Consiliul raional Nisporeni
pagina oficială
       
Prima
Contact
Harta
 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
27.03.2017 Accesări: 612
Text:
 

 În cadrul ședinței de planificare din data de 27.03.2017, au fost discutate planul de activitate pentru saptamina în curs și măsurile realizate în săptămîna precedentă, conform anexei. 

Acţiunile săptămînale ale

aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional Nisporeni pentru perioada 27.03.2017-02.04.2017

  

Nrd/o

Măsurile preconizate

Data ora desfăşurării

Locul desfăşurării

Principalele chestiuni la ordinea de zi

Responsabil

Nota cine participă

1.

Ședința operativă

Luni,  27.03.17,  ora 8 15

Sala mică de ședințe

Cu privire la activitatea serviciilor, secțiilor și direcțiilor din cadrul consiliului raional

Amarfii Ecaterina  - Şef Secţie Administraţie publică

Vicepreşedintele raionului, șefii serviciilor secțiilor și direcțiilor

2.

Şedință de lucru 

 

Luni,  27.03.2017,  ora 1500

 Centrul Metodic

Cu privire la pregătirea documentației de atestare conferire/confirmare grad didactic doi, grad managerial doi, pentru ședința Comisiei raionale de atestare.

Andronache M.  Șef Centru metodic

Angajații DÎTS Nisporeni

3.

Seminar de instruire

Luni,  27.03.2017  ora:0930

Orașul Chișinău, Keystone Moldova

Instruire în metode de evaluare și abilitare a persoanelor cu dizabilități locomotorii

X. Axente, șef DASPF

N.Pîrlci-kinetoterapeut DASPF

4.

Participarea colectivelor artistice cu titlul „model”  în cadrul manifestării dedicate „Zilei Unirii”

Luni,  27.03.2017,  ora: 1500

Casa de cultură orășenesacă

Evoluarea colectivelor artistice cu titlul „model”:

1. Ansamblul folcloric „Dor Nisporenean”;

2. Ansamblul folcloric„Doina codrilor”;

3. Fanfara de maturi „Vasile Amarfii”;

4.Ansamblul vocal „Freamăt de codru”;

5.Ansamblul de cîntec și dans popular „Moștenitorii”.

Ion Țugulea,  Vicepreședintele raionului  A.Andronachi  Șef Secție Cultură

 

Colective artistice

5.

Deplasare în teritoriu

Luni-Vineri,  27.03-31.03.17

Bălănești, Seliște, Nisporeni, Zberoaia

Monitorizarea beneficiarilor la domiciliu

Șefi servicii sociale

Beneficiari

6.

Şedință de lucru 

 

Marți, 28.03.2017,

Inspectoratul Școlar Național

Întrevederea cu reprezentanții Inspectoratului Județean Vaslui.

Lungu Al.  Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 Reprezentanții Inspectoratului Județean Vaslui

7.

Ședință de lucru

Marți,  28.03.2017

Orașul Chișinău, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei

Modificări în domeniul asistenței sociale

X. Axente, șef DASPF

X.Axente, șef DASPF

8.

Seminar cu participarea directorilor caselor de cultură și conducătorii colectrivelor cu titlul „model” din teritoriu.

Miercuri,  29.03.2017,  ora:  900

Centrul de Cultură și Tineret „Luceafărul”

 

1. Recomandări metodice privind întocmirea documentelor de profil.

2. Indicații metodice privind organizarea și stabilirea sarcinilor pentru buna organizare și desfășurare a Zilei Naționale a Portului popular.

 Ion Țugulea,  Vicepreședintele raionului  A.Andronachi  Șef Secție Cultură

 

Directorii Caselor de Cultură

10.

Ședința FLSSP

Miercuri,  29.03.2017,  ora 1400

Biroul vicepreședintelui

raionului

Analizarea acordării ajutoarelor materiale

Xenia Axente, Șef DASPF,  S.Cemîrtan,  Specialist coordonator

Consiliul de administrație a FLSSP

11.

Formarea continuă a cadrelor didactice

 

Miercuri, 29.03.2017,

Gimnaziul  Brătuleni

Laborator de creație:”Utilizarea multiplelor inteligențe în procesul de predare-învățare-evaluare a chimiei”.

Lungu Al. Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 Cadrele didactice

12.

Concurs

Miercuri, 29.03.2017,

Grădinița de copii ”Guriță de rai”, Iurceni

Cu privire la ocuparea funcției de manager etapa I,  în Grădinița de copii ”Guriță de rai”, Iurceni.

Șișcanu T.  Specialist în probleme Resurse Umane,  Lupea P.  Specialist coordonator metodist

 Manageri

13.

Raport

Miercuri, 29.03.2017

Gimnaziul ”Alexandru cel Bun”, Vărzărești

Publicarea Raportului de evaluare instituțională - Instituția Publică

Lungu Al. Șef adjunct DÎTS Nisporeni

 

14.

Şedința Consiliului de Administrație

Joi,  30.03.2017,  ora 1400

 Centrul Metodic

1.Cu privire la formarea bazei de date pentru elevii claselor absolvente în anul școlar 2017 (învățământ primar, gimnazial și liceal).

2. Cu privire la formarea bazei de date pentru elevii cu CES din clasele absolvente IV și IX, sesiunea 2017.

Lungu Al.  Șef adjunct DÎTS Nisporeni

Vacari A.

Dumbravă L.

 Consiliul de Administrație

15.

Seminar metodic

Joi, 30.03.2017,

oraș Chișinău

Cu privire la Politica de Protecție a Copilului.

Andronache M. Șef Centru Metodic

 

16.

Pretestare 2017

 

Miercuri 29.03.2017

Vineri, 31.03.2017

Joi, 30.03.2017

 

 

Treapta liceală

Limba română Miercuri

Limba străină

Treapta gimnazială

Matematica

Lungu Al.  Șef adjunct DÎTS Nisporeni,

Managerii instituțiilor

 Elevi

17.

Sedință

Marți-Vineri,    28-31.03.2017,

DÎTS Nisporeni

Primirea materialelor de atestare pentru conferirea/confirmarea gradului didactic II.

Andronache M.  Șef Centru metodic

 Cadre didactice

18.

Rapoarte

 

 

 

Până la 30.03.2017

 

Până la 30.03.2017

 

Până la 28.03.2017

 

Ministerul Educației

1.Reactualizarea Programului de perspectivă cu privire la restructurarea și dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățămînt din teritoriul administrat pentru anii 2017-2020.

2.Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Etică, către Inspectoratul Național Școlar

3.Evaluarea  online a datelor claselor a X-XI, în SAPD.

Sterpu N.        Șef Direcție Învățămînt Tineret și Sport

 

Apostu T., Specialist principal în problemele Învățămîntului preșcolar și primar

 Lungu Al. Șef adjunct DÎTS Nisporeni,

Managerii instituțiilor

 

19.

Vizită de lucru  în teritoriu a specialiștilor Secției Cultură, a Casei de Cultură și a bibliotecii raionale

Vineri,  31.03.2017,  ora:  800

 

 

Ion Țugulea,  Vicepreședintele raionului  A.Andronachi  Șef Secție Cultură

 Specialistii Secției Cultură, Casa de Cultură și a Bibliotecii naționale

20.

Conferință Națională

Vineri,  31.03.2017,  ora 0930

Or.Chișinău,Centrul de Instruri Keystone Moldova

Programul Comunitate Incluzivă Moldova : Realizări și Perspective

Xenia Axente-șef DASPF

Xenia Axente-șef DASPF Asociația Keystone Moldova

21.

Participarea Școlii de Arte plastice la Concursul Republican Tinere Talente

Sămbătă,  01.04.2017,  ora:  900

Colegiu Republican de Arte plastice „Alexandru Plămădeală”

Prezentarea desenelor celor mai talentați elevi

Ion Țugulea,  Vicepreședintele raionului  A.Andronachi  Șef Secție Cultură

Elevi

22.

Participarea Școlii de muzică la Concursul Republican Tinere Talente

Sîmbătă,  01.04.2017,  ora:  900

Colegiu Republican de muzică Ștefan Neaga

Evoluarea tinerilor interpreți la diferite instrumente muzicale

Ion Țugulea  Vicepreședintele raionului  A.Andronachi  Șef Secție Cultură

Tineri interpreți

 

 

Şef  Secţie Administraţie publică                                             Amarfii Ecaterina

 

 
Prima / Evenimente / Ședința de planificare cu aparatul președintelui și subdiviziunile Consiliului raional!
Tel. +373 (264) 22058 Anticamera
Fax. +373 (264) 22291
Adresa:
MD – 6401, or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2
Prima Contact Harta
Actualizat: 21.02.2019
Vizitatori: 666811
sus
Copyright © 2019 CONSILIUL RAIONAL NISPORENI. REPUBLICA MOLDOVA. Toate drepturile rezervate.
Creat de Trimaran