ora 10.00

Centru de Examene Liceul Teoretic „M.Eliade”

 

1. matematica     

2. limba română      

3. istoria românilor şi universală

Lungu A.

Șef adjunct DÎTS Nisporeni

Crăciun N.

Lungu V.

Marian R.

Elevi

7.

Evaluarea testelor pe discipline de examene,sesiunea suplimentară

Marți-joi

04.07.17-06.07.17

ora 10.00

Centru Metodic DÎTS Nisporeni

1. matematica

2. limba română     miercuri

3. istoria românilor şi universală

Preşedinţii Comisiilor de Examene

 

8.

Ședință de lucru

Miercuri

05.07.17

Sala mică de ședințe

Calitatea serviciilor prestate beneficiarilor de către lucrătorii sociali.

M.Triboi

șef serviu îngrijire socială la domiciliu

X. Axente șef DASPF,        M. Triboi șef serviu îngrijire socială la domiciliu, lucrători sociali

9.

Ședință de lucru

Miercuri

05.07.17

ora 0900

Sala mică de ședințe

Ședința de lucru cu managerii instituțiilor publice preselectate pentru proiectul de inițiere a PPP în domeniul livrării energiei termice pe bază de biomasă.

Ox. Mînăscurtă,

Șef Secție Economie

 

Vicepreşedintele raionului

Ion Țugulea,

Membrii Grupului de lucru,

Managerii instituțiilor publice

10.

Deschiderea ofertelor

Joi

06.07.17

ora 1000

Sala mică de ședințe

Ședința grupului de lucru cu privire la deschiderea ofertelor depuse în cadrul COP "Reparația capitală a drumului L-402 Păruceni-Seliște-Vînători".

Ox. Mînăscurtă,

Șef Secție Economie

M.Mitrofan,

Specialist Secția Economie

Membrii grupului de lucru

11.

Ședință de lucru

Vineri

07.07.17

Sala mică de ședințe

Examinarea dosarelor copiilor dezinstituționalizați.

X. Axente șef DASPF

Angajații DASPF, asistenții sociali comunitari.

12.

Ședință de lucru

Vineri 07.07.17

 

Centrul Metodic

Ridicarea borderourilor de notare, testelor / gimnaziu, sesiunea suplimentară  2017.

Angajații DÎTS Nisporeni

 

13.

Completarea SAPD gimnaziu, după sesiunea suplimentară

Vineri 07.07.17

 

Centrul Metodic

 

Vacari A.

 

14.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul “Construcția apartamentelor sociale”

Vineri

07.07.17

 

 

r. Nisporeni, com. Vărzărești

 

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

 

Petru Popa, specialist principal,

secția CDT

 

Vicepreședin-tele raionului

Petru Popa, specialist principal,

secția CDT

 

15.

Ședință de lucru

Vineri

07.07. 17

 

 

Completarea şi transmiterea fişierului cu datele candidaţilor de liceu pentru sesiunea suplimentară la DÎTS.

Directorii de instituţii

 

16.

Ridicarea borderourilor de notare, testelor-contestaţii , liceu, sesiunea 2017

Pe parcursul săptămînii

oraș Chișinău

Contestații liceu, sesiunea 2017.

Sterpu N.

Șef DÎTS Nisporeni

Lungu Al.

 Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 

 

17.

Ședință de lucru

Sîmbătă

08.07.17

 

Completarea şi transmiterea fişierului cu datele candidaţilor pentru sesiunea suplimentară la DÎTS/ ANCE, ME.

Președinții Centrelor de BAC

 

18.

Rapoarte, informații

Pe parcursul săptămânii

Ministerul Educației

 

 

Colaboratorii DÎTS

 

19.

Rapoarte, informații pentru DÎTS Nisporeni

 

Pe parcursul săptămânii

 

 

1. Elaborarea Raportului final, examene, gimnaziu, sesiunea 2017 (Anexa 2, 3, 4, 5), sesiunea finală.

2. Primirea  Rapoartelor  anuale  de activitate a instituțiilor școlare și preșcolare.

3. Elaborarea Planului Managerial pentru anul 2017-2018.

4. Elaborarea Raportului examene gimnaziu,sesiunea 2017.

Specialiştii DÎTS

 

 

 

Şef  SecţieAdministraţie publică                                                        Amarfii  Ecaterina

 

 

 

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.04.2018
Vizitatori: 543068
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran