Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
26.06.2017 Accesări: 339
Text:
 

În cadrul ședinței de planificare din data de 26.06.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamîna în curs și măsurile realizate în saptamîna precedenta, conform anexei. 

 

Acţiunile săptămînale ale

Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raionalNisporeni pentru perioada 26.06.2017- 02.07.2017

 

Nr

d/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine  participă

1.

Ședința operativă

Luni,

26.06.17

ora 8 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional.

Amarfii Ecaterina,  

 Şef Secţie Administraţie publică

Vicepreşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor Consiliului raional

2.

Şedință de lucru

Luni,  26.06.17

ora 1500

 Centrul Metodic

Cu privire la desfășurarea sesiunii de examene, sesiunea 2017 (sesiunea de bază).

Lungu Al.

Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 

Angajații DÎTS Nisporeni

3.

Şedință de lucru

Luni, 26.06.17

Centrul Metodic

Ridicarea borderourilor de notare, testelor/gimnaziu, sesiunea 2017.

Marian R.

Specialist  principal, Secția Politici Educaționale și Management

Crăciun N.

Specialist  principal, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

Lungu V.

Specialist principal, Secția Politici Educaționale și Management

DÎTS Nisporeni

4.

Ridicarea borderourilor de notare, testelor liceu, sesiunea 2017

Luni, 26.06.17

oraș Chișinău

 

Lungu Al.

Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 

 

5.

Prezentarea contestațiilor/ gimnaziu, sesiunea 2017

Luni,

26.06.17

Centrul Metodic

 

Marian R.

Specialist  principal, Secția Politici Educaționale și Management

Crăciun N.

Specialist  principal, metodist, Secția Politici Educaționale și Management

Lungu V.

Specialist principal, Secția Politici Educaționale și Management

 

6.

Deplasare în teritoriu                                              

Luni-vineri,

26.06.17-30.06.17

Șișcani

Brătuleni

Zberoaia

Bălăurești

Bărboieni

Soltănești

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu.

Șefi servicii sociale

Beneficiari

Beneficiari

7.

Ședința FLSSP           

                       

 

Marți,

27.06.17

ora 14ºº

Biroul vicepreședintelui

Acordarea ajutorului material solicitanților și persoanelor deportate.       

S. Cemîrtan, specialist superior DASPF X. Axente, șef DASPF

 

Membrii comisie

8.

Atelier de lucru            

                                   

 

Marți-miercuri,

27.06.17-28.06.17 ora 9ºº

or. Chișinău

Evaluarea Sistemului Național de Referire pentru Protecția și Asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane.

X. Axente, șef DASPF

X. Axente, șef DASPF

E. Tulbure, specialist principal în protecția drepturilor copiilor

DASPF

 

9.

Remiterea contestațiilor/ licee

Marți-Miercuri,

27-28.06.17

 Centrele Republicane de Evaluare, oraș Chișinău.

 

Sterpu N.

Șef DÎTS Nisporeni

Lungu Al.

Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 

10.

Prezentarea contestațiilor, liceu, sesiunea 2017

Marți, 28.06.17

Centrele de BAC

 

Președinții Centrelor de BAC

 

11.

Ședința Consiliului de Administrație

Miercuri, 28.06.17

Centrul Metodic

1. Cu privire la rezultatele activității de atestare a cadrelor didactice/manageriale pentru conferirea/confirmarea gradului didactic doi.

2. Cu privire la rezultatele sesiunii de examene gimnaziu/bacalaureat, sesiunea 2017.

Andronache M.

Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă,

Lungu Al.

Specialist principal, Secția Politici Educaționale și Management

Vacari A

 

Consiliul de Administrație

12.

Seminar cu agenții economici din agricultură

Miercuri, 28.06.17

ora 1000

Sala mică de ședințe

Măsurile de protecție a plantelor.

Secția agricultură, industrie prelucrătoare, relații funciare și cadastru,

ACSA

Agenți economici

13.

Ședință de lucru

Miercuri

28.06.17

Sala mică de ședințe

Ședință de lucru cu managerii instituțiilor publice preselectate pentru proiectul de inițiere a PPP în domeniul livrării energiei termice pe bază de biomasă.

Ox.Mînăscurtă, șef secție Economie

Vicepreședintele raionului,

Managerii instituțiilor publice

14.

Ședința Colegiului Consultativ

Joi,

29.06.17

ora 1000

Sala mică de ședințe

1. Cu privire la mersul executării Hotărîrilor Colegiului Consultativ, adoptate anterior.

2. Forme și metode de conlucrare dintre SPD și APL de nivelul I și II la desfășurarea acțiunilor anti-drog, în localitățile și instituțiile din raion.

3. Cu privire la măsurile întreprinse pentru buna desfășurare a activității taberelor de odihnă Nisporeni, în sezonul estival 2017.

Ion Bouroș, secretarul Consiliului Consultativ

Vicepreședintele raionului,

Procurorul raional Nisporeni,

Iancu Zaporojan,

Medic șef al CSP,

Directorul Centrului medicilor de familie Nisporeni, Tăbăcaru Vera,

Șef DÎTS Nisporeni, Nina Sterpu,

Primarii localităților Nisporeni, Vărzărești, Ciorești, Zberoaia, Bălănești

15.

Întrunirile metodice republicane

 

Marți-vineri,  27.06.17-30.06.17

 

 

Învățământ primar

Limba și literatura română

Limbi străine

Istorie

Educație civică

Chimie

Biologie/ecologie

Fizica

Educația plastică

Educația muzicală

Educația tehnologică

Educația incluzivă.

Specialisti DÎTS Nisporeni

 

16.

Seminar         

                       

Joi-vineri,

29.06.17-30.06.17

ora 11ºº

or. Chișinău

Evaluarea și prescrierea cărucioarelor fotoliu pentru persoanele cu dizabilități.

N. Pîrlici Felcerul-protezist din cadrul DASPF

 

17.

Ședința operativă de lucru la executarea lucrărilor pe șantierul “Construcția apartamentelor sociale”

Vineri,

30.06.17

 

 

r. Nisporeni, com. Vărzărești

 

Verificarea lucrărilor executate conform graficului de lucru.

 

Petru Popa, specialist principal,

secția CDT

 

Vicepreședin-tele raionului

Petru Popa, specialist principal,

secția CDT

 

18.

Desfăşurarea concursului  raional  „Cel mai bun antreprenor al anului 2016”

Vineri,

30.06.17

ora 1300

Sala mare

 

Nominalizarea agenţilor economici, care au demonstrat progres, dezvoltare, au creat noi locuri de muncă și au contribuit la dezvoltarea  social-economică a raionului pe parcursul anului 2016.

Ox.Mînăscurtă, șef secție Economie;

V. Tîmbur, sp. principal.

Vicepreședinții raionului, activul raionului, consilieri, primari,

ag. Economici

19.

Rapoarte, informații

 

Pe parcursul săptămânii

Ministerul Educației

 

Colaboratorii DÎTS

 

20.

Analiza corespondenţei (petiţii, plîngeri)

 

Pe parcursul săptămânii

Instituții

 

Vizite în instituţii cu scopul examinării petiţiilor, plîngerilor (IP Liceul Teoretic ”M. Eliade”, Nisporeni).

Andronache M. Şef secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă

 

21.

Rapoarte, informații

Pe parcursul săptămânii

 

 

1. Monitorizarea SIPAS.                   2. Elaborarea 3.Rapoartelor anuale de către specialiștii DÎTS. 4. Elaborarea Raportului anual complex de activitate al DÎTS Nisporeni, pentru anul școlar 2016-2017.

5. Elaborarea Raportului final, examene, gimnaziu, sesiunea 2017 (Anexa 2, 3, 4, ), sesiunea de bază.

6. Primirea  Rapoartelor  anuale  de activitate a instituțiilor școlare și preșcolare.

7. Elaborarea Planului Managerial pentru anul 2017-2018.

8. Finalizarea SIME.

DÎTS Nisporeni

 

 

Șef Secție Administrație Publică                                                        Amarfii Ecaterina

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 24.04.2018
Vizitatori: 543068
sus
Copyright © 2018 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran